Laas bygewerk 29 Augustus 2014

Opsomming

Hierdie boonste gedeelte is 'n opsomming van die onderstaande bepalings. Hierdie opsomming sal jou help om die bepalings te verstaan, maar jy moet ook die hele dokument lees, want indien jy daartoe instem, aanvaar jy al die bepalings en nie net die opsomming nie.

 • Firefox-wolkdienste (die "dienste") is 'n suite dienste wat deur Mozilla aan jou gelewer word.
 • Die dienste word voetstoots voorsien en daar is geen waarborge van enige aard nie. Daar is beduidende beperkings op Mozilla se aanspreeklikheid vir enige skade wat uit jou gebruik van die dienste voortspruit.

Diensbepalings

 1. Inleiding

  Hierdie diensbepalings ("bepalings") geld vir jou gebruik van Firefox-wolkdienste, 'n suite aanlyn dienste wat deur Mozilla gelewer word (die "dienste").

 2. Firefox-rekeninge

  Om die dienste te kan gebruik, moet jy 'n Firefox-rekening skep. Tydens registrasie sal jy gevra word om 'n wagwoord op te stel. Jy is daarvoor verantwoordelik om jou wagwoord vertroulik te hou en jy is verantwoordelik vir die aktiwiteit wat via jou Firefox-rekening plaasvind. Mozilla is nie vir enige verliese verantwoordelik wat uit die ongemagtigde gebruik van jou Firefox-rekening voortspruit nie.

 3. Kenmerke

  Met Firefox Sinchro kry jy toegang tot inligting wat in Firefox oor verskeie toestelle heen gestoor word, insluitend jou oortjies, Awesome-balk, wagwoorde, boekmerke en blaaiervoorkeure. Jy kan Firefox Sinchro via die Nutsgoed-afdeling van Firefox aktiveer en deaktiveer.

  Met Toestelvinder kan jy 'n Firefox OS-toestel opspoor en sekere kenmerke van 'n afstand af beheer, soos om onlangse liggings te sien, plaaslike inhoud uit te vee, luitone of die skermslot te aktiveer of 'n boodskap te wys. Om hierdie funksies te gebruik, moet jy Toestelvinder in die instellings van jou toestel aktiveer. Toestelvinder werk selfs al is die klank- en ligginginstellings op jou toestel stil of afgeskakel. Jy kan hierdie kenmerk in die instellings van jou toestel deaktiveer.

  Indien jy vergeet het waar jou toestel is, kan jy by https://find.firefox.com met jou Firefox-rekeninginligting aanmeld om jou toestel te vind en oor 'n afstand te beheer. Jou toestel se benaderde ligging sal aan ons bekend gemaak word mits die toestel aangeskakel is en aan die internet gekoppel is. Indien daar koste vir dataoordrag is, sal jy daarvoor verantwoordelik wees. Indien jy meen dat jou toestel gesteel is, kontak jou land se wetstoepassers. Wees versigtig wanneer jy persoonlike inligting deel, want boodskappe wat op jou toestel gewys word, is in die openbaar beskikbaar.

 4. Privaatheidsbeleid

Firefox-wolkdienste se privaatheidskennisgewing beskryf besonderhede oor wat ons alles uit jou gebruik van die dienste ontvang en hoe ons daardie inligting gebruik. Ons gebruik die inligting wat ons via die dienste ontvang soos in ons Mozilla-privaatheidsbeleid beskryf.

 1. Jou inhoud in ons dienste

  Jy kan as deel van die kenmerke van die dienste inhoud oplaai. Deurdat jy inhoud oplaai, gee jy ons 'n nie-eksklusiewe, tantiemevrye, wêreldwye lisensie om jou inhoud te gebruik, spesifiek om die dienste te lewer. Jy verklaar en waarborg hiermee dat jou inhoud nie op die regte van enige derde party inbreuk sal maak nie en aan enige inhoudriglyne sal voldoen wat deur Mozilla voorsien word.

 2. Mozilla se eiendomsregte

  Mozilla verleen nie aan jou enige intellektuele eiendomsregte in die dienste wat nie spesifiek in hierdie bepalings genoem word nie. Hierdie bepalings verleen byvoorbeeld nie die reg om enige van Mozilla se kopieregte, handelsname, handelsmerke, diensmerke, logo's, domeinname of ander kenmerkende handelsmerkkenmerke te gebruik nie. Die dienste word ingevolge en onderhewig aan die huidige weergawe van die Mozilla Publieke Lisensie versprei.

 3. Termyn en beëindiging

  Hierdie bepalings sal van toepassing bly totdat dit deur óf jou óf Mozilla beëindig word. Jy kan dit te enige tyd beëindig deur jou Firefox-rekening te deaktiveer en op te hou om die dienste te gebruik.

  Ons kan jou toegang tot die dienste te enige tyd opskort of beëindig, om enige rede, waaronder onder meer indien ons redelikerwys meen dat: (i) jy hierdie bepalings oortree het, (ii) jy 'n risiko of moontlike wetlike blootstelling vir ons is; of (iii) die voorsiening van ons dienste aan jou nie meer kommersieel lewensvatbaar is nie. Ons sal billike pogings aanwend om jou daarvan in kennis te stel, hetsy by die e-posadres wat met jou Firefox-rekening geassosieer is of wanneer jy die volgende keer probeer om die dienste te gebruik.

  In alle sulke gevalle sal hierdie bepalings beëindig word, asook onder meer jou lisensie om die dienste te gebruik, behalwe dat die volgende afdelings steeds van toepassing sal bly: vrywaring, ontkenning, beperking van aanspreeklikheid en diverse.

 4. Vrywaring

Jy stem in om Mozilla, sy kontrakteurs, bydraers, lisensieerders en vennote, en hul onderskeie direkteurs, beamptes, werknemers en agente ("gevrywaarde partye") te verdedig teen, te vrywaar van en skadeloos te stel van enige en alle derdeparty-eise en -uitgawes, insluitend prokureursgelde, wat voortspruit uit of verband hou met jou gebruik van die dienste (waaronder onder meer enige inhoud wat deur jou opgelaai is).

 1. Ontkenning en inperking van aanspreeklikheid

  DIE DIENSTE WORD VOETSTOOTS GELEWER, MET ALLE FOUTE. TOT DIE MATE WAT DIE WETGEWING DIT TOELAAT, ONTKEN MOZILLA EN DERDE PARTYE HIERMEE ALLE WAARBORGE, HETSY UITDRUKLIK OF IMPLISIET, WAARONDER ONDER MEER WAARBORGE DAT DIE DIENSTE VRY VAN GEBREKE IS, VERKOOPBAAR IS, GESKIK IS VIR 'N SPESIFIEKE DOEL EN NIESKENDEND IS. JY DRA DIE VOLLE RISIKO VERBONDE AAN JOU BESLUIT OM DIE DIENSTE VIR JOU DOELEINDES TE GEBRUIK EN VIR DIE GEHALTE EN PRESTASIE VAN DIE DIENSTE, WAARONDER ONDER MEER DIE RISIKO DAT JOU INHOUD GESKRAP OF GEKORRUPTEER RAAK OF DAT IEMAND ANDERS TOEGANG TOT JOU REKENING VERKRY. HIERDIE BEPERKING GELD SELFS AL MISLUK DIE ESSENSIËLE DOELWIT VAN ENIGE REGSHULP. SOMMIGE JURISDIKSIES LAAT NIE DIE UITSLUITING OF INPERKING VAN NIE-UITDRUKLIKE WAARBORGE TOE NIE, EN HIERDIE VRYWARING GELD DUS MOONTLIK NIE VIR JOU NIE.

  BEHALWE SOOS DIE WET VEREIS, SAL MOZILLA EN DERDE PARTYE NIE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE INDIREKTE, SPESIALE, BYKOMSTIGE, GEVOLGLIKE OF BESTRAFFENDE SKADE WAT UIT HIERDIE BEPALINGS OF DIE GEBRUIK VAN DIE DIENSTE OF ONVERMOË OM DIE DIENSTE TE GEBRUIK, VOORTSPRUIT OF OP ENIGE MANIER DAARMEE VERBAND HOU NIE, WAARONDER ONDER MEER DIREKTE EN INDIREKTE VERLIES VAN NAAMWAARDE, WERKOPONTHOUD, VERLORE WINS, VERLIES VAN DATA EN REKENAARFALING OF -WANFUNKSIONERING, SELFS INDIEN HULLE OOR DIE MOONTLIKHEID VAN SODANIGE SKADE IN KENNIS GESTEL IS, EN ONGEAG DIE TEORIE (KONTRAK, DELIKTE, OF ANDERSINS) WAAROP SODANIGE EIS GEBASEER WORD. DIE GESAMENTLIKE AANSPREEKLIKHEID VAN MOZILLA EN GEVRYWAARDE PARTYE INGEVOLGE HIERDIE OOREENKOMS SAL NIE MEER AS USD 500 (VYFHONDERD DOLLAR) WEES NIE. SOMMIGE JURISDIKSIES LAAT NIE DIE UITSLUITING OF INPERKING VAN INSIDENTELE, GEVOLGLIKE OF SPESIALE SKADE TOE NIE EN HIERDIE UITSLUITING OF BEPERKING GELD DUS MOONTLIK NIE VIR JOU NIE.

 2. Wysigings aan hierdie bepalings

  Mozilla kan hierdie bepalings moontlik van tyd tot tyd bywerk weens 'n nuwe kenmerk van die dienste of om 'n bepaling duidelik te maak. Die bygewerkte bepalings sal aanlyn geplaas word. Indien die veranderinge grondig is, sal ons die bywerking deur Mozilla se gewone kanale vir sulke aankondigings aankondig, soos blogplasings en forums. Indien jy aanhou om die dienste ná die effektiewe datum van sodanige veranderinge te gebruik, beaam jy dat jy sodanige veranderinge aanvaar. Vir jou gerief sal ons 'n effektiewe datum bo-aan hierdie bladsy plaas.

 3. Diverse

  Hierdie bepalings behels die volledige ooreenkoms tussen jou en Mozilla oor die dienste, en word bestuur deur die wette van die deelstaat Kalifornië, VSA, en sluit die deelstaat se regskonflik-voorsienings uit. Indien enige gedeelte van hierdie bepalings ongeldig of onafdwingbaar blyk te wees, sal die oorblywende gedeeltes volledig van krag bly. In die geval van 'n botsing tussen 'n vertaalde weergawe van hierdie bepalings en die Engelse weergawe, sal die Engelse weergawe geld.

 4. Kontak ons

  Kontak Mozilla by

  Mozilla Corporation Attn: Mozilla - Legal Notices 331 E. Evelyn Ave., Mountain View, CA 94041, VSA