Gjendja e Mozilla-s

Jemi kampionët e një Web-i ku njerëzit dinë më shumë, bëjnë më shumë gjëra dhe i bëjnë më mirë.
Mitchell Baker

Web Për Të Gjithë

Ndërkohë që Web-i zgjerohet për të mbërritur te miliarda persona të rinj dhe e prek jetën tonë sipas rrugësh të reja, ai është bërë pjesë thelbësore e rritjes sonë si individë dhe e të ardhmes së përbashkët. Dhe ky është Web-i që bashkësia Mozilla është zotuar të mbrojë dhe promovojë: një platformë që ofron për të tërë mundësi, lidhje dhe frymëzim.

Parimet tona i vëmë në jetë duke krijuar produkte, duke fuqizuar bashkësi, duke u mësuar të tjerëve aftësi dhe duke u dhënë formë mjediseve me qëllim ndërtimin e Internetit që i duhet botës.

Në Mbledhjen e Mozilla-s për këtë vit, 2000 persona përfaqësues të 90 vendeve dhe 114 gjuhëve u mblodhën për të zhvilluar një kuptim të përbashkët se cilët jemi dhe çfarë mund të arrijmë bashkë. Më poshtë gjendet një shembull perspektivash nga drejtuesit e projektit.

Luani një video nga Mitchell
Baker

Luani një video nga Jay
Sullivan

Luani një video nga Harvey
Anderson

Luani një video nga Mark
Surman

Luani një video nga Johnathan
Nightingale

Luani një video nga Brendan
Eich

Nga Moxillianët

Moxillianët janë një grup i larmishëm konceptuesish, ndërtuesish, edukatorësh dhe hacker-ësh me një qëllim të përbashkët: t’i sjellin Internetit hapje, liri dhe pjesëmarrje. Përpjekja jonë e përbashkët mbarëbotërore e shpuri Firefox OS-in brenda dy vjetësh nga koncepti te telefonat në treg, organizoi 1600 veprimtari brenda tre muajsh për t’u mësuar njerëzve Web-in, dhe mjaft arritje të tjera. Po kremtojmë udhëtimin tonë dhe shtegun premtues që kemi përpara.

Luani videon "Jam Moxillian"

Qëndrueshmëri

Bashkë me këtë raport vjetor, po japim edhe auditimin financiar për 2012-n. Mozilla vazhdon të jetë e pozicionuar mirë, si financiarisht, ashtu edhe organizativisht, për të shpënë më tej misionin tonë.

Pjesa dërrmuese e të ardhurave tona vijnë nga funksione kërkimi te shfletuesi Firefox përmes një numri partnerësh të rëndësishëm, përfshi Google-in, Bing-un, Yahoo-në, Yandex-in, Amazon-ën dhe eBay-in. Ky raport financiar për 2012-n përfshin të ardhura nga një marrëveshje tregtare me përfitim dyanësh me Google-in, mundësuesi ynë më i madh i kërkimeve, që u nënshkrua në Dhjetor të 2011-s dhe që zgjerohet për të paktën tre vjet të tjerë.

Një përqindje në rritje e të ardhurave tona vijnë gjithashtu prej përkrahjes nga publiku, përfshi grante dhe dhurues individualë si ju. Këto dhurime përdoren drejtpërdrejt për projekte të rëndësishme si Webmaker, Open Badges dhe Mozilla-Knight Open News që zgjerojnë ndikimin e Mozilla-s të fusha të reja.