‏Firefox: יותר הגנה. פחות דאגות.

אנו קנאים לשמירה על פרטיות. זאת הסיבה ששיפרנו את הגלישה הפרטית של Firefox מעבר ליכולות המתחרים.

לגלוש מבלי להשאיר עקבות

אין כמו שיתוף, אבל זאת אמורה להיות בחירה שלך. הגלישה הפרטית של Firefox מוחקת אוטומטית את הפרטים המקוונים שלך כגון ססמאות, עוגיות והיסטוריה מהמחשב שלך. כדי שלאחר הסגירה לא יישאר אף זכר.

לתפוס את רכיבי המעקב החמקמקים

חלק מהאתרים והפרסומות מצמידים רכיבי מעקב נסתרים שאוספים את פרטי הגלישה שלך גם לאחר יציאתך מהאתר. רק לגלישה הפרטית של Firefox יש הגנת מעקב שחוסמת אותם אוטומטית.

לנער מעליך את עול המעקב

לא רק שעוקבים אוספים עליך מידע, הם גם מכבידים על מהירות הגלישה שלך. רק הגלישה הפרטית ב־Firefox חוסמת פרסומות עם עוקבים נסתרים, כדי שתהיה לך אפשרות להיפטר מהעול ולגלוש בחופשיות.