Използвате последната версия на Firefox. Благодарим!

Обновете вашия Firefox, за да е бърз и поверителен.

Обновете вашия Firefox, за да е бърз и поверителен.

Използвате предварително издание на Firefox.

Използвате незащитена, остаряла операционна система, която вече не се поддържа от Firefox.

Firefox

Mozilla

Новият Firefox

Бърз завинаги.

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Screenshot
  • Два пъти по-бърз

    Най-бързият Firefox

  • Изискващ най-малко ресурси

    Използва 30% по-малко памет от Chrome

  • Напълно сигурен

    Наистина частно сърфиране със защита за проследяване

Допълнителни инсталатори и платформи

Изтегляне на Firefox за Windows

Изтегляне на Firefox за macOS

Изтегляне на Firefox за Linux

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox