تبریک! شما از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.
بنظر می‌رسد شما از نسخه قدیمی فایرفاکس استفاده می‌کنید. از طریق Google Play بروزرسانی کنید.
تبریک! شما از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.

فایرفاکس را یک بازبینی کلی کنید

بیشتر بدانید
به نظر میرسد دارید از یک نسخه‌ی قدیمی فایرفاکس استفاده می‌کنید.
Please follow these instructions to install Firefox.
Firefox

کنترل را در دست بگیرید.
فایرفاکس را انتخاب کنید.

تصویر فایرفاکس