Pobierz Firefoksa

Firefox nie jest już wspierany w systemach Windows 8.1 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Firefox nie jest już wspierany w systemach macOS 10.14 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Zasady ochrony prywatności Firefoksa

Wytyczne dotyczące uczestnictwa w społeczności — zgłaszanie

Dla Mozilli najważniejsi są ludzie. Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu i staramy się uznawać, doceniać i szanować różnorodność naszych globalnych współtwórców. Projekt Mozilla przyjmuje wkład od wszystkich osób, którzy podzielają nasze cele i chcą przyczynić się w zdrowy i konstruktywny sposób do naszej społeczności.

Aby zgłosić naruszenia Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społecznościach Mozilli, napisz wiadomość na adres cpg-report@mozilla.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przekazywania i przyjmowania zgłoszeń, zapoznaj się ze stroną „Jak zgłaszać”.