Преземете Firefox — Македонски

Your system may not meet the requirements for Firefox, but you can try one of these versions:

Преземете Firefox — Македонски

Вашиот систем не ги исполнува критериумите за стартување на Firefox.

Вашиот систем не ги исполнува критериумите за стартување на Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Приватност на Firefox

Нашата мисија е промовирање на отвореност, иновации и можности на интернет.

Ние во Mozilla сме светска заедница на технологисти, мислители и градители кои што работат заедно за да го одржат интернет жив и достапен, така што луѓето од целиот свет ќе можат да бидат информирани создавачи и придонесувачи на мрежата. Веруваме дека овој чин на човечка соработка на отворена платформа е суштински за поединечен развој и нашата заедничка иднина.

Прочитајте го манифестот на Mozilla за да научите повеќе за вредностите и принципите што го водат стремежот кон нашата мисија.

Гледајте го видеото за да научите повеќе за тоа кои сме, од каде дојдовме и како го правиме интернет подобар за Вас.