Die Mozilla-manifes

Inleiding

Die Internet word 'n toenemend belangrike deel van ons lewens.

Die Mozilla-projek is 'n wêreldwye gemeenskap van mense wat glo dat openheid, innovering en geleentheid noodsaaklik is vir die volgehoue welstand van die Internet. Sedert 1998 werk ons saam om te verseker dat die Internet ontwikkel word op 'n manier wat almal bevoordeel. Ons is veral bekend vir die webblaaier Mozilla Firefox.

Die Mozilla-projek gebruik 'n gemeenskapgebaseerde benadering om oopbronsagteware van wêreldklas te bou en nuwe tipes samewerkingsaktiwiteite te ontwikkel. Ons skep gemeenskappe van mense wat werk om ons almal se ervaring van die Internet te verbeter.

As deel van hierdie werk het ons 'n stel beginsels onttrek wat ons glo van kritieke belang is vir die Internet om tot publieke voordeel te werk as ook vir die kommersiële lewensfasette. Dié fasette word hier onder uiteengesit.

Die doelwitte van die Manifes is:

 1. spel uit 'n visie vir die Internet wat Mozilla-deelnemers wil hê dat die Mozilla-stigting heen moet mik;
 2. spreek tot mense of hulle 'n tegniese agtergrond het of nie;
 3. maak Mozilla-bydraers trots op wat ons doen, en motiveer ons om voort te gaan; en
 4. skep 'n raamwerk vir ander mense om tot dié visie van die Internet saam te werk.

Hierdie beginsels sal nie op hulle eie 'n realiteit word nie. Mense is nodig vir openheid en samewerking op die Internet — mense wat individueel of in groepe werk, of deur leiding te neem. Die Mozilla-stigting is verbind tot die beginsels soos uiteengesit in die Mozilla-manifes. Ons nooi ander uit om by ons aan te sluit en die Internet selfs nog 'n beter plek vir almal te maak.

Beginsels

 1. Die Internet is 'n integrale deel van ons moderne lewe—'n sleutelkomponent in opvoeding, kommunikasie, samewerking, besigheid, vermaak en ons totale gemeenskap.
 2. Die Internet is 'n globale, openbare hulpbron wat oop en toeganklik moet bly.
 3. Die Internet moet die lewens van individue verryk.
 4. Individue se sekuriteit en privaatheid op die Internet is van fundamentele belang en mag nie as opsioneel hanteer word nie.
 5. Individue moet self die Internet en hul eie ervarings daarvan kan vorm.
 6. Die effektiwiteit van die Internet as 'n publieke hulpbron maak staat op versoenbaarheid (protokolle, dataformate, inhoud), innovasie en gedesentraliseerde deelname wêreldwyd.
 7. Vry en oopbronsagteware bevorder die ontwikkeling van die Internet as 'n openbare hulpbron.
 8. Deursigtige gemeenskapsgebaseerde prosesse bevorder deelname, aanspreeklikheid en vertroue.
 9. Kommersiële betrokkenheid in die ontwikkeling van die Internet bied baie voordele; 'n balans tussen kommersiële wins en openbare voordeel is van kritieke belang.
 10. Die uitlig van die publieke voordele van die Internet is 'n belangrike doel, en verdien tyd, aandag en verbondenheid.

Bevordering van die Mozilla-manifes

Daar is verskeie maniere om die beginsels van die Mozilla-manifes te bevorder. Ons verwelkom 'n wye reeks aktiwiteite en verwag die selfde kreatiwiteit wat Mozilla-deelnemers in ander gebiede van die projek gewys het. Vir individue wat nie diep in die Mozilla-projek betrokke is nie is 'n eenvoudige maar effektiewe manier om die Manifes te ondersteun, deur Mozilla Firefox en ander produkte te gebruik wat die beginsels van die Manifes vergestalt.

Belofte van die Mozilla-stigting

Die Mozilla-stigting belowe om die Mozilla-manifes te ondersteun in al sy aktiwiteite. Meer spesifiek belowe ons om:

 • oopbrontegnologieë en gemeenskappe wat die Manifes se beginsels ondersteun, te bou en te fasiliteer;
 • goeie produkte vir eindgebruikers te bou wat die Manifes se beginsels ondersteun;
 • die Mozilla-bates (intellektuele eiendom soos kopiereg en handelsmerke, infrastruktuur, fondse, reputasie) te gebruik om die Internet 'n oop platform te hou;
 • modelle vir die skep van ekonomiese waarde van die openbare voordeel te bevorder; en
 • die beginsels van die Mozilla-manifes te bevorder in openbare diskoers en in die Internetindustrie.

Sommige van die Stigting se aktiwiteite — tans die skep, verskaffing en bevordering van produkte vir eindgebruikers — word primêr uitgevoer deur die Mozilla-stigting se volfiliaal, die Mozilla-korporasie.

Uitnodiging

Die Mozilla-stigting nooi almal uit wat die beginsels van die Mozilla-manifes ondersteun om by ons aan te sluit en nuwe maniere te vind om dié visie van die Internet 'n realiteit te maak.