Forógra Mozilla

Seo iad na prionsabail is bonn lenár misean, is é sin oscailteacht, nuálaíocht, agus deiseanna a chur chun cinn ar an nGréasán.

Na 10 bPrionsabal

01 Is cuid bhunúsach den saol sa lá atá inniu é an tIdirlíon — imríonn sé ról fíorthábhachtach i gcúrsaí oideachais, cumarsáide, gnó, siamsaíochta, agus sa sochaí go ginearálta.

02 Is acmhainn phoiblí dhomhanda é an tIdirlíon. Caithfear é a choinneáil oscailte agus ar fáil do chách.

Tuilleadh eolais

Ní gá cás a dhéanamh ar son na hoscailteachta. Is gá cás a dhéanamh ar son easpa oscailteachta.

Johnathan Nightingale, Leasuachtarán Firefox

03 Ní mór don Idirlíon saol daoine aonair a fheabhsú.

04 Tá slándáil agus príobháideachas ar an Idirlíon fíorthábhachtach agus riachtanach.

05 Caithfidh daoine a bheith ábalta an tIdirlíon, agus a n-eispéireas air, a mhúnlú.

06 Braitheann éifeachtacht an Idirlín mar acmhainn phoiblí ar an idir-inoibritheacht (prótacail, formáidí sonraí, ábhar), ar an nuálaíocht, agus ar rannpháirtíocht dhíláraithe ar fud an domhain.

07 Éascaíonn bogearraí saora agus oscailte forbairt an Idirlín mar acmhainn phoiblí.

08 Cuirtear rannpháirtíocht, freagracht, agus iontaofacht chun cinn trí phróisis thrédhearcacha phobalbhunaithe.

09 Baineann go leor buntáistí le comhlachtaí tráchtála a bhfuil lámh acu i bhforbairt an Idirlín, ach tá sé fíorthábhachtach an chothromaíocht cheart a aimsiú idir brabús agus leas an phobail.

10 Is sprioc thábhachtach é aird a tharraingt ar na bealaí a chuireann an tIdirlíon leas an phobail chun cinn, agus is fiú am, fuinneamh, agus dua a chaitheamh leis.

Inis do chairde

Tuilleadh eolais faoi…