डेटा गोपनीयता तत्त्वे

Mozilla Manifesto मधून खालील पाच तत्वे अस्तित्वात येतात व आम्ही काय करावे याबद्दल सूचना देतात:

 • आमची उत्पादने आणि सेवा विकसित करा
 • वापरकर्त्याची जी माहिती आम्ही संकलित करतो ती व्यवस्थापित करा
 • भागीदार निवडा आणि संवाद साधा
 • आमच्या सार्वजनिक धोरणे आणि समर्थन कार्याला आकार द्या
 1. आश्चर्य नाही

  वापरकर्त्याला फायदा होईल व पारदर्शक असेल अशा रीतीने माहितीचा वापर आणि देवाण-घेवाण करा.

 2. वापरकर्ता नियंत्रण

  वापरकर्त्यांना त्यांची माहिती आणि अनुभव यावर नियंत्रण देतील अशी उत्पादने तयार करा व सर्वोत्तम कृतींचे अधिवक्ते बना.

 3. मर्यादित डेटा

  आपल्याला जे हवे तेच जमा करा, जिथे जमेल तिथे स्वतःची ओळख मिटवून टाका आणि जेव्हा गरज नसेल तेव्हा पुसून टाका.

 4. अर्थपूर्ण सेटिंग

  सुरक्षा आणि वापरकर्त्याचा अनुभव यांचा विचारपूर्वक तोल करून रचना करा.

 5. गहन संरक्षण

  अनेक स्तरांवर सुरक्षा नियंत्रण आणि पद्धती चालू ठेवा ज्यांपैकी जास्तीत जास्त सार्वजनिकरित्या पडताळता येतील.