Mozilla

Misi kami adalah untuk memastikan Internet terus sumber awam global, terbuka dan boleh diakses oleh semua pengguna. Internet yang benar-benar mengutamakan pengguna, iaitu setiap individu boleh membentuk pengalaman mereka sendiri dengan diberi kuasa yang selamat dan bebas.

Di Mozilla, kami merupakan komuniti global dalam bidang teknologi, pemikir dan pembina yang bekerjasama untuk memastikan kelangsungan hayat Internet dan boleh diakses supaya semua orang di serata dunia boleh dipanggil sebagai penyumbang dan pencipta Web. Kami percaya tindakan kolaborasi kemanusiaan ini atas platform yang terbuka amat penting untuk pertumbuhan individu dan masa depan kita bersama.

Baca Manifesto Mozilla untuk mengetahui selanjutnya mengenai nilai dan prinsip yang membimbing kami mencapai misi kami.

Tonton video di atas untuk mengetahui selanjutnya mengenai kami, asal usul kami dan cara kami membina Web yang lebih baik untuk anda.