Pobierz Firefoksa

Firefox nie jest już wspierany w systemach Windows 8.1 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Firefox nie jest już wspierany w systemach macOS 10.14 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Zasady ochrony prywatności Firefoksa

Usługi subskrypcji Mozilla | Zasady prywatności

W firmie Mozilla projektujemy produkty z myślą o prywatności użytkowników.

Mozilla VPN chroni połączenia internetowe urządzenia użytkownika. Mozilla współpracuje z firmą Mullvad, aby prywatnie i bezpiecznie szyfrować ruch internetowy użytkownika.

Firefox Relay pozwala zachować bezpieczeństwo i prywatność podstawowego adresu e-mail i numeru telefonu użytkownika w usługach online poprzez utworzenie unikatowego, losowego (maska) numeru telefonu i adresów e-mail.

Niniejsze zasady prywatności wyjaśnia, jakie dane usługi Firefox Relay i Mozilla VPN gromadzą i udostępniają oraz dlaczego. Stosujemy się również do Polityki prywatności firmy Mozilla w zakresie sposobów, w jakie otrzymujemy, obsługujemy i udostępniamy informacje.

Co warto wiedzieć

Dane konta Firefox. Usługi te wymagają konta Firefox, które przesyła do firmy Mozilla adres e-mail, ustawienia regionalne i adres IP użytkownika. Dowiedz się więcej na temat praktyk dotyczących danych konta Firefox.

Informacje o płatności. Kiedy użytkownik rozpocznie subskrypcję Usług, dokona płatności za pośrednictwem jednego z naszych zewnętrznych dostawców usług płatniczych: Stripe, Apple, PayPal lub Google Pay. Mozilla otrzymuje dane dotyczące konta użytkownika (w tym jego adres rozliczeniowy i cztery ostatnie cyfry metody płatności) oraz status subskrypcji konta. Mozilla nie przechowuje pełnych danych dotyczących płatności.

Dane dotyczące interakcji. Mozilla otrzymuje dane dotyczące interakcji użytkownika z Usługami. Na przykład, kiedy użytkownik loguje się i wylogowuje oraz preferencje, które użytkownik ustawia. Dowiedz się więcej o danych dotyczących interakcji z usługą VPN oraz danych dotyczących interakcji z usługą Relay.

Dane techniczne. Mozilla otrzymuje podstawowe informacje o zainstalowanej wersji dodatkowego oprogramowania VPN lub Relay oraz o urządzeniu, na którym są zainstalowane, w tym o systemie operacyjnym i konfiguracji sprzętowej. Adres IP użytkownika jest tymczasowo gromadzony jako część dzienników naszego serwera przez 90 dni. Podczas korzystania z usługi Mozilla VPN ani Mozilla, ani nasz partner Mullvad nie przechowują żadnych dzienników aktywności użytkownika w sieci. Używamy tych danych w celu poprawy wydajności i stabilności dla naszych użytkowników oraz w celu pomiaru wydajności Usług.

Mozilla VPN

Dane lokalizacji. Mozilla VPN otrzymuje adres IP użytkownika, gdy użytkownik rejestruje się i korzysta z usługi. Używamy adresu IP w celu oszacowania lokalizacji użytkownika, aby ustalić, z którym serwerem VPN użytkownik się łączy, a także dlatego, że dostępność, ceny i oferty usługi Mozilla VPN mogą zależeć od kraju użytkownika.

Dane kampanii i odwołań. Pomaga to usłudze Mozilla VPN mierzyć skuteczność kampanii marketingowych. Po zainstalowaniu aplikacji Mozilla może otrzymać adres IP użytkownika, a także dane kampanii i dane odwołań, takie jak kampanie reklamowe, w przypadku których użytkownik podjął aktywność, system operacyjny, typ urządzenia, identyfikatory urządzenia i wersję systemu operacyjnego. Mozilla udostępnia te dane firmie Adjust, ale nie udostępnia ani nie przechowuje adresu IP użytkownika. Przeczytaj dokumentację Adjust.

Dane dotyczące sieci. Mullvad otrzymuje ruch internetowy użytkownika w celu świadczenia usługi. Po aktywowaniu usługa Mozilla VPN będzie szyfrować ruch internetowy użytkownika i wysyłać go do firmy Mullvad. Firma Mullvad zobowiązała się nie rejestrować żadnych otrzymywanych danych. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności firmy Mullvad.

Firefox Relay

Wiadomości e-mail. Aby wysyłać i przekazywać wiadomości e-mail z zamaskowanych adresów e-mail na podstawowy adres e-mail, Firefox Relay przetwarza wiadomości e-mail. Nie czytamy ani nie przechowujemy treści wiadomości użytkownika. W przypadku, gdy wiadomość e-mail nie może zostać dostarczona do użytkownika, zachowamy ją na naszych serwerach i usuniemy po jej dostarczeniu (w żadnym wypadku nie będziemy jej przechowywać dłużej niż trzy dni). Jeśli użytkownik korzysta z funkcji blokowania promocyjnych wiadomości e-mail, Usługa sprawdzi nagłówki wiadomości e-mail w celu ustalenia, czy wiadomość e-mail powinna zostać zablokowana.

Maski i miejsce ich użycia. Mozilla przechowuje kopię informacji o koncie użytkownika w celu świadczenia usługi, w szczególności w celu powiązania podstawowego adresu e-mail użytkownika z zamaskowanymi adresami e-mail. Jeśli użytkownik utworzy niestandardową maskę, Mozilla będzie ją przechowywać w celu przekazywania do niej wiadomości e-mail. Mozilla przechowuje witrynę, w której utworzono maskę, witryny, w których później użyto maski, oraz wszelkie etykiety powiązane z maską, aby zapewnić, że maski użytkownika będą łatwe do znalezienia, gdy będzie konieczne ich użycie. Dowiedz się, jak włączać i wyłączać te funkcje.

Połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe. Aby wysyłać i przekazywać połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe, usługa Firefox Relay przetwarza numer telefonu i wiadomości tekstowe użytkownika. Przechowujemy rejestr numerów telefonów, z którymi użytkownik kontaktował się za pośrednictwem usługi Relay, aby wyświetlać rejestry połączeń i wiadomości tekstowych, wysyłać odpowiedzi tekstowe i blokować numery telefonów. Nie monitorujemy ani nie przechowujemy treści połączeń telefonicznych, które użytkownik wykonuje za pośrednictwem usługi Firefox Relay.

Przeczytaj dokumentację telemetrii w usłudze Firefox Relay. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych telemetrycznych, włączając funkcję Do Not Track (DNT) w swojej przeglądarce.

Informacje, które udostępniamy. Firefox Relay udostępnia informacje stronom trzecim w celu świadczenia usług dla użytkownika. Mozilla zawarła umowę z tą firmą, zobowiązując ją do ochrony danych użytkownika. Oto firmy, których usług używamy do obsługi Firefox Relay:

  • Amazon Web Services. Amazon Web Services (AWS) to platforma przetwarzania w chmurze. Firefox Relay używa usług AWS do odbierania wiadomości e-mail wysyłanych na zamaskowane adresy e-mail użytkownika i przekazywania ich na podstawowy adres e-mail powiązany z kontem Firefox użytkownika. Tylko Mozilla zna powiązanie między podstawowym adresem e-mail użytkownika a zamaskowanymi adresami e-mail.

  • Twilio. Twilio otrzymuje numer telefonu użytkownika, maskę telefonu oraz numery telefonów, z którymi użytkownik wymienia połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe. Twilio otrzymuje również treść wiadomości tekstowych wysyłanych i odbieranych przez użytkownika za pośrednictwem usługi Firefox Relay, a Mozilla ustawiła usługę Twilio tak, aby usuwała swoje zapisy wiadomości tekstowych wysyłanych i odbieranych przez użytkownika za pośrednictwem usługi Firefox Relay po 7 dniach.

Inne informacje, które należy znać

Wiele informacji, które przechowujemy na temat użytkowników konta Firefox, jest łatwo dostępnych po zalogowaniu się na konto. Możesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania swoimi danymi. Aby złożyć wniosek, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem Portalu wniosków o dostęp do danych osobowych.

W razie jakichkolwiek innych pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem compliance@mozilla.com.

Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymywane od osób pragnących skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony danych, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Uwzględnimy wniosek użytkownika, chyba że uniemożliwi nam to wymóg prawny lub ma zastosowanie wyjątek prawny.

Aby uzyskać ogólną pomocą, prosimy odwiedzić nasze fora.