Utoljára frissítve: 2017. szeptember 26-án

Összefoglaló

Az első fejezet az alábbiakban olvasható feltételek összefoglalása. Az összefoglaló célja, hogy segítséget nyújtson Önnek a feltételek megismerésében. Ennek ellenére olvassa el a teljes dokumentumot, mert az elfogadással az összes feltételhez hozzájárul, nem csupán az összefoglaló elfogadását jelzi.

 • A Firefox Cloud Services (a „Szolgáltatások”) a Mozilla által Önnek nyújtott szolgáltatáscsomag.
 • A Szolgáltatásokat a megadott formában biztosítjuk bármilyen típusú garancia nélkül. A Mozilla felelőssége jelentős mértékben korlátozott bármilyen, a Szolgáltatások használatából eredő kár tekintetében.

Szolgáltatási feltételek

 1. Bevezetés

  A jelen Szolgáltatási feltételek („Feltételek”) szabályozzák a Firefox Cloud Services – a Mozilla által nyújott online szolgáltatáscsomag (a „Szolgáltatások”) Ön általi használatát.

 2. Firefox-fiókok

  Néhány Szolgáltatás használatához létre kell hoznia egy Firefox-fiókot. A regisztráció során meg kell adnia egy jelszót. Ön felel jelszava titokban tartásáért és a Firefox-fiókján keresztül történő tevékenységekért. A Mozilla nem felel semmilyen, az Ön Firefox-fiókja jogosulatlan használatából eredő kárért.

 3. Funkciók

  A Firefox Sync révén hozzáférhet a különböző Firefox eszközökön tárolt információkhoz, beleértve a lapokat, az Awesome Bar funkciót, a jelszavakat, a könyvjelzőket és a böngészőbeállításokat. A Firefox Sync funkciót a Firefox Eszközök részében engedélyezheti és tilthatja le.

  Az Eszközkereső opció lehetővé teszi, hogy megállapítsa a Firefox OS eszköz helyét, és hogy bizonyos funkcióit vezérelje, például a jelenlegi hely megtekintését, a helyi tartalmak törlését, a csengőhang bekapcsolását, vagy üzenet megjelenítését. Ezeket a funkciókat akkor tudja használni, ha eszköze beállításaiban bekapcsolta az Eszközkeresés opciót. Az Eszközkeresés akkor is működik, ha eszközén a hangjelzéseket és a helymeghatározási beállításokat némára állították vagy kikapcsolták. Ezt a funkciót eszköze beállításai között kapcsolhatja ki.

  Ha eszköze elvész, jelentkezzen be erre a címre: https://find.firefox.com/' saját Firefox-fiókjának hitelesítő adataival, hogy megtalálhassa és távolról vezérelhesse eszközét. A rendszer jelenti nekünk az eszköz hozzávetőleges helyét, amint az eszközt bekapcsolták és csatlakoztatták az internetre. Az esetlegesen felmerülő adatátvitellel kapcsolatos díjak Önt terhelik. Ha úgy véli, hogy eszközét eltulajdonították, vegye fel a kapcsolatot a rendészeti szervekkel. A személyes adatok megadásakor legyen körültekintő, mivel az eszközén megjelenő üzenetek elérhetőek a nyilvánosság számára.

  A Firefox képernyőképekkel rögzítheti weboldalak tartalmát, hogy azokat később Ön vagy mások megtekinthessék. Itt láthatja, hogy hogyan jelentheti be képernyőképeken, ha szerzői jogokat vagy védjegyeket sértenek meg. Visszaélések jelentéséhez küldje le nekünk a felvételhez vezető hivatkozást a screenshots-report@mozilla.com címre.

 4. Adatvédelmi irányelvek

  A Firefox Adatvédelmi Nyilatkozat részletesen leírja, hogy milyen adatokhoz férünk hozzá azáltal, hogy Ön használja a Szolgáltatásokat, valamint kifejti, hogyan használjuk fel ezen információkat. A Szolgáltatások révén kapott információkat a Mozilla Adatvédelmi Irányelvek részben leírtak szerint használjuk fel.

 5. A Szolgáltatások használata során keletkezett saját tartalom

  A Szolgáltatások funkcióinak köszönhetően saját tartalmat is feltölthet. Tartalom feltöltésével nem kizárólagos, jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő engedélyt ad számunkra a feltöltött saját tartalom Szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználására. Ön ezúton kijelenti és garantálja, hogy az Ön által feltöltött saját tartalom nem sérti harmadik fél jogait és minden, a Mozilla által meghatározott tartalmi irányelvnek megfelel.

 6. A Mozilla tulajdonjogai

  A jelen Szerződés feltételei szerint meghatározottak kivételével a Mozilla nem ad Önnek semmilyen, a Szolgáltatásokra vonatkozó szellemi tulajdonjogot. Például a jelen Feltételek nem adnak jogot a Mozilla szerzői jogai, márkanevei, védjegyei, szolgáltatási védjegyei, logói, domainnevei vagy más megkülönböztető márkajelzések használatára. A Szolgáltatások nyújtására a Mozilla Public License jelenlegi változatának feltételei szerint kerül sor.

 7. Időtartam; Felmondás

  A jelen Feltételek az Ön vagy Mozilla általi felmondásig maradnak érvényben. Bármikor, bármilyen okból dönthet felmondásról a Firefox fiók megszüntetése és a Szolgáltatások használatával való felhagyás révén.

  Bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetjük vagy felmondhatjuk a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, beleértve nem kizárólagosan abban az estben, ha ésszerű okunk van a következőket feltételezni: (i) Ön megszegte a feltételeket, (ii) kockázatot vagy lehetséges jogi kitettséget okoz számunkra; vagy (iii) a Szolgáltatások nyújtása Ön számára már kereskedelmileg nem életképes. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy értesítsük erről a Firefox fiókjához kapcsolódó e-mail címen vagy a Szolgáltatások elérésére irányuló következő kísérlete alkalmával.

  A jelen Feltételek minden ilyen esetben megszűntnek tekintendők, beleértve korlátozás nélkül a Szolgáltatások használatára vonatkozó engedélyét, kivéve a következő részeket, amelyek továbbra is érvényben maradnak: Kártalanítás, Jogi nyilatkozat, A felelősség korlátozása, Vegyes rendelkezések.

 8. Kártalanítás

  Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Mozilla vállalatot, vállalkozóit, közreműködőit, licencpartnereit és partnereit, valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit (a „Biztosított felek”) minden harmadik féltől származó követelés és költség ellen, beleértve az ügyvédi díjakat, amelyek a Szolgáltatások Ön általi használatából erednek vagy ahhoz kapcsolódnak (beleértve nem kizárólagosan bármely Ön által feltöltött tartalmat).

 9. Jogi nyilatkozat, A felelősség korlátozása

  A SZOLGÁLTATÁSOK A MEGADOTT FORMÁBAN BIZTOSÍTJUK MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT. A TÖRVÉNY SZERINT MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A MOZILLA ÉS A BIZTOSÍTOTT FELEK EZÚTON ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁKTÓL MENTESEK, ÉRTÉKESÍTHETŐK, MEGFELELNEK A MEGADOTT CÉLNAK ÉS NEM JOGSÉRTŐ TERMÉSZETŰEK. ÖN VISELI A TELJES KOCKÁZATOT A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLNAK MEGFELELŐ KIVÁLASZTÁSÁÉRT, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉÉRT ÉS TELJESÍTMÉNYÉÉRT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL ANNAK A KOCKÁZATÁT, HOGY AZ ÖN ÁLTAL FELTÖLTÖTT TARTALOM TÖRLÉSRE KERÜL VAGY MEGSÉRÜL, VAGY VALAKI MÁS HOZZÁFÉR A FIÓKJÁHOZ. A JELEN KORLÁTOZÁS ABBAN AZ ESETBEN IS ÉRVÉNYBEN MARAD, HA BÁRMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL AZ EREDETI CÉLJÁT. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A JELEN JOGI NIYLATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE.

  A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGKÍVÁNT MÉRTÉKEN KÍVÜL A MOZILLA ÉS A BIZTOSÍTOTT FELEK NEM FELELŐSEK SEMMILYEN, A JELEN FELTÉTELEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK ELLEHETETLENÜLÉSÉBŐL EREDŐ KÁRÉRT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN HÍRNÉVVESZTÉST, MUNKABESZÜNTETÉST, HASZONVESZTÉST, ADATVESZTÉST, SZÁMÍTÓGÉPES MEGHIBÁSODÁST VAGY MŰKÖDÉSI ZAVART, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN JELLEGŰ VESZÉLYEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VALAMINT A KÁRIGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ELMÉLETTŐL (SZERZŐDÉS, MAGÁNVÉTEK VAGY EGYÉB) FÜGGETLENÜL. A MOZILLA ÉS A BIZTOSÍTOTT FELEK KOLLEKTÍV FELELŐSSÉGE A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINT NEM HALADJA MEG AZ 500$ (ÖTSZÁZ DOLLÁR) ÉRTÉKET. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A JELEN JOGI NIYLATKOZAT NEM VONATKOZIK ÖNRE.

 10. A jelen Feltételek módosítása

  A Mozilla időről időre frissítheti a jelen Feltételeket a Szolgáltatások új funkciójának kezelése vagy egy rendelkezés tisztázása érdekében. A frissített Feltételeket online közzétesszük. Érdemi változások esetén a frissítést bejelentjük a Mozilla bejelentések céljára használt szokásos csatornáin, például blogbejegyzésben és fórumokon. A Szolgáltatások használatának folytatása a változások hatályba lépésének dátumát követően a változások elfogadását jelenti. A kényelmesebb áttekintés érdekében a jelen oldal tetején közzétesszük a hatályba lépés dátumát.

 11. Vegyes rendelkezések

  A jelen Feltételek képezik az Ön és a Mozilla közötti teljes megállapodást a Szolgáltatások vonatkozásában; a jogi kollíziós rendelkezéseket kivéve az egyesült államokbeli Kalifornia törvényei az irányadók. Amennyiben a jelen Feltételek egy része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényben és hatályban maradnak. A jelen feltételek lefordított változata és az angol nyelvű változat közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

 12. Kapcsolat

  A következő címen fordulhat a Mozilla vállalathoz:

  Mozilla Corporation Címzett: Mozilla – Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041