Προϋποθέσεις Χρήσης

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της Mozilla για:

 • Να κάνετε οτιδήποτε παράνομο ή που παραβιάζει με διαφορετικό τρόπο τους ισχύοντες νόμους
 • Να απειλήσετε, να παρενοχλήσετε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων, να στείλετε μη ζητηθείσες επικοινωνίες ή να υποκλέψετε, να παρακολουθήσετε ή να τροποποιήσετε επικοινωνίες που δεν απευθύνονται σε εσάς
 • Να παραβιάσετε τις οδηγίες συμμετοχής στις κοινότητες της Mozilla (για αναφορά, βλ. https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/)
 • Να βλάψετε χρήστες, π.χ. χρησιμοποιώντας ιούς, spyware ή malware, worms, δούρειους ίππους, ωρολογιακές βόμβες ή οποιουσδήποτε άλλους παρόμοιους κακόβουλες κώδικες ή εντολές
 • Να συλλέξετε ή να υποκλέψετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ονόματα λογαριασμών ή διευθύνσεις email
 • Να αναλάβετε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία επηρεάζει αρνητικά ή παρεμποδίσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της Mozilla (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα που συνδέονται με τις υπηρεσίες της Mozilla)
 • Να κάνετε αναπαραγωγή, δημιουργία διπλοτύπων, αντιγραφή, πώληση, αγοραπωλησία ή μεταπώληση υπηρεσιών ή προϊόντων της Mozilla για οποιονδήποτε σκοπό
 • Να παραβιάσετε τα δικαιώματα copyright, εμπορικών σημάτων ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
 • Να κάνετε αποστολή, λήψη, μετάδοση, εμφάνιση ή εκχώρηση πρόσβασης σε περιεχόμενο το οποίο:
  • Είναι παράνομο ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες
  • Είναι ακατάλληλο, όπως άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό, γραφικές απεικονίσεις σεξουαλικότητας ή βίας ή εικόνες που εκμεταλλεύονται ή βλάπτουν παιδιά
  • Παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δημοσιοποίησης
  • Είναι κακόπιστο, παραπλανητικό, απατηλό ή έχει σχεδιαστεί για αθέμιτη συλλογή δεδομένων ή για διαφορετικού είδους κλοπή ταυτότητας
  • Προορίζεται για προώθηση του στοιχηματισμού
  • Ασχολείται με τη διαφήμιση παράνομων ή ελεγχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ή τα ενθαρρύνει
  • Υποβαθμίζει, εκφοβίζει, υποδαυλίζει τη βία ενάντια σε ή ενθαρρύνει τις προκατειλημμένες ενέργειες ενάντια σε κάποιον ή κάποια ομάδα, βάσει ηλικίας, φύλου, εθνότητας, εθνικής προέλευσης, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, θρησκείας, γεωγραφικής τοποθεσίας ή άλλης προστατευμένης κατηγορίας ή ασκεί ρητορική μίσους
  • Παραπλανεί έναν χρήστη να λάβει μια απόφαση αγοράς

Αυτός ο κατάλογος είναι ενδεικτικός, όχι οριστικός, και μπορεί να ενημερώνεται.

Η Mozilla διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να αναστέλλει οποιουσδήποτε χρήστες θεωρεί ότι παραβιάζουν αυτές τις προϋποθέσεις ή τους όρους παροχής υπηρεσιών για το αντίστοιχο προϊόν.