Sieć dla wszystkich

Sieć sięga coraz głębiej do naszego życia i zdobywa miliardy nowych użytkowników. Staje się w ten sposób nieodzownym elementem naszego rozwoju i wspólnej przyszłości. Społeczność Mozilli postawiła sobie za cel chronić i promować tę właśnie sieć jako medium dające ludziom okazje do rozwoju, interakcji ze światem i szukania inspiracji.

Realizujemy nasze zasady poprzez tworzenie produktów, rozwijanie społeczności, nauczanie nowych umiejętności i kierowanie świata na takie tory, aby stworzyć Internet, którego świat potrzebuje.

Na tegorocznym Mozilla Summit dwa tysiące osób z 90 państw, posługujących się 114 językami, spotkało się, aby zastanowić się nad tym, kim jesteśmy i co jesteśmy w stanie zrobić razem. Poniżej prezentujemy opinie liderów projektu.

Napędzane przez społeczność

Wszechstronna grupa myślicieli, twórców, mentorów i informatyków spotkała się w społeczności Mozilli, aby uczynić Internet bardziej otwartym, wolnym i przystępnym. Dzięki naszym wspólnym działaniom udało się nam: w dwa lata rozwinąć Firefox OS od idei do telefonów, które można łatwo znaleźć w sklepach; w 3 miesiące zorganizować 1600 spotkań uczących o sieci; a także zrealizować wiele innych projektów. Jesteśmy dumni z drogi, jaką przebyliśmy, i podchodzimy z entuzjazmem do tego, co czeka nas w przyszłości.

Zrównoważony rozwój

Razem z poniższym raportem rocznym udostępniamy także nasze sprawozdanie finansowe za rok 2012. Mozilla ma dobrą pozycję, zarówno finansową, jak i organizacyjną, aby w dalej kontynuować swoją misję.

Wygenerowanie większości naszych przychodów było możliwe dzięki wbudowanej w przeglądarkę Firefox możliwości wyszukiwania, która przyciągnęła takich sponsorów, jak Google, Bing, Yahoo, Yandex, Amazon i eBay. W sprawozdaniu za 2012 rok został zawarty przychód z obustronnie korzystnej komercyjnej umowy z Google, naszym największym dostawcą usługi wyszukiwania. Umowa ta została podpisana w grudniu 2011 roku na okres przynajmniej trzech lat.

Rosnącym odsetkiem naszych przychodów staje się wsparcie społeczeństwa poprzez dotacje od firm i osób prywatnych, takich jak Ty. Przychody z tego tytułu są kierowane na ważne działania rozszerzające wpływ Mozilli w zupełnie nowych dziedzinach. Wśród takich projektów są między innymi: Webmaker, Open Badges i Mozilla-Knight Open News.