Манифестот на Mozilla

Нашите 10 принципи

01 Интернетот е составен дел на модерниот живот, клучна компонента во образованието, комуникацијата, соработката, бизнисот, забавата и општеството во целина.

Дознај повеќе

02 Интернетот е глобален јавен ресурс што мора да остане отворен и пристапен.

Дознај повеќе

03 Интернетот мора да ги збогатува животите на поединците.

Дознај повеќе

04 Личната безбедност и приватност на Интерент е елементарна потреба и не може да се третира како избор.

Дознај повеќе

05 Индивидуалците мора да ја имаат способноста за промена на Интернетот и личното искуство на него.

Дознај повеќе

06 Ефективноста на Интернетот како јавен ресурс зависи од интероперабилноста (протоколи, формати на податоци, содржина, иновациите и децентрализираното учество низ целиот свет.

Дознај повеќе

07 Слободниот софтвер и софтверот со отворен код го промовираат развојот на Интернетот како јавен ресурс.

Дознај повеќе

08 Транспарентните процеси во заедницата промовираат учество, одговорност и доверба.

Дознај повеќе

09 Вклучувањето на компаниите во развојот на Интернет може да биде корисно, но нужност е да се одржува рамнотежа помеѓу корпоративниот профит и јавниот интерес.

Дознај повеќе

10 Зголемувањето на аспеките на Интернетот како јавно добро е важна цел, во која вреди да се инвестира време, внимание и посветеност.

Дознај повеќе