Zasady prywatności dotyczące witryn, komunikacji i ciasteczek

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Jeśli Mozilla (czyli my) zbiera informacje o użytkowniku, sposób ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności firmy Mozilla.

Zasady prywatności dotyczą witryn obsługiwanych przez firmę Mozilla, znajdujących się w domenach mozillians.org, mozilla.org czy firefox.com. Należą do nich między innymi witryny foundation.mozilla.org, bugzilla.mozilla.org, reps.mozilla.org, careers.mozilla.org, developer.mozilla.org, support.mozilla.org, addons.mozilla.org oraz wiki.mozilla.org.

Co warto wiedzieć

Informacje o użytkownikach możemy otrzymywać w wyniku ich interakcji z nami na platformach mediów społecznościowych, jeśli złożą podanie o pracę, staż, grant lub stypendium, podejmą wolontariat w ramach społeczności Mozilla, prześlą nam swoje opinie lub prośby, zarejestrują się na konto lub subskrypcję bądź też wezmą udział w kampanii dotyczącej zasad lub produktów.

 • Media społecznościowe: Jeśli użytkownik korzysta z naszych kont w serwisach społecznościowych, takich jak Twitter czy Facebook, możemy otrzymać jego dane osobowe. Zasady korzystania z tych serwisów regulują ich polityki prywatności, do których przeczytania zachęcamy.

 • Kandydaci do pracy, stażu, grantu i stypendium: Od osób składających do firmy Mozilla podanie o pracę, staż, grant lub stypendium wymagamy podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail i CV, a niekiedy także dodatkowych informacji. Informacje te posłużą do przetworzenia i oceny podania oraz do komunikacji z kandydatami w sprawie ofert. Korzystamy z usługi Greenhouse do obsługi podań o pracę i staż oraz usługi Fluxx.io do obsługi podań o stypendium i grant MOSS.

 • Współpracownicy: Wolontariat w ramach społeczności firmy Mozilla może wymagać od firmy Mozilla i innych osób komunikacji z użytkownikiem pod podanym przez niego adresem e-mail oraz uznania jego wkładu. Jeśli użytkownik prześle materiały do serwisu Bugzilla, programu Mozilla Reps lub naszej bazy kodów, jego adres e-mail i być może nazwisko zostaną udostępnione publicznie wszystkim użytkownikom Internetu. Jeśli użytkownik utworzy konto w usłudze Mozilla Connect (platforma obsługiwana przez Khoros, która ma własne zasady prywatności), imię i nazwisko, awatar, posty i odpowiedzi użytkownika oraz inne informacje udostępnione przez użytkownika będą dostępne dla firmy Mozilla i innych członków społeczności. Jeśli użytkownik utworzy profil w witrynie people.mozilla.org, będzie on dostępny dla pracowników i współpracowników firmy Mozilla. Dane profilu można edytować przy użyciu opcji Ustawienia profilu. Czasami używamy informacji o współpracownikach ze źródeł takich jak Bugzilla, by wizualnie przedstawić zagregowane dane o społeczności Mozilla w formie pulpitów. Przykład to https://wiki.mozilla.org/Contribute/Dashboards. O ile to możliwe, staramy się minimalizować ilość publicznie widocznych danych kontaktowych.

 • Opinie użytkowników: Użytkownicy mogą dzielić się swoimi opiniami na temat naszych produktów i usług na stronach takich jak input.mozilla.org, przy użyciu funkcji dostępnych w produktach lub za pośrednictwem takich kanałów komunikacji, jak poczta e-mail, serwis Bugzilla, Matrix lub konta w serwisach społecznościowych, na stronie Dołącz do nas lub za pośrednictwem grup, takich jak Student Ambassadors. Podając informacje na tych forach, należy podawać jak najmniej danych osobowych, ponieważ komentarze mogą być dostępne publicznie.

 • Konta i subskrypcje: Niektóre witryny, na przykład AMO i MDN, wymagają utworzenia konta do przesyłania zawartości deweloperskiej albo opinii lub komentarzy użytkowników. Do zarządzania kontami używamy kont Firefoksa, systemu GitHub lub niestandardowych systemów; więcej informacji o zarządzaniu danymi konta można znaleźć tutaj. Użytkownik może okresowo otrzymywać wiadomości e-mail w związku z jego kontem lub poprzez subskrypcje. Nasi dostawcy usług zarządzania pocztą e-mail to SalesForce Marketing Cloud, Send in Blue, Mailchimp oraz Acoustic. Z otrzymywania wiadomości można zrezygnować przy użyciu łącza na dole wiadomości e-mail.

 • Kampanie dotyczące zasad i produktów: Na niektórych z naszych stron internetowych znajdują się kampanie dotyczące zasad lub produktów. Użytkownicy mogą na przykład poprosić w wiadomości e-mail lub SMS o łącze umożliwiające zainstalowanie przeglądarki Firefox na urządzeniu przenośnym albo wysłać do ustawodawców petycję w sprawach dotyczących Internetu. Obsługą tego rodzaju kampanii mogą zajmować się firmy zewnętrzne, które także obsługują przesłane przez użytkowników dane.


Aby lepiej zrozumieć interakcje użytkowników z naszymi produktami, usługami i materiałami komunikacyjnymi oraz zapewnić ich funkcjonalność, możemy korzystać z ciasteczek, przezroczystych plików GIF, narzędzi analitycznych firm zewnętrznych, informacji o urządzeniach oraz adresów IP.

 • Funkcjonalność: Aby zwiększyć funkcjonalność niektórych produktów, usług i kanałów komunikacji, możemy używać ciasteczek, danych urządzeń i adresów IP. Na przykład:

  • Ciasteczek używamy do zapamiętywania informacji dotyczących ustawień przeglądarki Firefox (takich jak preferencje językowe i dodatki Firefoksa), a także w celu rekomendowania ważnych funkcji i dodatków na podstawie ustawień przeglądarki Firefox. Pomagają również przy logowaniu i uwierzytelnianiu użytkowników, dzięki czemu w niektórych witrynach firmy Mozilla nie trzeba podawać haseł.
  • Adresy IP są wykorzystywane do dostosowania kanałów komunikacji do języka i kraju użytkownika.
  • Dane urządzeń, takie jak kraj, język, operator i producent, mogą być wykorzystywane do dostosowania funkcji dla użytkownika.
 • Pomiary: Możemy także używać ciasteczek, danych urządzeń i adresów IP, przezroczystych plików GIF i usług podmiotów zewnętrznych. Pomaga nam to uzyskać ogólne zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych produktów, usług, metod komunikacji, witryn, kampanii online, wycinków, urządzeń i innych platform. Używamy tych rozwiązań:

  • Google Analytics — ta usługa umieszcza ciasteczko na urządzeniu w celu uzyskiwania pomiarów dotyczących korzystania przez użytkowników z naszych witryn. Pomaga nam to zapewniać coraz lepszą zawartość witryn.
  • Convert.com i ShareProgress — te usługi umieszczają ciasteczko na urządzeniu. Umożliwia nam to testowanie różnych wariantów zawartości internetowej. Usługi te pomagają nam zaoferować użytkownikom lepszą interakcję z witrynami.
  • DoubleClick i Flashtalking — obie usługi używają przezroczystego pliku GIF na stronie z przeglądarką Firefox do pobrania. Pomaga nam to mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych.
  • Yahoo Dot Pixel — ta usługa używa kodu JavaScript na naszej stronie z przeglądarką Firefox do pobrania. Pomaga nam to mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych.
  • Dane odwołań HTTP — dane te może zawierać instalator przeglądarki Firefox. Umożliwiają one nam zrozumienie, która domena internetowa lub kampania reklamowa skierowała użytkownika na naszą stronę umożliwiającą pobranie. Dane te pomagają też nam zrozumieć skuteczność kampanii reklamowych i ulepszać je.
  • Od czasu do czasu eksperymentalnie używamy też innych narzędzi pomiarowych, na przykład w celu przetestowania nowego narzędzia lub sprawdzenia istniejących pomiarów.
 • Zapobieganie oszustwom: Mozilla wdrożyła technologię innej firmy, Google Invisible reCAPTCHA, która działa w tle niektórych naszych witryn, aby identyfikować oszukańczą działalność. Użycie technologii Invisible reCAPTCHA podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.


Użytkownik ma kontrolę nad ustawieniami poszczególnych ciasteczek, może wskazać swoje preferencje względem ciasteczek innym oraz zrezygnować ze stosowania internetowych narzędzi analitycznych i optymalizujących.

 • Historia ciasteczek: Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić poszczególne ciasteczka w przeglądarce Firefox w sekcji Historia na karcie Narzędzia/Opcje/Prywatność. Należy pamiętać, że określone funkcje naszych produktów i usług mogą działać nieprawidłowo bez obsługi ciasteczek.

 • Ograniczanie śledzenia: Mozilla nie śledzi użytkowników w witrynach firm zewnętrznych w celu wyświetlania reklam kierowanych. Jeśli przeglądarka ma skonfigurowaną funkcję wysyłania sygnału „Nie śledź” podczas otwierania witryn firmy Mozilla, nie korzystamy z żadnych narzędzi opisanych w sekcji Pomiary.

 • Wiadomości e-mail: Otrzymywanie naszych informacji marketingowych jest opcjonalne. Można zrezygnować z ich otrzymywania, klikając łącze w stopce otrzymanej wiadomości e-mail lub zmieniając preferencje wiadomości e-mail od firmy Mozilla.

 • Analityka i optymalizacja: Aby zapobiec zbieraniu danych o przeglądaniu witryn firmy Mozilla, wykonaj poniższe instrukcje:

 • Media społecznościowe: Przyciski społecznościowe w witrynach firmy Mozilla zostały zaprojektowane tak, by nie udostępniać żadnych danych dostawcom usług społecznościowych, dopóki nie kliknie ich użytkownik.


Niektóre witryny firmy Mozilla umożliwiają zakupy (np. aplikacji lub urządzeń), wpłacanie środków na określone projekty firmy Mozilla albo składanie datków w celu wsparcia publicznych i charytatywnych projektów firmy Mozilla. Transakcje tego rodzaju są obsługiwane przez firmy zewnętrzne, a nie przez firmę Mozilla.

 • Przetwarzanie płatności: Za wyjątkiem płatności czekiem, przekazem pieniężnym, poleceniem zapłaty i przelewem bankowym, Mozilla nie otrzymuje żadnych danych finansowych, które użytkownik przesyła do usługodawców zewnętrznych w celu przetwarzania (takich jak Braintree, PayPal, Bitpay i Stripe).

 • Dane osobowe: Możemy także otrzymać imię i nazwisko, adres pocztowy i/lub adres e-mail użytkownika. Dane te są wykorzystywane do wykrywania oszustw i prowadzenia dokumentacji. Używamy usługi Acoustic do wysyłania potwierdzeń w wiadomościach e-mail i przechowywania zapisów, które są zachowywane przez cztery lata od daty ostatniej płatności.

 • Dane osób trzecich: Korzystamy z usługi WealthEngine, aby usprawnić nasze wysiłki w zakresie pozyskiwania funduszy na rzecz utrzymania zdrowego, otwartego i dostępnego dla wszystkich Internetu. Wpłacający datki mogą zrezygnować z użycia danych przez firmę Mozilla.