Adendum Manifesto Mozilla

Berikrar untuk Internet Yang Sihat

Internet global yang terbuka adalah sumber komunikasi dan kolaborasi paling berkuasa yang pernah kita ketahui yang mengandungi beberapa harapan asas untuk kemajuan manusia. Juga membuka peluang pembelajaran, perkongsian rasa kemanusiaan dan menyelesaikan masalah mendalam yang dihadapi manusia sejagat.

Lebih sedekad yang lalu, kita telah melihat janji ini dipenuhi dalam pelbagai cara. Kita turut melihat kuasa internet yang digunakan untuk memecah-belah, mencetuskan keganasan, mempromosi kebencian dan memanipulasi fakta dan realiti. Kami dapat pengajaran bahawa kami perlu tetapkan aspirasi untuk pengalaman internet secara eksplisit. Itulah yang kami lakukan sekarang.

  1. Kami komited menyediakan internet kepada semua manusia di bumi — ciri kedudukan demografi seseorang tidak menentukan akses, peluang, atau kualiti pengalaman atas talian mereka.
  2. Kami komited menyediakan internet yang mempromosi hak sivil, maruah kemanusiaan dan ekspresi individu.
  3. Kami komited menyediakan internet yang meningkatkan pemikiran kritikal, hujah beralasan, berkongsi pengetahuan, dan fakta yang boleh disahkan.
  4. Kami komited menyediakan internet yang memangkinkan usahasama antara pelbagai komuniti yang bekerjasama untuk kebaikan bersama.

10 Prinsip Kami

Prinsip 1 Internet adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan moden - komponen utama di dalam pendidikan, komunikasi, usahasama, perniagaan, hiburan dan masyarakat secara keseluruhan.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 2 Internet adalah sumber awam global yang perlu kekal terbuka dan dapat diakses.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 3 Internet perlu memperkayakan kehidupan setiap individu.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 4 Keselamatan dan privasi individu dalam internet adalah perkara asas dan tidak boleh dianggap sebagai pilihan.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 5 Setiap individu perlu ada kemampuan untuk menentukan internet dan pengalaman terhadapnya.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 6 Keberkesanan internet sebagai sumber awam bergantung kepada tahap kebolehan interoperasi (protokol, format data, kandungan), inovasi dan penyertaan yang terpencar di serata dunia.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 7 Perisian yang percuma dan sumber terbuka menggalakkan pembangunan internet sebagai satu sumber awam.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 8 Proses-proses berasaskan komuniti yang transparen menggalakkan penyertaan, bertanggungjawab dan kepercayaan.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 9 Penglibatan komersial di dalam pembangunan internet membawa banyak manfaat; keseimbangan di antara matlamat komersil dengan manfaat awam adalah amat penting.

Ketahui lebih lanjut

Prinsip 10 Memahami aspek manfaat awam internet adalah matlamat utama yang berbaloi diberi tumpuan masa, perhatian dan komitmen.

Ketahui lebih lanjut