Twój system operacyjny może nie spełniać wymagań Firefoksa, można jednak spróbować z poniższymi wersjami:

Nie można uruchomić Firefoksa, ponieważ system nie spełnia wymagań.

Nie można uruchomić Firefoksa, ponieważ system nie spełnia wymagań.

Instrukcje, jak zainstalować Firefoksa.

Firefox a prywatność

Zasady prywatności przeglądarki Firefox

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Gdy przeglądarka Firefox przesyła informacje do firmy Mozilla (to my), sposób ich wykorzystania przez nas reguluje Polityka prywatności firmy Mozilla.

Co warto wiedzieć

 • Aktualizacje przeglądarki i dodatków

  Aktualizacje przeglądarki: Firefox raz dziennie wysyła do firmy Mozilla następujące informacje, by sprawdzić dostępność aktualizacji przeglądarki: informacje o wersji przeglądarki Firefox, preferencje językowe, system operacyjny i jego wersja. Można wyłączyć aktualizacje, wykonując te instrukcje, ale zwiększa to zagrożenia związane z lukami w zabezpieczeniach.

  Lista blokowanych dodatków: Firefox raz dziennie kontaktuje się z firmą Mozilla, by sprawdzić informacje o niebezpiecznych dodatkach. Obejmują one na przykład: wersję przeglądarki, system operacyjny i jego wersję, ustawienia regionalne, całkowitą liczbę żądań, czas ostatniego żądania, porę dnia, adres IP i listę zainstalowanych dodatków. Można wyłączyć aktualizacje metadanych, ale zwiększa to zagrożenia związane z lukami w zabezpieczeniach.

 • Wycinki

  Domyślna strona główna przeglądarki Firefox (<about:home>) wczytuje tuż pod paskiem wyszukiwania niewielkie porcje informacji, które naszym zdaniem mogą być przydatne dla użytkownika. Nazywamy je „wycinkami”. Około raz dziennie Firefox łączy się z firmą Mozilla i pobiera informacje o nowych wycinkach, jeśli są dostępne. Mozilla może gromadzić dane dotyczące częstotliwości kliknięć wycinków, ich nazw, ustawień regionalnych przeglądarki oraz używanej wersji Firefoksa. Dane te są przechowywane po 60 dniach jedynie w formie zagregowanej.

  Aby umożliwić wyświetlanie właściwych wycinków, Firefox co miesiąc wysyła do firmy Mozilla żądanie wyszukiwania lokalizacji użytkownika na poziomie kraju na podstawie adresu IP. Wysyłamy te informacje z powrotem do przeglądarki, gdzie są przechowywane lokalnie. Następnie na podstawie lokalnie przechowywanych informacji o kraju Firefox dobiera wyświetlane użytkownikowi wycinki.

  Niektóre sponsorowane przez firmę Mozilla wycinki są interaktywne i umożliwiają opcjonalne udostępnienie numeru telefonu bądź adresu e-mail. Można na przykład podać numer telefonu, by otrzymać SMS-a w celu zainstalowania przeglądarki Firefox w systemie Android. Informacje użytkownika są odbierane i przetwarzane przez naszego dostawcę usług marketingowych dla urządzeń mobilnych i poczty e-mail.

 • Raport o kondycji przeglądarki Firefox ma na celu udostępnienie użytkownikowi informacji o sprawności i stabilności przeglądarki oraz wskazówek dotyczących pomocy technicznej w przypadku problemów, takich jak duża liczba awarii lub długi czas uruchamiania. Mozilla gromadzi i agreguje dane użytkownika przeglądarki Firefox i wysyła je z powrotem do przeglądarki, aby pokazać użytkownikowi, jak sprawność przeglądarki zmienia się wraz z upływem czasu. Dane te obejmują między innymi sprzęt, system operacyjny, wersję przeglądarki Firefox, dodatki (liczba i typ), czas zdarzeń przeglądarki, renderowanie, liczbę przywróconych sesji, długość sesji, interakcję z punktami dostępu do wyszukiwania i wykorzystanie kodów partnerów wyszukiwania przeglądarki Firefox, wiek profilu, liczbę awarii oraz liczbę stron. W raporcie nie są wysyłane do firmy Mozilla odwiedzane przez użytkownika adresy URL.

  Dane wysyłane za pośrednictwem raportu wykorzystujemy, by udostępniać użytkownikom jego funkcje, takie jak możliwość analizowania i rozwiązywania problemów z działaniem przeglądarki. Informacji uzyskanych z danych raportu używamy także do ulepszania przeglądarki Firefox. Możesz wyłączyć udostępnianie danych.

 • Bezpieczeństwo

  Firefox automatycznie sprawdza niebezpieczne lub sfałszowane witryny internetowe, uszkodzone dodatki i wystawiane przez inne firmy certyfikaty SSL.

  Certyfikaty bezpiecznych witryn internetowych: gdy użytkownik odwiedza bezpieczną witrynę internetową (tj. „https”), Firefox weryfikuje jej certyfikat. Może się to wiązać z nawiązaniem komunikacji ze wskazanym przez certyfikat zewnętrznym dostawcą stanu. Firefox wysyła do niego informacje identyfikujące certyfikat witryny. Możesz zmienić ustawienia, ale jeśli wyłączysz funkcję weryfikacji online, przeglądarka Firefox nie będzie mogła potwierdzać tożsamości odwiedzanych witryn. Wyłączenie tej funkcji może zwiększyć ryzyko przechwycenia prywatnych informacji użytkownika. Jeśli użytkownik natrafi naniezaufane połączenie, może wysłać do firmy Mozilla skojarzone z nim certyfikaty.

  Ochrona przeglądarki Firefox przed atakami i fałszerstwami: około dwa razy na godzinę Firefox pobiera listę bezpiecznego przeglądania Google, by blokować dostęp do witryn i plików, które są niebezpieczne lub sfałszowane (polityka prywatności Google jest dostępna na stronie https://www.google.com/policies/privacy/). W przypadku pobranych plików wykonywalnych, które nie znajdują się na tej liście, Firefox może wysyłać metadane, w tym powiązane z nimi adresy URL, do usługi bezpiecznego przeglądania. Więcej informacji na temat funkcji bezpiecznego przeglądania i możliwości jej wyłączenia można znaleźć na stronie https://support.mozilla.org/kb/how-does-phishing-and-malware-protection-work. Jeśli te funkcje zostaną wyłączone, Firefox nie będzie w stanie ostrzegać o potencjalnie nielegalnych albo niebezpiecznych witrynach lub plikach do pobrania.

 • Statystyki użytkowania (czy też „Telemetria”) to funkcja przeglądarki Firefox, która wysyła do firmy Mozilla statystyki użytkowania, wydajności i reaktywności dotyczące funkcji interfejsu, pamięci i konfiguracji sprzętowej. W ramach standardowego dziennika internetowego pobierany jest także adres IP użytkownika. Statystyki użytkowania są transmitowane przy użyciu protokołu SSL i pomagają nam udoskonalać przyszłe wersje przeglądarki Firefox. Po wysłaniu statystyk użytkowania do firmy Mozilla są one agregowane i udostępnianie szerokiemu gronu programistów, wśród których są zarówno pracownicy firmy Mozilla, jak i zewnętrzni twórcy. Gdy Telemetria jest włączona, niektóre krótkoterminowe eksperymenty mogą zbierać informacje na temat odwiedzanych witryn.

  Funkcja ta jest włączona domyślnie w wersjach Nightly i Beta/Developer przeglądarki Firefox, by ułatwić ich użytkownikom przesyłanie informacji do firmy Mozilla. W ogólnodostępnej finalnej wersji przeglądarki Firefox ta funkcja jest domyślnie wyłączona.

  Tutaj można dowiedzieć się więcej o Telemetrii oraz sposobach jej włączania i wyłączania.

 • Miniatury

  Podpowiedzi wyszukiwania to funkcja, która pomaga znaleźć hasła, których często szukali inni użytkownicy. Podpowiedzi są dostarczane przez domyślną wyszukiwarkę (np. Google, Yahoo itp.), a nie przez Firefoksa. Jeśli używana domyślna wyszukiwarka obsługuje podpowiedzi, po włączeniu tej funkcji Firefox może wysyłać hasła wpisywane w pasku Awesome Bar lub w pasku wyszukiwania do domyślnej wyszukiwarki, by pobrać podpowiedzi. Podlega to Polityce prywatności domyślnej wyszukiwarki. Więcej informacji o podpowiedziach wyszukiwania można znaleźć tutaj, razem z informacjami, jak włączyć i wyłączyć tę funkcję.

 • Polecenia i śledzenie kampanii

  Aby pomóc nam zrozumieć i ulepszyć kampanie marketingowe, Firefox domyślnie wysyła pewne informacje. Obejmuje to „dane poleceń”, takie jak informacje o domenie witryny lub kampanii reklamowej, która poleciła pobranie i zainstalowanie przeglądarki Firefox, a także „dane interakcji” dotyczące wykorzystywanych funkcji przeglądarki.

  Dane poleceń W systemach Android i iOS przeglądarka Firefox wysyła dane poleceń do naszego dostawcy analityki mobilnej i obejmują one także identyfikator reklamowy Google, adres IP, sygnaturę czasową, kraj, ustawienia lokalne oraz wersję systemu operacyjnego i aplikacji. Więcej informacji, w tym sposób wyłączania tych raportów, znajdziesztutaj.

  Na komputerach przeglądarka Firefox rejestruje i wysyła dane poleceń do firmy Mozilla w ramach raportu o kondycji przeglądarki. Więcej informacji, w tym sposób rezygnacji z tych raportów lub ich wyłączenia, znajdziesztutaj.

  Dane interakcji W systemie iOS przeglądarka Firefox wysyła dane interakcji do naszego dostawcy usług marketingu mobilnego, firmy Leanplum, która ma własną politykę prywatności. Dane te pozwalają nam testować różne funkcje i interfejsy, a także dostarczać personalizowane wiadomości i rekomendacje pozwalające użytkownikom lepiej korzystać z przeglądarki Firefox. Więcej informacji na temat zbierania tych danych znajdziesz tutaj, możesz też wyłączyć tę funkcję.


 • Sync

  Firefox Sync to usługa, która umożliwia synchronizowanie zakładek, historii przeglądania, haseł i ustawień przeglądarki Firefox na wszystkich urządzeniach użytkownika. Jeśli usługa Sync jest używana, warto zapoznać się z Polityką prywatności usługi Firefox Sync.

 • Usługi lokalizacji

  w Firefox dostępna jest funkcja, która umożliwia witrynom wysłanie żądania ustalenia lokalizacji użytkownika (np. by umożliwić wyświetlenie jej na mapie). Jeśli witryna zażąda lokalizacji użytkownika, przed jej ustaleniem i udostępnieniem Firefox pyta użytkownika o pozwolenie. Aby określić lokalizację użytkownika, Firefox może wykorzystać kilka rodzajów danych, w tym funkcje lokalizacji geograficznej systemu operacyjnego, sieci Wi-Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej i adres IP. Oszacowanie lokalizacji użytkownika wymaga wysłania części z tych informacji do usługi lokalizacji geograficznej firmy Google, która ma własną politykę prywatności.

 • po awarii przeglądarki Firefox użytkownik ma możliwość wysłania do firmy Mozilla raportu o awarii. Zawiera on informacje techniczne pozwalające nam udoskonalić przeglądarkę, w tym przyczynę awarii, aktywny adres URL oraz stan pamięci komputera w momencie awarii. Otrzymany przez nas raport o awarii może zawierać dane osobowe. Fragmenty raportów o awariach udostępniamy publicznie na stronie https://crash-stats.mozilla.com/. Przed ich opublikowaniem automatycznie usuwamy dane osobowe. Nie redagujemy treści, które użytkownicy wpisują w polu komentarzy.

 • Błędy SSL

  Po przerwaniu bezpiecznego połączenia z witryną użytkownik ma możliwość wysłania do firmy Mozilla raportu o błędzie. Raport zawiera certyfikat witryny oraz diagnostyczne kody błędów. Informacje te pomagają firmie Mozilla monitorować skuteczność „przypiętych” certyfikatów witryn i wykrywać potencjalne ataki mające na celu wyłudzenie danych osobowych naszych użytkowników.

 • Dodatki

  Firefox udostępnia stronę Pobierz dodatki w Menedżerze dodatków. Zawiera ona popularne dodatki i wyświetla spersonalizowane rekomendacje na podstawie zainstalowanych już przez użytkownika dodatków. Aby wyświetlać spersonalizowane rekomendacje, Firefox wysyła do firmy Mozilla informacje, w tym listę zainstalowanych dodatków, informacje o wersji przeglądarki Firefox i adres IP użytkownika. Komunikacja ma miejsce tylko wtedy, gdy otwarty jest obszar Pobierz dodatki. Można ją wyłączyć, wykonując te instrukcje. W Menedżerze dodatków w przeglądarce Firefox dostępne jest pole wyszukiwania, w którym można wprowadzać hasła do wyszukania. Mozilla zbiera informacje o wyszukiwanych hasłach, a także o wersji przeglądarki Firefox, ustawieniach regionalnych oraz systemie operacyjnym, by wyświetlać rekomendacje dla użytkownika.

 • Powiadomienia wypychane

  Powiadomienia wypychane umożliwiają witrynom wysyłanie powiadomień i aktualizacji, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Aby otrzymywać powiadomienia, Firefox wysyła do firmy Mozilla informacje o witrynach, z których użytkownik zgodził się je otrzymywać. Informacje te przechowujemy w formie zanonimizowanej wraz z liczbą powiadomień, które wysyła użytkownikowi każda z witryn. Aby pomóc programistom lepiej wykorzystywać powiadomienia wypychane, Mozilla może udostępniać niektórym programistom zagregowane dane, w tym liczbę użytkowników odwiedzających witrynę, którzy zasubskrybowali jej powiadomienia wypychane lub anulowali ich subskrypcję. Powiadomieniami wypychanymi w Firefoksie można zarządzać, wykonując te instrukcje.

 • Firefox Screenshots

  Przesłane zrzuty ekranu Przesłane zrzuty ekranu są wysyłane do firmy Mozilla i przechowywane przez wskazany ograniczony czas, który można zmienić. Przesłane zrzuty ekranu możemy wykorzystać, gdy będzie to niezbędne do świadczenia usługi. Przesłane zrzuty ekranu można w każdej chwili usunąć.

  Dane interakcji Otrzymujemy dane, takie jak informacje o odwiedzeniu witryny Firefox Screenshots, jak często przesłane zrzuty ekranu są otwierane i udostępniane (przez użytkownika i inne osoby) oraz informacje o interakcji z przyciskami, kafelkami i ruchach myszy powiązanych z wykonywaniem zrzutów ekranu. Dane zbierane podczas odwiedzin witryny Firefox Screenshots opisują nasze zasady prywatności dotyczące witryn.

  Dane techniczne Otrzymujemy dane dotyczące przeciętnego rozmiaru i liczby przesłanych zrzutów ekranu, wersji przeglądarki Firefox, systemu operacyjnego urządzenia oraz błędów. Adres IP, z którego otwierana jest witryna Firefox Screenshots, jest przechowywany chwilowo jako element standardowego dziennika serwera.

  Pełną dokumentację znajdziesz tutaj, możesz też usunąć swoje zrzuty ekranu tutaj.

Wersje przeglądarki Firefox firmy Mozilla wcześniejsze niż wydanie publiczne (dystrybuowane przy użyciu kanałów takich, jak Nightly, Beta, Developer Edition i TestFlight) to platformy tworzenia oprogramowania, które są często aktualizowane o eksperymentalne funkcje i badania. Wersje te (oprócz gromadzenia przez nie danych, które zostało opisane w niniejszych Uwagach dotyczących prywatności) domyślnie mogą wysyłać różne typy danych związanych z aktywnością internetową i awariami do firmy Mozilla, a w niektórych przypadkach do naszych partnerów. Wszelkie gromadzenie lub udostępnianie danych podlega polityce gromadzenia danych firmy Firefox, zawsze będzie przejrzyste i będzie można nim kontrolować.