თავად განსაზღვრეთ, როგორ გამოიყენოთ ინტერნეტი

თუ ახლახან განაახლეთ კომპიუტერი, თქვენი პარამეტრები შეიძლება შეცვლილიყო. გამოიყენეთ Firefox და მისით ყოველი სარგებლობისას მხარს დაუჭერთ თავისუფალ და ღია ინტერნეტს.