Firefox ਡਾਊਨਲੋਡ

Firefox Windows 8.1 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox ਵਰਤਣ ਲਈ Firefox ESR (ਇਕਸਟੈਂਡਡ ਸਪੋਰਟ ਰੀਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Firefox macOS 10.14 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Firefox ਵਰਤਣ ਲਈ Firefox ESR (ਇਕਸਟੈਂਡਡ ਸਪੋਰਟ ਰੀਲਿਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Firefox ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

Firefox ਬਰਾਊਜ਼ਰ

ਅਜਿਹਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ

ਡੈਸਕਟਾਪ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ Firefox 2000+ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡੈਸਕਟਾਪ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਮੋਬਾਇਲ

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਪੱਧਰ ਲਵੋ — ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਖੋਜ ਅਤੀਤ, ਟੈਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ — ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Enterprise

ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੌਰ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਡਾਟੇ ਸੁਰੱਖਿਅਆ ਲਵੋ।

Enterprise ਪੈਕੇਜ

ਹੋਰ ਜਾਣੋ