અભિનંદન! તમે Firefox ની તાજેતરની આવૃત્તિ વાપરી રહ્યા છો.

સુધારા ઝડપ અને ગોપનીયતા માટે તમારા તાજેતર Firefox.

સુધારા ઝડપ અને ગોપનીયતા માટે તમારા તાજેતર Firefox.

તમે Firefoxના પ્રિ-પ્રકાશન આવૃત્તિનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો.

તમે અસુરક્ષિત, જૂની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો જે હવે Firefox દ્વારા સપોર્ટેડ નથી .

Firefox

Mozilla

નવું Firefox

સારા કાર્યો માટે ઝડપી.

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને Firefox ને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આ સૂચનો ને અનુસરો.

Firefox ગોપનીયતા

કૃપા કરીને Firefox ને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આ સૂચનો ને અનુસરો.

Screenshot
  • 2x ઝડપી

    અત્યાર સુધીનુ શ્રેષ્ઠ Firefox

  • હલકા

    Chrome કરતાં 30% અોછી મેમરીનો ઉપયોગ કરે છે

  • શક્તિશાળી ખાનગી

    વિશેષ ટ્રેકિંગ સુરક્ષા સાથે ખાનગી બ્રાઉઝર

અદ્યતન ઇન્સ્ટોલ વિકલ્પો અને અન્ય પ્લેટફોર્મ્સ

Windows માટે Firefox ડાઉનલોડ કરો

macOS માટે Firefox ડાઉનલોડ કરો

Linux માટે Firefox ડાઉનલોડ કરો

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને Firefox ને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આ સૂચનો ને અનુસરો.

Firefox ગોપનીયતા