Pantas selamanya.

Dengan 2x kepantasan, perlindungan privasi dan sokongan Mozilla, Firefox baru ini adalah cara melayar yang lebih baik.

Sistem anda mungkin tidak memenuhi keperluan Firefox, tetapi anda boleh mencuba salah satu daripada versi ini:

Sistem anda tidak memenuhi keperluan untuk melancarkan Firefox.

Sistem anda tidak memenuhi keperluan untuk melancarkan Firefox.

Sila izinkan arahan ini untuk memasang Firefox.

Privasi Firefox

Kami bina internet yang lebih selamat, sihat dan pantas.

Mozilla adalah organisasi bukan untuk untung yang menyokong Firefox, iaitu pelayan alternatif asal. Kami mencipta produk dan polisi untuk mengekalkan internet untuk perkhidmatan pengguna, bukan untuk untung.

Impak kami

Apabila menggunakan Firefox, anda membantu Mozilla menangani kesilapan maklumat atas talian, mengajar kemahiran teknikal dan menyelesaikan aduan. Ketahui cara bantuan anda ini dapat menjadikan internet yang lebih sihat.

Inovasi kami

Menggunakan web sebagai platform, kami membina teknologi terbuka dan inovatif yang membolehkan para pembangun bebas bekerja dalam ekosistem tertutup dan korporat dan mewujudkan pengalaman web yang lebih pantas dan lebih selamat untuk kita semua.