Помогнете на Mozilla!

  • 10 554 активни Мозилианци по света
  • 28 предстоящи събития по света
  • 87 различни езици и все повече

Присъединете се към глобалната общност на хората, които променят играта.

Помагайте толкова, колкото искате. Всичко зависи от Вас.

Споделете опита си и "заразете" други по пътя.

Участвайте

Да бъдете доброволец в Mozilla…

е повече от протягане на ръка. Това е учене, съвместна работа и споделяне на умения с глобалната общност на Мозилианците — програмисти, организатори, активисти и други, които преобразяват Мрежата всеки ден.

Вижте обществото ни в действие

Как Мозилианци помагат всекидневно

Присъединете се към глобалната общност на хората, които променят играта.

Участвайте

Все още не сте готови да участвате?

Актуални новини (Английски)