Garis Panduan Penyertaan Komuniti — Laporan

Nadi utama Mozilla adalah manusia. Kami mengutamakan manusia dan melakukan yang terbaik untuk mengenali, menghargai dan menghormati kepelbagaian penyumbang global kami. Projek Mozilla mengalu-alukan sumbangan daripada semua orang yang berkongsi matlamat kami dan ingin menyumbang secara sihat dan membina di dalam komuniti ini.

Untuk melaporkan sebarang perlanggaran Garis Panduan Penyertaan Komuniti di komuniti Mozilla , sila tulis ke cpg-report@mozilla.com. Untuk maklumat lanjut tentang cara mengambil dan memberikan laporan, sila baca "Cara Melapor".