Manifest Mozilli

To nasze pryncypia, które opisują naszą misję promowania otwartości, innowacji i nowych możliwości w sieci.

10 naszych pryncypiów

01 Internet jest integralną częścią współczesnego życia — kluczowym elementem w edukacji, komunikacji, współpracy, biznesie, rozrywce i społeczeństwie jako takim.

02 Internet jest globalnym, publicznym zasobem, który musi pozostać otwarty i dostępny.

Więcej informacji

Nie trzeba nikogo przekonywać do otwartości. Ludzi trzeba przekonywać do rezygnacji z otwartości.

Johnathan Nightingale, wiceprezes Firefoksa

03 Internet musi wzbogacać życie ludzi.

04 Bezpieczeństwo i prywatność jednostek w Internecie jest wartością fundamentalną i nie może być postrzegane jako opcjonalne.

05 Jednostki muszą mieć możliwość kształtowania Internetu i sposobu, w jaki z niego korzystają.

06 Skuteczność Internetu jako publicznego zasobu zależy od możliwości wymiany informacji (protokołów, formatów danych, treści), innowacji i zdecentralizowanego uczestnictwa na całym świecie.

07 Wolne oprogramowanie o otwartych źródłach promuje rozwój Internetu jako zasobu publicznego.

08 Transparentne procesy oparte o społeczności promują aktywne uczestnictwo, odpowiedzialność i zaufanie.

09 Zaangażowanie środowisk komercyjnych w rozwój Internetu wnosi wiele pożytku; równowaga pomiędzy zyskami komercyjnymi i pożytkiem publicznym jest niezmiernie ważna.

10 Podkreślanie korzystnych dla społeczeństwa aspektów Internetu jest ważnym celem, wartym naszego czasu, uwagi i poświęcenia.

Podaj dalej

Więcej informacji…