Forógra Mozilla

Na 10 bPrionsabal

01 Is cuid bhunúsach den saol sa lá atá inniu é an tIdirlíon — imríonn sé ról fíorthábhachtach i gcúrsaí oideachais, cumarsáide, gnó, siamsaíochta, agus sa sochaí go ginearálta.

Tuilleadh Eolais

02 Is acmhainn phoiblí dhomhanda é an tIdirlíon. Caithfear é a choinneáil oscailte agus ar fáil do chách.

Tuilleadh Eolais

03 Ní mór don Idirlíon saol daoine aonair a fheabhsú.

Tuilleadh Eolais

04 Tá slándáil agus príobháideachas ar an Idirlíon fíorthábhachtach agus riachtanach.

Tuilleadh Eolais

05 Caithfidh daoine a bheith ábalta an tIdirlíon, agus a n-eispéireas air, a mhúnlú.

Tuilleadh Eolais

06 Braitheann éifeachtacht an Idirlín mar acmhainn phoiblí ar an idir-inoibritheacht (prótacail, formáidí sonraí, ábhar), ar an nuálaíocht, agus ar rannpháirtíocht dhíláraithe ar fud an domhain.

Tuilleadh Eolais

07 Éascaíonn bogearraí saora agus oscailte forbairt an Idirlín mar acmhainn phoiblí.

Tuilleadh Eolais

08 Cuirtear rannpháirtíocht, freagracht, agus iontaofacht chun cinn trí phróisis thrédhearcacha phobalbhunaithe.

Tuilleadh Eolais

09 Baineann go leor buntáistí le comhlachtaí tráchtála a bhfuil lámh acu i bhforbairt an Idirlín, ach tá sé fíorthábhachtach an chothromaíocht cheart a aimsiú idir brabús agus leas an phobail.

Tuilleadh Eolais

10 Is sprioc thábhachtach é aird a tharraingt ar na bealaí a chuireann an tIdirlíon leas an phobail chun cinn, agus is fiú am, fuinneamh, agus dua a chaitheamh leis.

Tuilleadh Eolais