متاسفیم، درحال حاضر فایرفاکس توسط iOS پشتیبانی نمی‌شود.
تبریک! از هم اکنون از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.
به نظر می رسد شما در حال استفاده از یک نسخه قدیمی‌تر از فایرفاکس هستید. برای بروزرسانی از Google Play استفاده کنید.
تبریک! از هم اکنون از آخرین نسخه فایرفاکس استفاده می‌کنید.
به نظر میرسد دارید از یک نسخه‌ی قدیمی فایرفاکس استفاده می‌کنید.
Please follow these instructions to install Firefox.
Firefox

استقلال را انتخاب کنید.
فایرفاکس را انتخاب کنید.

تصویر فایرفاکس