Aneks Manifestu Mozilli

Deklaracja zdrowego Internetu

Otwarty i ogólnoświatowy Internet jest najpotężniejszym zasobem komunikacji i współpracy w historii. Ucieleśnia on nasze najgłębsze nadzieje na rozwój ludzkości. Zapewnia nowe możliwości nauczania, budowania poczucia wspólnoty z całym światem i rozwiązywania ważnych problemów dotykających nas wszystkich.

Przez ostatnie dziesięciolecie ta nadzieja spełniła się na wiele sposobów. Byliśmy także światkami wykorzystywania potęgi Internetu do zwiększania podziałów, podżegania do przemocy, szerzenia nienawiści i celowego manipulowania faktami i rzeczywistością. Nauczyliśmy się, że musimy bardziej jednoznacznie określić, jak widzimy Internet w przyszłości. Robimy to teraz.

  1. Zobowiązujemy się budować Internet dla wszystkich ludów świata — w którym czyjeś dane demograficzne nie decydują o dostępie do sieci, możliwościach i jakości z niej korzystania.
  2. Zobowiązujemy się budować Internet promujący kulturalną wymianę zdań, godność człowieka i swobodę wypowiedzi.
  3. Zobowiązujemy się budować Internet wzmacniający krytyczne myślenie, racjonalne argumenty, dzielenie się wiedzą i sprawdzalne fakty.
  4. Zobowiązujemy się budować Internet przyspieszający współpracę między zróżnicowanymi społecznościami, działającymi razem dla wspólnego dobra.

10 naszych pryncypiów

01 Internet jest integralną częścią współczesnego życia — kluczowym elementem w edukacji, komunikacji, współpracy, biznesie, rozrywce i społeczeństwie jako takim.

Więcej informacji

02 Internet jest globalnym, publicznym zasobem, który musi pozostać otwarty i dostępny.

Więcej informacji

03 Internet musi wzbogacać życie ludzi.

Więcej informacji

04 Bezpieczeństwo i prywatność jednostek w Internecie jest wartością fundamentalną i nie może być postrzegane jako opcjonalne.

Więcej informacji

05 Jednostki muszą mieć możliwość kształtowania Internetu i sposobu, w jaki z niego korzystają.

Więcej informacji

06 Skuteczność Internetu jako publicznego zasobu zależy od możliwości wymiany informacji (protokołów, formatów danych, treści), innowacji i zdecentralizowanego uczestnictwa na całym świecie.

Więcej informacji

07 Wolne oprogramowanie o otwartych źródłach promuje rozwój Internetu jako zasobu publicznego.

Więcej informacji

08 Transparentne procesy oparte o społeczności promują aktywne uczestnictwo, odpowiedzialność i zaufanie.

Więcej informacji

09 Zaangażowanie środowisk komercyjnych w rozwój Internetu wnosi wiele pożytku; równowaga pomiędzy zyskami komercyjnymi i pożytkiem publicznym jest niezmiernie ważna.

Więcej informacji

10 Podkreślanie korzystnych dla społeczeństwa aspektów Internetu jest ważnym celem, wartym naszego czasu, uwagi i poświęcenia.

Więcej informacji