Firefox

شما آزادانه با آخرین نسخه فایرفاکس اینترنت را مرور می‌کنید.

فایرفاکس خود را برای داشتن آخرین سرعت و امنیت بروزرسانی کنید.

تبریک! شما از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.

فایرفاکس خود را برای داشتن آخرین سرعت و امنیت بروزرسانی کنید.

شما در حال استفاده از یک نسخه پیش از انتشارِ فایرفاکس هستید.

آزادانه مرور کنید

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

بیشتر بدانید
  • آزادی سریع است

    هر جایی که در وب می‌خواهید بروید — با سرعت بالا.

  • آزادی شخصی است

    از بهتریم ابزارهای توکار حریم‌خصوصی در مرورگر خود لذت ببرید.

  • آزادی برای شماست

    از تنها مرورگری که برای مردم ساخته شده و نه سود مالی، استفاده کنید.

فایرفاکس برای سایر سکوها

زبان‌های موجود

دریافت فایرفاکس برای ویندوز

دریافت فایرفاکس برای macOS

دریافت فایرفاکس برای لینوکس

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس