Manifesto Mozilla

Berikut adalah prinsip yang menjadi panduan kepada misi kami untuk mempromosi keterbukaan, inovasi & peluang dalam Web.

Prinsip kami 10

01 Internet adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan moden - komponen utama di dalam pendidikan, komunikasi, usahasama, perniagaan, hiburan dan masyarakat secara keseluruhan.

02 Internet adalah sumber awam global yang harus kekal terbuka dan mudah didapati.

Ketahui lanjut

Anda tidak perlukan kes untuk membuka. Anda perlukan kes untuk tidak dibuka.

Johnathan Nightingale, VP Firefox

03 Internet harus memperkayakan hidup setiap individu.

04 Keselamatan individu di dalam Internet adalah kepentingan utama dan tidak boleh dianggap sebagai pilihan semata-mata.

05 Setiap individu harus memiliki kemampuan untuk menentukan Internet dan pengalaman mereka terhadapnya.

06 Keberkesanan Internet sebagai sumber awam bergantung kepada tahap kebolehan interoperasi (protokol-protokol, format data, isi kandungan), inovasi dan penyertaan yang terpencar di serata dunia.

07 Perisian yang percuma dan sumber terbuka menggalakkan pembangunan Internet sebagai satu sumber awam.

08 Proses-proses berasaskan komuniti yang transparen menggalakkan penyertaan, bertanggungjawab dan kepercayaan.

09 Penglibatan komersial di dalam pembangunan Internet membawa banyak manfaat; keseimbangan di antara matlamat-matlamat komersil dan manfaat awam adalah amat penting.

10 Menekankan dan memperketengahkan aspek-aspek manfaat awam Internet merupakan matlamat penting yang berbaloi semua masa, perhatian dan komitmen yang dicurahkan.

Beritahu rakan anda

Ketahui lanjut mengenai…