Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων και Επικοινωνιών

23 Ιουνίου 2016

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Διαβάστε τους όρους που περιλαμβάνονται σε όλο αυτό το έγγραφο (“Όροι”) προσεκτικά, γιατί εξηγούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες της Mozilla (“Ιστοσελίδες”) ή σχετικές τροφοδοσίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, αποθετήρια πηγαίου κώδικα και μηνύματα email (μαζί με τις Ιστοσελίδες στο σύνολό τους αναφέρονται ως “Επικοινωνίες”).Αποκτώντας πρόσβαση ή πραγματοποιώντας εγγραφή για να λαμβάνετε Επικοινωνίες, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

Οι Ιστοσελίδες μας περιλαμβάνουν πολλά ονόματα τομέων, όπως τα mozilla.org, mozillians.org, firefox.com, mozillafestival.org, openstandard.com, openbadges.org και webmaker.org. Μπορείτε επίσης να αναγνωρίσετε τις Ιστοσελίδες μας από ψευδώνυμα όπως τα Bugzilla@Mozilla, BMO, MozWiki, MoPad, Webmaker, MozReps, MDN, Marketplace, One and Done, SUMO και AMO. Ορισμένες από τις Ιστοσελίδες μας σας συνδέουν με συνδέσμους, εφαρμογές ή πρόσθετα που παρέχονται από τρίτους και διέπονται από ξεχωριστούς Όρους.

2. Δημιουργία λογαριασμού

Ορισμένες Ιστοσελίδες απαιτούν να εγγραφείτε και να αποκτήσετε λογαριασμό προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον δυνατότητες μιας Ιστοσελίδας ή άλλης υπηρεσίας της Mozilla. Κατά περίπτωση, θα παρουσιαστούν σε εσάς πρόσθετοι όροι που σας αφορούν. Εσείς φέρετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες στον λογαριασμό σας.

Ορισμένες ιστοσελίδες σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Η χρήση εκ μέρους σας ενός ονόματος χρήστη πρέπει να συμμορφώνεται με την Πολιτική μας Αποδεκτής Χρήσης.

3. Άδεια χρήσης περιεχομένου

Οι Επικοινωνίες μας περιλαμβάνουν περιεχόμενο όπως άρθρα, εικόνες, φωτογραφίες, σχόλια, κώδικα λογισμικού, κλιπ ήχου και βίντεο και άλλα υλικά (στο σύνολό τους “Περιεχόμενο”).  Το περιεχόμενο έχει συνταχθεί από τη Mozilla, συντελεστές στα έργα της Mozilla και άλλες πηγές.

Το περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τη Mozilla γίνεται γενικά διαθέσιμο για διαμοιρασμό από το ευρύ κοινό και επαναχρησιμοποίηση μέσω αδειών ανοικτού περιεχομένου όπως η άδεια Creative Commons (για εικαστικό υλικό) ή η άδεια Mozilla Public License (για κώδικα λογισμικού).  Στις περισσότερες περιπτώσεις, ζητάμε από τους συντελεστής της Mozilla να αποδεσμεύουν το Περιεχόμενο βάσει αδειών ανοικτού περιεχομένου.

Κάποιο Περιεχόμενο στις Επικοινωνίες μας αποκτάται από πηγές που απαγορεύουν την περαιτέρω χρήση του Περιεχομένου τους χωρίς να ληφθεί άδεια εκ των προτέρων.  Όπου αυτό είναι δυνατό, το Περιεχόμενο του υποσέλιδου των Ιστοσελίδων θα εμφανίζει μια ειδοποίηση με την ισχύουσα άδεια. Συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από αυτές τις ειδοποιήσεις.  Σημειώστε τις παρακάτω λεπτομέρειες:

  • Κάποιο Περιεχόμενο επισημαίνει ρητά ότι ο συντάκτης του δεν σκοπεύει να εφαρμοστεί άδεια ανοικτού περιεχομένου. Για να χρησιμοποιήσετε Περιεχόμενο αυτού του είδους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον συντάκτη του ή με τον πράκτορα του συντάκτη. Τυχόν απορίες για περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τη Mozilla πρέπει να απευθύνονται προς: licensing@mozilla.org.
  • Κάποιο Περιεχόμενο περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, εμπορική εμφάνιση, λογότυπα και πόρους μάρκας της Mozilla και τρίτων (“Εμπορικά Σήματα”).  Με εξαίρεση μερικές πολύ περιορισμένες περιστάσεις, τα Εμπορικά Σήματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς εκ των προτέρων γραπτή άδεια από τον κάτοχο του Εμπορικού Σήματος.  Μάθετε περισσότερα για τα εμπορικά σήματα της Mozilla.
  • Το λογισμικό που χρησιμοποιείται από τις Ιστοσελίδες μας διατίθεται βάσει της άδειας MPL ή άλλων αδειών ανοικτού περιεχομένου που παρέχουν παρόμοια δικαιώματα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη άδεια, ανατρέξτε στο αντίστοιχο αποθετήριο πηγαίου κώδικα ή GitHub.

4. Υποβολές Περιεχομένου

Μπορείτε να συνεισφέρετε Περιεχόμενο κατά την αλληλεπίδρασή σας με τις Επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σχολιασμού σε ένα άρθρο, χρήσης blog, συνεισφοράς κώδικα ή συνεισφοράς γραφικών ή γραπτού υλικού (το καθένα τους μια “Υποβολή”).Με εξαίρεση την περίπτωση που η Υποβολή σας γίνεται βάσει ξεχωριστού συμφωνητικού με την Mozilla, οπότε ισχύει αυτό το ξεχωριστό συμφωνητικό, ισχύει ότι

Για Υποβολές στα έργα ανοιχτού πηγαίου κώδικα της Mozilla:

  • Συμφωνείτε να παραχωρήσετε άδεια χρήσης για την Υποβολή σας σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης άδειας χρήσης του συγκεκριμένου έργου ανοιχτού πηγαίου κώδικα στο οποίο συνεισφέρετε.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη άδεια, ανατρέξτε στο αντίστοιχο αποθετήριο πηγαίου κώδικα ή GitHub.

Για όλες τις άλλες Υποβολές, συμφωνείτε με τα εξής αναφορικά με κάθε μία:

  • Δηλώνετε και εγγυάστε ότι η Υποβολή σας θα συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, τις Προϋποθέσεις Χρήσης της Mozilla και τυχόν πρόσθετους όρους που ενδέχεται να διέπουν την Υποβολή σας.
  • Με το παρόν μας παρέχετε μια μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα royalty, παγκόσμια και με δυνατότητα δευτερεύουσας εκχώρησης (σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε) άδεια χρήσης της Υποβολής σας σε σχέση με τις Επικοινωνίες και την online και offline προώθηση της αποστολής, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Mozilla.
  • Αναγνωρίζετε ότι οι Υποβολές σας μπορεί να είναι προσβάσιμες από άλλους εγγεγραμμένους χρήστες της αντίστοιχης υπηρεσίες ή από το ευρύ κοινό.
  • Αν η Υποβολή σας περιλαμβάνει εικαστικό υλικό ή κώδικα λογισμικού, συμφωνείτε να παραχωρήσετε άδεια για αυτά με τρόπο που να είναι συμβατός με τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα στην οποία κάνετε την Υποβολή σας.
  • Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τα αναγκαία δικαιώματα ώστε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα που εκχωρούνται με το παρόν και, επιπλέον, ότι οι χρήσεις που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους δεν θα παραβιάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
  • Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Mozilla διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ελέγχει, να τροποποιεί ή να αφαιρεί οποιαδήποτε Υποβολή θεωρεί ότι είναι αμφισβητήσιμη ή ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους.

5. Πολιτική απορρήτου και cookies

H Ειδοποίηση Απορρήτου Ιστοσελίδων, Επικοινωνιών και Cookies της Mozilla περιγράφει με ποιον τρόπο μεταχειριζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς σε σύνδεση με τις Επικοινωνίες μας. Η Ειδοποίηση Απορρήτου εξηγεί, για παράδειγμα, ότι προσθέτουμε ορισμένα cookies στις Ιστοσελίδες μας και πώς μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας να μην τα λαμβάνετε.

6. Επικοινωνίες και εκδηλώσεις

Αν εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή για να αποκτήσετε έναν λογαριασμό σε σύνδεση με οποιαδήποτε από τις Ιστοσελίδες μας, μπορεί να λάβετε μηνύματα email συναλλακτικής φύσης σε σύνδεση με τον λογαριασμό σας (για παράδειγμα, ενημερώσεις νομικής φύσης, απορρήτου και ασφαλείας).

Ορισμένες από τις Ιστοσελίδες μας περιέχουν online εργαλεία που σας επιτρέπουν να στέλνετε μηνύματα email σε άλλους. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσκαλείτε τις επαφές σας σε εκδηλώσεις, μέσω του λογαριασμού σας στο Webmaker. Συμφωνείτε να μην κάνετε κατάχρηση των διευθύνσεων email άλλων (για παράδειγμα, στέλνοντάς τους spam).

Άλλες Ιστοσελίδες, όπως οι MozReps και Webmaker, παρέχουν εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να κανονίζουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε σε εκδηλώσεις. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να ασκείτε ευθυκρισία σχετικά με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις.

7. Αναφορές κατάχρησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς μιας καταγγελίας κατάχρησης ενός δικαιώματος copyright ή εμπορικού σήματος, δείτε: https://www.mozilla.org/about/legal/report-infringement/.

8. Διάρκεια ισχύος, τερματισμός

Αυτοί οι Όροι θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να τερματιστεί η ισχύς τους, είτε από εσάς είτε από την Mozilla. Μπορείτε να επιλέξετε τον τερματισμό τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία, σταματώντας να χρησιμοποιείτε τις Επικοινωνίες μας και, κατά περίπτωση, διαγράφοντας τον λογαριασμό σας.

Μπορεί να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Επικοινωνίες μας οποιαδήποτε στιγμή για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων, όχι αποκλειστικά, αν εύλογα θεωρήσουμε: (i) ότι παραβιάσατε τους παρόντες Όρους, την Πολιτική μας Αποδεκτής Χρήσης ή κάποια άλλη σχετική πολιτική, (ii) ότι δημιουργήσατε κίνδυνο ή πιθανή νομική έκθεση για εμάς ή (iii) ότι η παροχή εκ μέρους μας των Επικοινωνιών προς εσάς δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι παρόντες Όροι θα τερματιστούν, με μοναδική εξαίρεση ότι οι παρακάτω ενότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν: Αποζημίωση, αποποίηση ευθυνών, περιορισμός της ευθύνης, διάφορα.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να μην εγείρετε απαιτήσεις εναντίον της Mozilla, των εργολάβων, των χορηγών άδειας και των συνεργατών της, καθώς και των αντίστοιχων διευθυντών, στελεχών, εργαζομένων και πρακτόρων των ανωτέρω ("Αποζημιούμενα μέρη"), από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων και δαπανών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών, που οφείλονται σε ή προκύπτουν από τη χρήση εκ μέρους σας των Επικοινωνιών μας (συμπεριλαμβανομένης, όχι αποκλειστικά, από τις Υποβολές σας ή από παραβίαση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε από τους παρόντες Όρους).

10. Αποποίηση ευθυνών, περιορισμός της ευθύνης

ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η MOZILLA ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. ΦΕΡΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ, ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΘΕΜΙΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΑΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η MOZILLA ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗ. Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MOZILLA ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ $500 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.). ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

11. Τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους

Μπορεί να ενημερώνουμε κατά καιρούς τους παρόντες Όρους ώστε να αντιμετωπίζεται μια νέα δυνατότητα των Επικοινωνιών ή να διευκρινίζεται μια πρόβλεψη. Οι ενημερωμένοι Όροι θα αναρτώνται online. Αν οι αλλαγές είναι ουσιαστικές, θα ανακοινώνουμε την ενημέρωση μέσω των συνήθων καναλιών μας, όπως μέσω αναρτήσεων σε blog, διαφημιστικών banner, μηνυμάτων email και μέσω forum. Συνεχίζοντας τη χρήση των Επικοινωνιών μας μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των εν λόγω αλλαγών αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των εν λόγω αλλαγών. Για να διευκολύνεστε στον έλεγχό σας, θα αναρτούμε μια ημερομηνία θέσης σε ισχύ στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

12. Διάφορα

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και Mozilla όσον αφορά τις Επικοινωνίες μας και υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των παρόντων Όρων. Οι Επικοινωνίες και οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνια, Η.Π.Α., εξαιρουμένων των διατάξεων περί διένεξης νόμων. Κάθε αξίωση και διένεξη που πηγάζει από τις Επικοινωνίες ή τους παρόντες Όρους θα πρέπει να παραπέμπεται προς εκδίκαση στα δικαστήρια της επαρχίας Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, και συναινείτε με την προσωπική δικαιοδοσία σε αυτά τα δικαστήρια. Αν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων κριθεί μη έγκυρο ή μη εφαρμόσιμο, τα υπόλοιπα τμήματα εξακολουθούν να διατηρούν πλήρως την ισχύ τους. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ μιας μεταφρασμένης έκδοσης των παρόντων Όρων και της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα, θα υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των παρόντων Όρων και σχετικών πρόσθετων όρων, θα υπερισχύουν οι πρόσθετοι όροι.

13. Επικοινωνήστε μαζί μας

Mozilla
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
Τηλέφωνο: 650-903-0800
Φαξ: 650-903-0875
Legal-notices at mozilla.com