Uvjeti korištenja web-mjesta i usluga komunikacija

 1. lipnja 2016.

Uvjeti korištenja

1. Uvod

Pažljivo pročitajte sve uvjete navedene u ovom dokumentu (u nastavku „Uvjeti”) jer oni objašnjavaju vaša prava i odgovornosti prilikom posjećivanja Mozillinih web-mjesta (u nastavku „Web-mjesta”) ili povezanih sažetaka sadržaja, društvenih mreža, biltena, repozitorija izvornog koda i e-pošte (s Web-mjestima, u nastavku pod zajedničkim nazivom „Komunikacije”). Pristupanjem ili prijavljivanjem za primanje Komunikacija obvezujete se na pridržavanje ovih Uvjeta.

Naša Web-mjesta sadrže više domena poput mozilla.org, mozillians.org, firefox.com, mozillafestival.org, openstandard.com openbadges.org i webmaker.org. Naša Web-mjesta možete prepoznati i po nadimcima kao što su Bugzilla@Mozilla, BMO, MozWiki, MoPad, Webmaker, MozReps, MDN, Marketplace, One and Done, SUMO i AMO. Neka od naših Web-mjesta povezuju vas s vezama, aplikacijama ili dodacima koje omogućuju druge strane te podliježu zasebnim Uvjetima.

2. Registracija računa

Neka Web-mjesta zahtijevaju registriranje na račun radi omogućavanja pristupa dodatnim značajkama Web-mjesta ili drugoj Mozillinoj usluzi. Ako je primjenjivo, pokazat će vam se dodatni uvjeti. Sami odgovarate za sve aktivnosti na vašem računu.

Neka Web-mjesta omogućavaju vam kreiranje korisničkog imena tijekom registracije. Korisničko ime morate koristiti u skladu s našim Pravilima o prihvatljivim načinima uporabe.

3. Licenciranje sadržaja

Naše Komunikacije uključuju sadržaje poput članaka, slika, fotografija, komentara, softverskih kodova, zvučnih zapisa i videoisječaka te druge materijale (u nastavku pod zajedničkim nazivom „Sadržaj”).  Sadržaj odobravaju Mozilla, suradnici na Mozillinim projektima i drugi izvori.

Sadržaj koji odobrava Mozilla općenito je namijenjen za javno korištenje i ponovnu uporabu kroz otvorene licencije poput Creative Commons (za ekspresivni materijal) ili Mozilline javne licencije (za softverski kôd).  U većini slučajeva tražimo od Mozillinih suradnika objavljivanje Sadržaja putem otvorenih licencija.

Neki Sadržaj naših Komunikacija dolaze iz izvora koji ne dopuštaju daljnju uporabu njihovog Sadržaja bez prethodnog dopuštenja.  Kada je to moguće, u Sadržaju ili podnožju Web-mjesta prikazat će se napomena o primjenjivoj licenciji. Pristajete pridržavati se takvih napomena.  Imajte na umu sljedeće pojedinosti:

 • Neki Sadržaji izričito navode da autor ne predviđa primjenu otvorene licencije. Kako biste dobili dopuštenje za korištenje takvog Sadržaja, trebate se obratiti autoru ili njegovom zastupniku.  Svoja pitanja o sadržaju koji odobrava Mozilla šaljite na: licensing@mozilla.org.
 • Neki Sadržaj sadrži zaštitne znakove, obilježja proizvoda, logotipe i obilježja marke tvrtke Mozilla i drugih strana (u nastavku „Zaštitni znakovi”).  Osim u rijetkim slučajevima, Zaštitni se znakovi ne mogu koristiti bez prethodnog pisanog dopuštenja vlasnika Zaštitnog znaka.  Saznajte više o Mozillinim zaštitnim znakovima.
 • Softver koji se koristi na našim Web-mjestima licenciran je Mozillinom javnom licencijom ili sličnim licencijama s dopuštenjem otvorenog izvora. Za više informacija o specifičnoj licenci, pogledajte kôd izvora koji se primjenjuje GitHub.

4. Slanje sadržaja

Našem Sadržaju možete doprinijeti interakcijom s našim Komunikacijama, uključujući između ostalog komentiranjem članaka, pisanjem blogova, prilaganjem kodova ili grafičkog, ili pisanog materijala (sve pod nazivom „Poslani materijal”). Osim ako vaš Poslani materijal nije izvršen u odvojenom ugovoru s Mozillom, a u tom slučaju taj ugovor je važeći, potom

Za Slanje materijala u projekt Mozila otvorenog izvora:

 • Slažete se s licenciranjem vašeg Poslanog materijala pod uvjetima odgovarajuće licence određenog projekta otvorenog izvora u kojem sudjelujete. Za više informacija o specifičnoj licenci, pogledajte kôd izvora koji se primjenjuje GitHub.

Za sva druga Slanja materijala, slažete se sa sljedećim:

 • Izjavljujete i jamčite da će vaš Poslani materijal poštovati ove Uvjete, Mozilline Uvjete korištenja, te sve dodatne uvjete koji mogu regulirati vaš Poslani materijal.
 • Ovime nam, bez naknade, dodjeljujete neisključivu, širom svijeta prenosivu (na one s kojima surađujemo) podlicenciju za korištenje vašeg Poslanog sadržaja povezanog s Komunikacijama te za mrežnu i izvanmrežnu promociju Mozilline misije, proizvoda i usluga.
 • Pristajete na to da vašem Poslanom sadržaju mogu pristupiti drugi registrirani korisnici odgovarajuće usluge ili javnost.
 • Ako vaš Poslani sadržaj sadrži ekspresivni materijal ili softverski kôd, pristajete na to da ga licencirate na način kompatibilan s Web-mjestom na koje šaljete Poslani materijal.
 • Izjavljujete i jamčite da posjedujete prava potrebna za dodjeljivanje navedenog te da uporaba navedena u ovim Uvjetima neće kršiti vlasnička prava ili prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane.
 • Razumijete i slažete se s time da Mozilla prema vlastitoj odluci zadržava pravo na pregledavanje, modificiranje i uklanjanje bilo kojeg Poslanog sadržaja za koji smatra da je nepoželjan ili da krši ove Uvjete.

5. Pravila privatnosti i kolačići

Mozilline napomene o privatnosti za web-mjesta, komunikacije i kolačiće opisuju kako postupamo s informacijama koje primamo od vas u povezanosti s našim Komunikacijama. Napomena o privatnosti objašnjava, primjerice, da na svoja Web-mjesta postavljamo određene kolačiće te kako ih možete isključiti.

6. Komunikacije i događaji

Ako se pretplatite na primanje naših biltena ili se registrirate na račun povezan s nekim od naših Web-mjesta, možemo vam slati e-poštu o transakcijama povezanim s vašim računom (primjerice novosti o pravnim pitanjima, privatnosti i sigurnosti).

Neka od naših Web-mjesta imaju mrežne alate koji vam omogućavaju slanje e-pošte drugima. Primjerice, možete pozvati svoje kontakte na događaje pomoću svog Webmaker računa.  Pristajete na to da nećete zlorabiti adrese e-pošte drugih osoba (primjerice slanjem neželjene pošte).

Druga Web-mjesta poput MozReps i Webmakera, stavljaju na raspolaganje alate koji omogućavaju korisnicima organiziranje fizičkih događaja kojima svi mogu prisustvovati. Postupajte oprezno i razborito prilikom odazivanja na takve događaje.

7. Izvješća o zlouporabi

Kako biste saznali više o tome kako prijaviti zlouporabu autorskog prava ili zaštitnog znaka, pogledajte: https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/.

8. Prekid primjenjivanja Uvjeta

Ovi će se Uvjeti nastaviti primjenjivati dok ih vi ili Mozilla ne prestanete primjenjivati. S njihovom primjenom možete prekinuti bilo kada iz bilo kojeg razloga prestankom korištenja naših Komunikacija te, ako je primjenjivo, brisanjem svog računa.

Mozilla može obustaviti ili uskratiti pristup našim Komunikacijama bilo kada iz bilo kojeg razloga, ako razumno smatra, uključujući između ostalog sljedeće: (i) da ste prekršili ove Uvjete, naša Pravila o prihvatljivim načinima uporabe ili druga mjerodavna pravila; (ii) da ste izložili Mozillu opasnosti od pravnog gonjenja ili (iii) da vaše korištenje Komunikacija više nije komercijalno isplativo.

U svakom od navedenih slučajeva, Uvjeti se više neće primjenjivati, osim sljedećih odjeljaka na koje će se nastaviti primjenjivati: Naknada štete, odricanje od odgovornosti; ograničenje odgovornosti, razno.

9. Naknada štete

Pristajete braniti, nadoknaditi štetu i smatrati da Mozilla, njezini naručitelji, suradnici, davatelji licencija i partneri te direktori, službenici, zaposlenici i zastupnici navedenih tvrtki („Odštetne strane”) nisu odgovorni za štetu nastalu zbog potraživanja i troškova bilo koje i svih trećih strana, uključujući odvjetničke naknade koje mogu nastati zbog ili u povezanosti s vašim korištenjem naših Komunikacija (uključujući između ostalog vaš Poslani sadržaj ili kršenje bilo kojeg od ovih Uvjeta).

10. Odricanje od odgovornosti; ograničenje odgovornosti

KOMUNIKACIJE SE PRUŽAJU „KAO TAKVE” SA SVIM EVENTUALNIM NEDOSTACIMA. U MJERI U KOJOJ TO ZAKON DOPUŠTA, MOZILLA I NJEZINE ODŠTETNE STRANE OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZREČENIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG JAMSTVA NEPOGREŠIVOSTI KOMUNIKACIJA, NJIHOVE UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU I NJIHOVE NEPOVREDIVOSTI. SAMI PREUZIMATE SAV RIZIK POVEZAN S KORIŠTENJEM KOMUNIKACIJA ZA VAŠU NAMJENU TE S KVALITETOM I RADOM KOMUNIKACIJA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG RIZIK OD TOGA DA VAŠ HARDVER, SOFTVER ILI SADRŽAJ BUDE IZBRISAN ILI OŠTEĆEN ILI DA DRUGI KORISNIK ZLORABI ILI NEZAKONITO PRISVOJI VAŠ POSLANI SADRŽAJ. OVO OGRANIČENJE PRIMJENJUJE SE BEZ OBZIRA NA PROPUST OSTVARIVANJA OSNOVNE SVRHE BILO KOJEG PRAVNOG LIJEKA. MOGUĆE JE DA SE U NEKIM DRŽAVAMA NE DOZVOLJAVA IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA, TAKO DA OVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI MOŽDA NIJE PRIMJENJIVO U VAŠEM SLUČAJU.

OSIM AKO ZAKON DRUGAČIJE NE NALAŽE, MOZILLA I ODŠTETNE STRANE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KOJU IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI PRIMJERNU ŠTETU NASTALU ZBOG ILI U VEZI S OVIM UVJETIMA ILI KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA KOMUNIKACIJA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG IZRAVNU ILI POSREDNU ŠTETU ZBOG GUBITKA UGLEDA, PREKIDA RADA, GUBITKA ZARADE ILI PODATAKA TE KVARA ILI NEISPRAVNOSTI RAČUNALA, USPRKOS OBAVIJESTI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA TE BEZ OBZIRA NA TEMELJ (UGOVOR, ODŠTETNO PRAVO ILI DRUGO) TAKVOG POTRAŽIVANJA. ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST MOZILLE I ODŠTETNIH STRANA PREMA OVOM UGOVORU MOŽE IZNOSITI NAJVIŠE 500 USD (PET STOTINA DOLARA). MOGUĆE JE DA SE U NEKIM DRŽAVAMA NE DOZVOLJAVA IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE, POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE, TAKO DA OVO IZUZEĆE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI MOŽDA NIJE PRIMJENJIVO U VAŠEM SLUČAJU.

11. Izmjene ovih Uvjeta

Povremeno možemo ažurirati ove Uvjete radi uvrštavanja novih značajki Komunikacija ili objašnjenja odredbi. Ažurirani Uvjeti objavljuju se na Internetu. Ako dođe do samostalnih promjena, ažuriranje Uvjeta najavljujemo preko naših uobičajenih kanala za takve objave kao što su blogovi, natpisi, e-pošta ili forumi. Nastavak korištenja naših Komunikacija nakon datuma primjene takvih promjena pokazuje da ih prihvaćate. Radi bolje preglednosti, datum primjene objavljujemo pri vrhu ove stranice.

12. Razno

Ovi Uvjeti predstavljaju cjelovit ugovor o korištenju naših Komunikacija između vas i Mozille te zamjenjuju sve prethodne verzije ovih Uvjeta. Komunikacije i ovi Uvjeti regulirani su zakonima države Kalifornije, SAD, bez obzira na sukob zakonskih odredbi. Sve žalbe i sporovi koji mogu nastati korištenjem naših Komunikacija ili proizaći iz ovih Uvjeta rješavaju se isključivo na sudovima u okrugu Santa Clara, Kalifornija, te ovime pristajete na osobnu jurisdikciju na dotičnim sudovima. Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra nevažećom ili neprovedivom, preostali dijelovi Uvjeta ostaju na snazi te su pravno valjani. U slučaju nepodudarnosti prijevoda ovih Uvjeta i verzije na engleskom jeziku, engleska verzija smatra se mjerodavnom. U slučaju da ovi Uvjeti dođu u sukob s dodatnim relevantnim uvjetima, dodatni uvjeti će biti mjerodavni.

13. Podaci za kontakt

Mozilla
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
Telefon: 650-903-0800
Faks: 650-903-0875
Legal-notices at mozilla.com