Zasady prywatności przeglądarki Firefox

W firmie Mozilla wierzymy, że prywatność ma fundamentalne znaczenie dla zdrowego Internetu.

Dlatego właśnie tworzymy przeglądarkę Firefox i wszystkie nasze produkty, aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad informacjami, które udostępniają online, oraz informacjami, które są nam udostępniane. Staramy się gromadzić tylko informacje, których potrzebujemy, aby ulepszyć przeglądarkę Firefox dla wszystkich użytkowników.

W niniejszych Zasadach prywatności wyjaśniamy, jakie dane udostępnia Firefox, a także wskazujemy ustawienia, które pozwalają udostępniać jeszcze mniej informacji. Stosujemy się również do praktyk przedstawionych w Polityce prywatności firmy Mozilla w zakresie sposobów, w jakie otrzymujemy, obsługujemy i udostępniamy informacje uzyskane z przeglądarki Firefox.

Firefox domyślnie udostępnia dane w następujących celach:

Poprawa wydajności i stabilności dla użytkowników na całym świecie

 • Dane interakcji: Firefox wysyła do nas dane interakcji użytkownika z Firefoksem (takie jak liczba otwartych kart i okien, liczba odwiedzonych stron internetowych, liczby i typ zainstalowanych dodatków Firefoksa oraz długość sesji) oraz dane dotyczące funkcji Firefoksa oferowanych przez firmę Mozilla lub naszych partnerów (na przykład interakcje z funkcjami wyszukiwania Firefoksa i odwołaniami do partnerów wyszukiwania).

 • Dane techniczne: Firefox wysyła do nas dane dotyczące wersji i języka Firefoksa, konfigurację systemu operacyjnego urządzenia i sprzętu, informacje o pamięci, podstawowe informacje o awariach i błędach oraz wyniki zautomatyzowanych procesów, takich jak aktualizacje, bezpieczne przeglądanie i aktywacja. Kiedy Firefox wysyła do nas dane, adres IP użytkownika jest tymczasowo gromadzony jako część dzienników naszych serwerów.

Przeczytaj dokumentację telemetrii dla komputerów, systemu Android i systemu iOS lub dowiedz się, jak zrezygnować z tej formy zbierania danych na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Ustawienie domyślnego dostawcy usług wyszukiwania

 • Dane lokalizacji: Przy pierwszym użyciu Firefox używa adresu IP w celu ustawienia domyślnego dostawcy usług wyszukiwania na podstawie kraju użytkownika. Więcej informacji.

Proponowanie istotnej zawartości

Firefox wyświetla zawartość, taką jak „wycinki” (wiadomości od Mozilli), rekomendacje dodatków, popularne strony (witryny polecane przez Mozillę nowym użytkownikom Firefoksa) i rekomendacje Pocket (usługa stanowiąca część rodziny Mozilla).

 • Dane lokalizacji: Firefox używa adresu IP w celu proponowania istotnej zawartości na podstawie kraju i stanu użytkownika.

 • Dane techniczne i interakcji: Firefox wysyła do nas dane, takie jak pozycja, rozmiar i umiejscowienie proponowanej przez nas zawartości, a także podstawowe dane interakcji użytkownika z proponowaną zawartością w Firefoksie. Obejmuje to liczbę wyświetleń lub kliknięć proponowanej zawartości.

 • Dane stron internetowych dla wycinków: Kiedy użytkownik kliknie odnośnik wycinka, możemy otrzymać dane dotyczące użytego odnośnika. Te informacje nie zostają powiązane z żadnymi innymi informacjami na temat użytkownika. Więcej informacji.

 • Strona internetowa, język i dane lokalizacji dla rekomendacji Pocket: Zawartość polecamy na podstawie historii przeglądania, języka i kraju użytkownika. Proces określania historii do wyświetlenia na podstawie historii przeglądania odbywa się lokalnie w Firefoksie, a Mozilla ani Pocket nie otrzymują kopii historii przeglądania użytkownika. Aby pomóc w wyświetlaniu istotnych rekomendacji Pocket na podstawie lokalizacji użytkownika, Firefox udostępnia język i kraj użytkownika usłudze Pocket.

  Mozilla i Pocket otrzymują zagregowane dane dotyczące rekomendacji wyświetlonych i klikniętych przez użytkownika. Ponadto zagregowane dane dotyczące treści sponsorowanych, które użytkownik widzi i klika, udostępniamy naszej zewnętrznej platformie reklamowej Adzerk, aby reklamodawcy mogli sprawdzić, ile osób kliknęło ich artykuły. Te zagregowane dane nie identyfikują użytkownika osobiście.

 • Dane lokalizacji i dane interakcji dla popularnych stron: Kiedy użytkownik kliknie kafelek popularnej strony Amazon.com na nowej karcie, udostępniamy kraj użytkownika i czas kliknięcia firmie Amazon i platformie AdMarketplace (platforma poleceń firmy zewnętrznej) w celu weryfikacji przejścia do firmy Amazon. Firefox nie udostępnia adresu IP użytkownika ani żadnych informacji, które mogłyby zostać użyte do identyfikacji użytkownika przez firmę Amazon lub AdMarketplace.

 • Rekomendacje dodatków i funkcji: Dodatki są polecane w dwóch miejscach: na stronie Zarządzanie rozszerzeniami (about:addons) i na inteligentnym pasku adresu, na którym można wyszukiwać lub wprowadzać adresy URL. Ponadto na inteligentnym pasku adresu możemy polecać funkcje Firefoksa. Rekomendacje na stronie about:addons są oparte na ciasteczku. Rekomendacje na inteligentnym pasku adresu są oparte na interakcji użytkownika z Firefoksem. Mozilla nie otrzymuje historii przeglądarki użytkownika. Ten proces jest wykonywany lokalnie w kopii Firefoksa na komputerze użytkownika. Dowiedz się więcej na temat rekomendacji na inteligentnym pasku adresu lub rekomendacji na stronie rozszerzeń.

Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników na całym świecie

Dane stron internetowych dla usługi rozpoznawania nazw DNS: W przypadku niektórych użytkowników Firefoksa w Stanach Zjednoczonych Firefox kieruje żądania DNS do usługi rozpoznawania nazw, która zaakceptowała rygorystyczne standardy ochrony prywatności firmy Mozilla dla usług rozpoznawania nazw. Zapewnia to dodatkową ochronę sieci lokalnych przed wyciekami prywatności, a także przed niektórymi atakami na zabezpieczenia DNS. Dzienniki systemowe żądań DNS użytkownika są usuwane z usługi w ciągu 24 godzin i służą wyłącznie do rozpoznawania nazw DNS. Dowiedz się więcej lub zobacz poniżej naszych domyślnych dostawców usługi rozpoznawania nazw DNS:

Dane techniczne dotyczące aktualizacji: Wersje Firefoksa na komputery sprawdzają dostępność aktualizacji przeglądarki, łącząc się stale z serwerami firmy Mozilla. Informacje o wersji Firefoksa, języku i systemie operacyjnym urządzenia są używane w celu zastosowania prawidłowych aktualizacji. Mobilne wersje Firefoksa mogą łączyć się z inną usługą, jeśli została ona użyta do pobrania i zainstalowania Firefoksa. Więcej informacji.

Dane techniczne dotyczące listy zablokowanych dodatków: Firefox na komputery i system Android okresowo łączy się z firmą Mozilla, aby chronić użytkownika i inne osoby przed złośliwymi dodatkami. Informacje o wersji Firefoksa, języku i systemie operacyjnym urządzenia oraz lista zainstalowanych dodatków są wymagane w celu zastosowania i zaktualizowania listy zablokowanych dodatków. Więcej informacji.

Dane techniczne i dotyczące stron internetowych dla usługi Bezpieczne przeglądanie Google: Aby pomóc w ochronie przed pobraniem złośliwych plików, Firefox wysyła podstawowe informacje o nierozpoznanych plikach do pobrania, w tym nazwę pliku i adres URL, z którego pobrano plik, do usługi Bezpieczne przeglądanie Google. Dowiedz się więcej lub przeczytaj Politykę prywatności firmy Google. Rezygnacja z tej usługi sprawi, że Firefox nie będzie w stanie ostrzegać o potencjalnie nielegalnych albo niebezpiecznych witrynach lub plikach do pobrania.

Dane techniczne i dotyczące stron internetowych dla organów certyfikacji: Kiedy użytkownik odwiedza bezpieczną witrynę (zwykle identyfikowaną przy użyciu adresu URL rozpoczynającego się od „HTTPS”), Firefox weryfikuje certyfikat. Może to obejmować wysłanie przez Firefoksa pewnych informacji o witrynie do organu certyfikacji, który jest podawany przez tę witrynę. Rezygnacja z tej funkcji zwiększa ryzyko przechwycenia prywatnych informacji użytkownika. Więcej informacji.

Raporty o awarii{: #crash-reporter }

Domyślnie w wersji Firefoksa na komputery prosimy o udostępnienie firmie Mozilla bardziej szczegółowych informacji o awariach, ale użytkownik zawsze może odrzucić tę prośbę.

 • Wrażliwe dane: Raporty o awarii zawierają „plik zrzutu” zawartości pamięci Firefoksa w momencie wystąpienia awarii. Taki plik może zawierać dane identyfikujące użytkownika lub inne wrażliwe dane.

 • Dane stron internetowych: Raporty o awarii zawierają aktywny adres URL w momencie awarii.

 • Dane techniczne: Raporty o awarii zawierają dane wskazujące powody wystąpienia awarii Firefoksa oraz stan pamięci urządzenia i wykonywania w momencie awarii.

Przeczytaj pełną dokumentację tutaj.

Pomiar i wsparcie naszego marketingu

 • Dane kampanii i odwołań: Pomaga to firmie Mozilla mierzyć skuteczność kampanii marketingowych.

  Na komputerach: Firefox domyślnie wysyła do firmy Mozilla dane HTTP, które mogą być dołączone do instalatora Firefoksa. Umożliwiaj to nam zrozumienie, która domena internetowa lub kampania reklamowa (o ile w ogóle) skierowała użytkownika na naszą stronę umożliwiającą pobranie. Przeczytaj dokumentację lub zrezygnuj przed zainstalowaniem.

  W systemie Android: Firefox domyślnie wysyła dane kampanii mobilnych do firmy Adjust, naszego dostawcy usług analitycznych, który posiada własną politykę prywatności. Dane kampanii mobilnych obejmują identyfikator reklamowy Google, adres IP, sygnaturę czasową, kraj, język/ustawienia regionalne, system operacyjny i wersję aplikacji. Przeczytaj dokumentację.

 • Dane techniczne i interakcji:

  W systemach iOS i Android: Firefox domyślnie wysyła dane dotyczące funkcji używanych w Firefoksie do firmy Leanplum, naszego dostawcy usług marketingowych, który posiada własną politykę prywatności. Te dane umożliwiają nam testowanie różnych funkcji i materiałów, a także dostarczanie dostosowanych wiadomości i rekomendacji mających na celu poprawę doświadczeń użytkownika.

  Przeczytaj dokumentację dla systemu iOS lub Android albo dowiedz się, jak wyłączyć tę funkcję.


Podczas korzystania z tych funkcji Firefox będzie udostępniać dane w celu zapewnienia następującej funkcjonalności:

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie można wykonywać w wieku miejscach przeglądarki Firefox, takich jak inteligentny pasek adresu, pasek wyszukiwania lub nowa karta. Mozilla nie otrzymuje zapytań wyszukiwania użytkownika. Dane zapytania są wysyłane do dostawcy usług wyszukiwania, który ma własną politykę prywatności. Poniżej znajdują się odnośniki do domyślnych dostawców usług wyszukiwania:

Podpowiedzi wyszukiwania: Firefox domyślnie wysyła zapytania wyszukiwania do dostawcy usług wyszukiwania, aby pomóc użytkownikom odkrywać typowe frazy, których szukali inni użytkownicy, oraz poprawić jakość wyszukiwania. Dane te nie będą wysyłane, jeśli wybrany dostawca usług wyszukiwania nie obsługuje podpowiedzi wyszukiwania.

Uzyskaj więcej informacji, łącznie ze sposobem wyłączenia tej funkcji.

Konta Firefoksa i dołączanie do Firefoksa

 • Dane konta Firefox: Mozilla otrzymuje adres e-mail użytkownika i skrót hasła podczas tworzenia konta Firefox. Użytkownik może dołączyć nazwę wyświetlaną lub zdjęcie profilowe. Adres e-mail jest wysyłany do naszego dostawcy usług e-mail, firmy SalesForce Marketing Cloud, która ma własną politykę prywatności. Jeśli użytkownik użyje konta Firefox w celu zalogowania się do innych witryn lub usług (takich jak AMO lub Pocket), otrzymamy z tych usług sygnaturę czasową logowania użytkownika.

 • Dane lokalizacji: Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy adresy IP wykorzystywane przez użytkownika, aby uzyskać dostęp do swojego konta, w celu przybliżonego określenia miasta i kraju. Używamy tych danych do wysyłania alertów e-mail, jeśli wykryjemy podejrzaną aktywność, taką jako logowanie na konto z innych lokalizacji.

 • Dane interakcji: Otrzymujemy dane, takie jak wizyty i interakcje ze stroną internetową Konta Firefox i preferencjami menu, a także interakcje z wiadomościami dotyczącymi wdrażania, wiadomościami e-mail i SMS-ami. Przeczytaj więcej informacji na temat zasad przetwarzania przez firmę Mozilla danych związanych z witrynami i wiadomościami e-mail.

 • Dane techniczne: Aby wyświetlać urządzenia zsynchronizowane z kontem Firefox i zapewnić funkcjonalność, przechowujemy informacje o systemie operacyjnym urządzenia, przeglądarce i wersji, sygnaturę czasową i ustawienia regionalne oraz analogiczne informacje dla urządzeń połączonych z kontem użytkownika.

Przeczytaj pełną dokumentację lub uzyskaj więcej informacji, w tym na temat sposobu usunięcia konta.

Sync

 • Zsynchronizowane dane: Po włączeniu usługi Sync Mozilla otrzymuje informacje synchronizowane między urządzeniami użytkownika w zaszyfrowanej formie. Obejmuje to karty, dodatki, hasła, automatycznie uzupełniane dane płatności, zakładki, historię i preferencje przeglądarki Firefox. Usunięcie konta Firefox powoduje usunięcie powiązanej zawartości usługi Firefox Sync. Dostępna jest również dokumentacja.

 • Dane techniczne i interakcji: Po włączeniu synchronizacji Firefox okresowo wysyła przy użyciu telemetrii podstawowe informacje dotyczące ostatniej próby synchronizacji danych, takie jak data i godzina, stan powodzenia oraz typ urządzenia, które próbuje wykonać synchronizację. Dostępna jest również dokumentacja.

Uzyskaj więcej informacji, łącznie ze sposobem wyłączenia lub wyłączenia synchronizacji.

Lokalizacja

 • Dane techniczne dla usługi geolokalizacji Google: Firefox zawsze pyta użytkownika o pozwolenie przed określeniem i udostępnieniem lokalizacji witrynie, która tego żąda (np. gdy witryna potrzebuje lokalizacji użytkownika w celu zapewnienia wskazówek dojazdu). Aby określić lokalizację, Firefox może wykorzystać funkcje geolokalizacji systemu operacyjnego, sieci Wi-Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej i adres IP, a także może wysyłać te dane do usługi geolokalizacji Google, która ma własną politykę prywatności.

Więcej informacji.

Powiadomienia z witryn

 • Dane połączenia: Jeśli użytkownik zezwolił witrynie na wysyłanie powiadomień, Firefox łączy się z firmą Mozilla i używa adresu IP użytkownika do przekazania wiadomości. Mozilla nie ma dostępu do zawartości wiadomości.

 • Dane interakcji: Otrzymujemy zagregowane dane, w tym liczbę subskrypcji i anulowania subskrypcji powiadomień z witryn, liczbę wysłanych wiadomości, sygnatury czasowe i nadawców (co może obejmować określonych dostawców witryn).

Przeczytaj pełną dokumentację lub uzyskaj więcej informacji, w tym na temat anulowania zgody na powiadomienia z witryn.

Dodatki

Dodatki można instalować na stronie addons.mozilla.org („AMO”) lub przy użyciu Menedżera dodatków Firefoksa, który jest dostępny za pośrednictwem przycisku menu Firefoksa na pasku narzędzi.

 • Zapytania wyszukiwania: Zapytania wyszukiwania w Menedżerze dodatków są wysyłane do firmy Mozilla w celu dostarczenia rekomendacji dodatków.

 • Dane interakcji: Otrzymujemy zagregowane dane dotyczące odwiedzin w witrynie AMO i Menedżerze dodatków w Firefoksie, a także interakcji z zawartością tych stron. Przeczytaj informacje na temat zasad przetwarzania danych w witrynach firmy Mozilla.

 • Dane techniczne dotyczące aktualizacji: Firefox okresowo łączy się z firmą Mozilla w celu zainstalowania aktualizacji dodatków. Informacje o zainstalowanych dodatkach, wersji Firefoksa, języku i systemie operacyjnym urządzenia są używane w celu zastosowania prawidłowych aktualizacji.


Przypis

Niniejsze zasady prywatności dotyczą najnowszej ogólnie dostępnej wersji przeglądarki Firefox dystrybuowanej przez firmę Mozilla. Jeśli użytkownik uzyskał przeglądarkę Firefox z innego miejsca lub korzysta ze starszej wersji, kopia przeglądarki może mieć inne postanowienia ochrony prywatności.

Wersje przeglądarki Firefox firmy Mozilla wcześniejsze niż wydanie publiczne (dystrybuowane przy użyciu kanałów takich, jak Nightly, Beta, Developer Edition i TestFlight) to platformy tworzenia oprogramowania, które są często aktualizowane o eksperymentalne funkcje i badania. Wersje te (oprócz gromadzenia przez nie danych, które zostało opisane w niniejszych Uwagach dotyczących prywatności) domyślnie mogą wysyłać różne typy danych związanych z aktywnością internetową i awariami do firmy Mozilla, a w niektórych przypadkach do naszych partnerów. Wszelkie gromadzenie lub udostępnianie danych podlega polityce gromadzenia danych firmy Firefox, zawsze będzie przejrzyste i będzie można nim kontrolować.