Pobierz Firefoksa

Firefox nie jest już wspierany w systemach Windows 8.1 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Firefox nie jest już wspierany w systemach macOS 10.14 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Zasady ochrony prywatności Firefoksa

Jak zgłaszać naruszenia Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społeczności

Niniejszy dokument zawiera ogólne informacje na temat zrozumienia i zgłaszania naruszeń Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społeczności Mozilli.

Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społeczności:

Dla Mozilli najważniejsi są ludzie. Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu i staramy się uznawać, doceniać i szanować różnorodność naszych globalnych współtwórców. Projekt Mozilla przyjmuje wkład od wszystkich osób, którzy podzielają nasze cele i chcą przyczynić się w zdrowy i konstruktywny sposób do naszej społeczności. W związku z tym przyjęliśmy niniejszy kodeks postępowania i wymagamy od wszystkich uczestniczących osób wyrażenia zgody i przestrzegania niniejszych Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społeczności, aby pomóc nam stworzyć bezpieczne i pozytywne doświadczenia w społeczności dla wszystkich.

Niniejszy dokument ma służyć jako interfejs do istniejących dokumentów, procesów i osób odpowiedzialnych za zapewnienie, że społeczności Mozilli są zdrowe i otwarte dla wszystkich.

Kiedy należy zgłaszać

Należy zgłaszać wszystkie incydenty, w których ktoś dopuścił się zachowania potencjalnie nielegalnego lub sprawiającego, że Ty lub ktoś inny czuje się zagrożony, niepożądany lub niekomfortowy, jak to wyjaśniono w Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społeczności.

Jak przekazać zgłoszenie

Jeśli uważasz, że ktoś jest w fizycznym niebezpieczeństwie, zadzwoń pod lokalny numer alarmowy.

Jeśli masz zgłoszenie od i dotycząceuczestnika (na przykład zgłoszenie zostało przekazane przez uczestnika i dotyczy innego uczestnika), musisz dokonać zgłoszenia pod adresem cpg-report@mozilla.com.

Jeśli masz zgłoszenie dotyczące pracownika, podwykonawcy lub dostawcy (na przykład zgłoszenie zostało przekazane przez pracownika lub dotyczy pracownika), musisz dokonać zgłoszenia za pośrednictwem linii pomocy dla pracowników Mozilli.

Ujmując to w inny sposób…

Jeśli ktoś przekaże Ci zgłoszenie…

  • Nie kwestionuj ani nie oceniaj wrażeń tej osoby.
  • Nie zachęcaj jej do wycofania zgłoszenia incydentu.
  • Nie obiecuj żadnej konkretnej odpowiedzi.
  • Poinformuj tę osobę, że aby zasady Mozilli były skuteczne, zgłoszenia powinny być przekazywane za pośrednictwem linii pomocy/wiadomości e-mail. Jeśli ta osoba nie czuje się komfortowo, samodzielnie składając zgłoszenie, możesz to zrobić za nią.

Bez względu na to, kto składa zgłoszenie, należy zarejestrować poniższe informacje.

  • Imiona i nazwiska zaangażowanych osób (lub jeśli nie są one znane, należy użyć opisów i wszelkich możliwych do zidentyfikowania informacji, takich jak wygląd, rola, nazwa konta, przynależność do projektu/społeczności).
  • Opis incydentu, w tym zapadające w pamięć daty (lub zdarzenia) i lokalizacje.
  • Jeśli zgłaszający chce dokonać anonimowego zgłoszenia, należy poinformować go, że w takim przypadku nie będziemy mogli przekazać mu aktualizacji. Niektóre przepisy zabraniają przekazywania anonimowych zgłoszeń i mogą wymagać podania imienia i nazwiska, jeśli dana osoba jest menedżerem firmy Mozilla lub liderem społeczności.
  • Relacja między zgłaszającym a ofiarą.

Menedżerowie firmy Mozilla i liderzy społeczności

Jeśli menedżerowie firmy Mozilla i liderzy społeczności zostali poinformowani o potencjalnych naruszeniach Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społeczności, powinni natychmiast zgłosić incydent za pośrednictwem odpowiedniego adresu e-mail/linii pomocy, nawet jeśli pierwotny zgłaszający także przekaże zgłoszenie. Menedżerowie firmy Mozilla i liderzy społeczności nie mogą badać skarg na własną rękę.

Nie narzucaj własnego osądu co do tego, jak zgłaszający powinien zareagować. Skup się na słuchaniu.

Co się dzieje po przesłaniu zgłoszenia

Dochodzenie

Zgłoszenia są traktowane dyskretnie i prywatnie oraz będą udostępniane tylko tym osobom, które mogą prowadzić dochodzenia, reagować na nie i udzielać porad. W ramach tego dochodzenia może okazać się konieczne ujawnienie niektórych informacji innym osobom, na przykład kluczowym zainteresowanym osobom, które zarządzają społecznościami lub wydarzeniami, świadkom i sprawcy wykroczenia.

Korespondencja

Wszystkie zgłoszenia sprawdzamy i odpowiadamy na nie w oparciu o ich charakter. Staramy się przekazywać ich aktualizacje w rozsądnym czasie w ramach otwartych dochodzeń.

Zadośćuczynienie

Po zakończeniu dochodzenia, w zakresie, w jakim sprawca wykroczenia podlega kontroli firmy Mozilla, zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zaradzenia tej sytuacji.

Brak odwetu

Mozilla nie toleruje odwetu wobec Mozillian, którzy zgłaszają w dobrej wierze swoje obawy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi uczestnictwa w społeczności. Przypadki odwetu powinny być zgłaszane przy użyciu tego samego procesu, który opisano powyżej.

Licencja

Niniejszy dokument obejmuje zawartość wywodzącą się z Kodeksu postępowania PyCon, wersja 2f4d980, który jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported.

Niniejszy dokument jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported.