Манифестот на Mozilla

Ова се принципите што ја водат нашата мисија да промовираме отвореност, иновации и можности на мрежата.

Нашите 10 принципи

01 Интернетот е составен дел на модерниот живот, клучна компонента во образованието, комуникацијата, соработката, бизнисот, забавата и општеството во целина.

02 Интернетот е глобален јавен ресурс што мора да остане отворен и пристапен.

Научи повеќе

Вие не мора да правите случај за oтворени. Вие треба да правите случај за неотворени.

Johnathan Nightingale, VP Firefox

03 Интернетот мора да ги збогатува животите на поединците.

04 Личната безбедност и приватност на Интерент е елементарна потреба и не може да се третира како избор.

05 Индивидуалците мора да ја имаат способноста за промена на Интернетот и личното искуство на него.

06 Ефективноста на Интернетот како јавен ресурс зависи од интероперабилноста (протоколи, формати на податоци, содржина, иновациите и децентрализираното учество низ целиот свет.

07 Слободниот софтвер и софтверот со отворен код го промовираат развојот на Интернетот како јавен ресурс.

08 Транспарентните процеси во заедницата промовираат учество, одговорност и доверба.

09 Вклучувањето на компаниите во развојот на Интернет може да биде корисно, но нужност е да се одржува рамнотежа помеѓу корпоративниот профит и јавниот интерес.

10 Зголемувањето на аспеките на Интернетот како јавно добро е важна цел, во која вреди да се инвестира време, внимание и посветеност.

Споделете со пријателите

Дознајте повеќе за…