Firefox

شما آزادانه با آخرین نسخه فایرفاکس اینترنت را مرور می‌کنید.

فایرفاکس خود را برای داشتن آخرین سرعت و امنیت بروزرسانی کنید.

تبریک! شما از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.

فایرفاکس خود را برای داشتن آخرین سرعت و امنیت بروزرسانی کنید.

شما در حال استفاده از یک نسخه پیش از انتشارِ فایرفاکس هستید.

برای خود مستقل تصمیم بگیرید

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

بیشتر بدانید
  • سریع بروید

    کارهایی دارید که باید انجام دهید. سریع‌تر انجام‌شان دهید.

  • فراتر بروید

    هرجایی می‌خواهید بروید،‌ با ابزارهای داخلی بیشتر در مورد حریم شخصی بیش از هر مرورگر دیگری.

  • به پیش بروید

    از تنها مرورگری که برای مردم ساخته شده و نه سود مالی، استفاده کنید.

گزینه‌های نصبِ پیشرفته و سایر سکوها

دریافت فایرفاکس برای ویندوز

دریافت فایرفاکس برای macOS

دریافت فایرفاکس برای لینوکس

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس