Firefox

Сърфирате свободно с последната версия на Firefox.

Обновете своя Firefox, за да е бърз и поверителен.

Използвате последната версия на Firefox. Благодарим!

Обновете своя Firefox, за да е бърз и поверителен.

Използвате предварително издание на Firefox.

Сърфирайте свободно

Изтегляне на Firefox — Български

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Изтегляне на Firefox — Български

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Изтегляне на Firefox — Български

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Изтегляне на Firefox — Български

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Научете повече
  • Свободата е бърза

    Идете навсякъде из Мрежата – много бързо.

  • Свободата е лична

    Насладете са на най-добрата поверителност от всички браузъри.

  • Свободата е ваша

    Използвайте единственият уеб четец създаден за хора, а не за печалба.