Berättelse om vad sig i Mozilla tilldragit

Frågor och svar

Vilka är de viktigaste Mozilla-projekten under nästa år? På vilket sätt tänker ni påverka marknaden?

Webbläsaren Firefox är och kommer framgent att vara en grundläggande kraft när det gäller att driva webben framåt och utveckla Mozillas uppdrag.

Firefox OS är Mozillas operativsystem för mobila enheter, helt och hållet baserat på HTML5. I dagsläget väljer 50 procent av de 2,3 miljarder människor som kopplar upp sig till webben att i första hand göra det via en mobil enhet, och den andelen förväntas öka. Med Firefox OS har Mozilla föresatt sig att utveckla en fullständigt öppen och standardbaserad webb som en plattform för nytänkande. Vi har skapat teknologi och API:er för att göra webben till ett rikt och livskraftigt alternativ och vi är fast beslutna att driva igenom införandet av HTML5 som en plattform för den mobila industrin.

Med Mozillas program Webmaker siktar vi på att förvandla miljontals människor från webbanvändare till aktiva webbskapare som kommer att bygga framtidens stora webbupplevelser. Målet är att skapa en mer webbkunnig planet med hjälp av verktyg och utbildningsprogram som ökar kreativiteten på webben.

Hur mäter ni framgång?

På Mozilla mäter vi framgång efter hur mycket vi gör för att förbättra webbens allmänna hälsa och hur väl vi främjar användarnas och utvecklarnas intressen. Vi röner framgång när vi skapar produkter som människor älskar, och när andra organisationer bygger in de egenskaper och funktioner som vi brinner för i konkurrerande produkter. Exempelvis ser vi Google Chromes nya implementering av funktionen Do Not Track, som vi lade grunden för, som en framgång för Mozilla och vårt uppdrag.

Till skillnad från våra största konkurrenter uppnår Mozilla framgång genom att hjälpa fler människor att göra egna val om vilken programvara de ska använda, vilken grad av deltagande de skulle vilja ha på nätet och hur de kan vara med om att bygga ett bättre Internet. När vi exempelvis ser att antalet medarbetare i webbgemenskapen ökar, att programvaruöversättningarna blir fler och att marknaden för webbläsare är konkurrensutsatt, så vet vi att vi rör oss i riktning mot våra mål – och just nu ser vi en tillväxt inom alla dessa områden.

Hur stora var Mozillas sammantagna intäkter under 2011?

Mozillas konsoliderade redovisade intäkter (stiftelsen Mozilla Foundation med samtliga dotterföretag) för 2011 var 163 miljoner amerikanska dollar (USD), en ökning med ca. 33 % jämfört med 2010.

Hur skapar Mozilla intäkter?

Majoriteten av Mozillas intäkter kommer från sök- och affärsfunktioner som inkluderas i vår Firefox-produkt via alla våra viktiga söktjänstpartner, inklusive Google, Bing, Yahoo, Yandex, Amazon, Ebay och andra. Mozillas redovisade intäkter innefattar även mycket viktiga enskilda donationer, företagsdonationer och beviljade anslag, en post som ökar väsentligt, så väl som andra former av inkomster från våra placerbara tillgångar.

Utforskar ni partnerskapsmöjligheter för att diversifiera era intäkter?

Vi har för närvarande ett flertal viktiga affärssamarbeten och utforskar aktivt nya möjligheter till partnerskap, så väl som andra potentiella intäktsmöjligheter. Vi kommer fortsätta att skapa fantastiska produkter som hjälper människor att njuta av allt som Internet erbjuder, och vi är övertygade om att detta gör att vi kan finna lämpliga inkomstkällor som tjänar både vårt uppdrag och våra användare.

Vissa centrala projekt inom Mozilla Foundation, t.ex. Collusion, har beviljats anslag från externa organisationer som Ford Foundation.

Hur ser läget ut för organisationens söktjänstpartnerskap?

Vi har för närvarande partnerskap med ett flertal söktjänster som skiljer sig åt mellan olika marknader. I december 2011 tillkännagav vi ett nytt avtal med Google, som gör Google till standardsöktjänst i Firefox. Det nya avtalet förlänger vårt långsiktiga söksamarbete med Google med åtminstone tre år. De specifika villkoren i detta kommersiella avtal är föremål för de traditionella kraven på sekretess, och vi är därför förhindrade att offentliggöra dem.

Hur ser läget ut för ert affärssamarbete med Bing?

Bing inkluderas som en söktjänst i de amerikanska versionerna av Firefox. Överenskommelsen innefattar intäktsdelning baserat på den trafik som skickas från Firefox till Bings söktjänst.

Vad hände med Yandex? Finns det några nyheter rörande det partnerskapet?

Google är standardsöktjänsten i de ryska versionerna av Firefox. Yandex kommer att finnas kvar i den förinstallerade listan över söktjänstinsticksmoduler. Ändringen är en del av det förnyade globala söktjänstavtal som Mozilla ingick med Google, vilket gör Google till standardsöktjänst.

Mozilla och Yandex kommer fortsätta att utforska partnerskapsmöjligheter inom ett flertal områden, bland dessa den anpassade Yandex-versionen av den populära webbläsaren Firefox och integreringen av Yandex söktjänster i andra regionala versioner.

Vilka slags kommersiella avtal har ni ingått rörande produkter för mobila enheter?

Mozilla has announced a commercial partnership with Telefónica for Firefox OS. The specific terms of the agreement are subject to traditional confidentiality requirements. We are developing new partnerships with additional OEMs and operators, which will be announced in due course through 2012 and into 2013. We also have numerous arrangements with app publishers who will be included in Firefox Marketplace.

Hur stora intäkter förväntar ni er under nästa år och hur ser affärsmodellen/intäktsmodellen ut för det året?

Vi tillhandahåller inga prognoser eller kalkyler just nu. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att skapa och leverera ett utbud som svarar upp mot användarnas, utvecklarnas och operatörernas behov. Samtidigt fortsätter vi att utforska nya potentiella intäktsmodeller som tjänar både vårt uppdrag och våra användare.

Vad får er att tro att ni kan slå er in på smarttelefonmarknaden, som har två oerhört dominerande aktörer?

Mozilla anser att webben är den bästa plattformen för nytänkande, kontaktskapande, delning och för att bygga den värld som vi vill ha. Med Firefox OS skapar Mozilla ett operativsystem helt och hållet baserat på öppna webbstandarder. HTML5 blir stadigt en allt viktigare teknologi, som allt fler utvecklare tar till sig. Det finns ett helt ekosystem av HTML5-utvecklare som redan skapar program för skrivbordswebbläsare, och flera AppStore- och Androidapplikationer har redan utvecklats i HTML5.

Hur många operatörs-/trafikföretagspartner har ni slutit avtal med rörande Firefox OS?

De första enheterna med Firefox OS beräknas lanseras kommersiellt på de latinamerikanska marknaderna i början av 2013, genom operatören Telefónica. Vi har också tillkännagivit att Firefox OS stöds av flera globala nätverksoperatörer, bland dessa Deutsche Telekom, Etisalat, Smart, Sprint, Telecom Italia och Telenor, så ni kan förvänta er fler nyheter om enheter och Firefox OS under 2013.

Vilken OEM-tillverkare kommer ni att arbeta med?

TCL Communication Technology (som äger varumärket Alcatel) och ZTE är ledande partner och ska bygga de första handenheterna som ska köra Firefox OS. Vi räknar med att kunna presentera stöd från ytterligare OEM-tillverkare inom kort.

När kan vi förvänta oss att se en lansering av enheter i Förenta staterna och Europa?

De första Öppen webb-enheterna kommer att lanseras på de latinamerikanska marknaderna i början av 2013. Några andra platser har ännu inte tillkännagivits.

Vilken är affärsmodellen för er applikationsnätbutik?

Firefox Marketplace kommer att erbjuda utvecklarna en möjlighet att upptäcka, distribuera och skapa intäkter, och kommer också att vara anpassningsbart beroende på partner. Tillsammans med Telefónica kommer vi t.ex. att erbjuda debitering på mobiltelefonräkningen, direkt i enheten, i de fall applikationsbutiksägare skulle vilja fakturera Telefónicakunder direkt. Men applikationsutvecklare är fria att använda sina egna faktureringssystem. Du kan läsa guiden Telefónica Marketplace Payments Guide för närmare information om hur betalningar kommer att fungera.

Vilken tillväxt räknar ni med under 2013 inom områdena skrivbord, mobil och OS?

Vi tillhandahåller inga prognoser eller kalkyler just nu.