مشارکت با موزیلا!

  • 10,554 موزیلایی‌های فعال در سراسر جهان
  • 32 رویدادهای پیش رو در سطح جهان
  • 87 زبان و در حال افزایش در هر اقلیمی از جهان

به جامعه‌ای جهانی از بازیگران اصلی بپیوندید.

هر چقدر که می‌خواهید مشارکت کنید. هرچند کوچک.
کاملا به خواست شماست.

مهارت‌های خود را به اشتراک‌بگذارید و
چند مهارت جدید بدست آورید.

همکاری با ما

مشارکت کردن با موزیلا…

فقط درباره کمک کردن نیست. درباره یادگرفتن، همکاری کردن و اشتراک‌گذاشتن مهارت‌ها در یک جامعه جهانی از موزیلایی‌هاست — کدنویس‌ها، سازمان‌دهندگان و فعالین و بیشتر — که برای شکل دادن به وب هر روز کمک می‌کنند.

جامعه ما را در عمل مشاهده کنید

موزیلایی‌ها چگونه هر روز کمک می‌کنند

به جامعه‌ای جهانی از بازیگران اصلی بپیوندید.

همکاری با ما

هنوز آماده مشارکت نیستید؟

دریافت به‌روز رسانی‌های جامعه (به زبان انگلیسی)