Vrywillig vir Mozilla!

  • 10 554 aktiewe bydraers tot Mozilla, wêreldwyd
  • 39 komende geleenthede wêreldwyd
  • 87 tale op elke kontinent, en dit groei nog

Sluit aan by 'n wêreldgemeenskap van sleutelspelers.

Vrywillig so veel of so min as wat u wil.
Elkeen besluit self.

Leer en deel vaardighede.

Raak betrokke

Vrywillige werk by Mozilla…

is meer as net handjie bysit. Dis 'n geleentheid om te leer, saam te werk en vaardighede te deel met 'n wêreldgemeenskap van Mozilla-mense — programmeerders, organiseerders, aktiviste en nog wat — wat almal daagliks die toekoms van die Web bepaal.

Sien die gemeenskap in aksie

Hoe Mozilla-mense daagliks help

Sluit aan by 'n wêreldgemeenskap van sleutelspelers.

Raak betrokke

Nog nie heeltemal reg om te begin nie?

Kry gemeenskapsnuus (Engels)