Mozilla VPN

რა არის IP მისამართი?

Mozilla უპასუხებს ყველა შეკითხვას, IP-მისამართების შესახებ, თუ რა არის IP-მისამართი, როგორ მუშაობს და საჭიროა თუ არა, მისი დაფარვა.

ინტერნეტში ყოველი შესვლისას, IP-ს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეკისრება, ინფორმაციის გაცვლასა და სასურველი საიტების მონახულებაში. თუმცა, შესაძლოა არ იცოდეთ, რას წარმოადგენს, სწორედ ამიტომ, ქვემოთ ჩამოვწერეთ, ხშირად დასმული კითხვები.

რა არის IP მისამართი?

IP-მისამართი უნიკალური ნომერია, მსგავსად ელფოსტის მისამართისა, რომელიც დაკავშირებულია ინტერნეტში თქვენს მოქმედებებთან. ქსელის ნებისმიერი გამოყენებისას (საყიდლებისთვის, ელფოსტისთვის, ვიდეოების სანახავად), თქვენ აგზავნით მოთხოვნას შესაბამის დანიშნულების წერტილში, იქიდან კი საპასუხოდ იღებთ სასურველ ინფორმაციას. როგორ ხდება ეს? საქმე ისაა, რომ IP ნიშნავს ინტერნეტოქმს (Internet Protocol) და მოიცავს წინასწარ გაწერილ დებულებებსა და წესებს (დიახ, იგივე ოქმი, დადგენილება) მონაცემების დამისამართებისა და ურთიერთკავშირისთვის. ამ ოქმით გაწერილი მითითებებით უნდა იხელმძღვანელოს ორივე მხარემ, მონაცემების, ურთიერთგაცვლისთვის.

IP-მისამართის მაგალითია, ოთხი რიცხვის შემდეგი მიმდევრობა, წერტილებით გამოყოფილი: 123.45.67.89
თუ გადახედავთ საკუთარ IP-ს, ამგვარად უნდა გამოიყურებოდეს.

ყველგან თან დაგყვებათ?

არა. თქვენი IP-მისამართი დაკავშირებულია ცალკეულ ადგილსამყოფელთან, თუ VPN არ გაქვთ ჩართული (ამის შესახებ, ქვემოთ იხილავთ). როდესაც იმყოფებით სახლში და სარგებლობთ ინტერნეტით, რომლისთვისაც ფულს იხდით, ამ დროს, ერთ მისამართს იყენებთ. თუმცა, თუ დილით ელფოსტას სახლში ამოწმებთ, შემდეგ ახალ ამბებს, იქვე კაფეში ეცნობით, სანამ ყავას მოგიტანენ და შემდეგ სამსახურიდან მუშაობთ, თითოეულ ადგილას, სხვადასხვა IP-მისამართი გექნებათ გამოყენებული.

შესაძლოა, IP-მისამართი შეიცვალოს?

დიახ. მაშინაც კი, თუ მხოლოდ სახლის ინტერნეტით სარგებლობთ, შესაძლებელია IP-მისამართი შეიცვალოს. ინტერნეტის მომწოდებელს (ISP) შეუძლია მიმართვის საფუძველზეც შეცვალოს, ზოგჯერ კი ინტერნეტკავშირის წყვეტის ან სხვა ხარვეზების გამოც იცვლება, აგრეთვე მოდემის ან როუტერის გადატვირთვით.

შესაძლებელია, რამდენიმე მოწყობილობას ერთნაირი IP-მისამართი ჰქონდეს?

ცოტა რთული სათქმელია, ვინაიდან პასუხი შეიძლება იყოს ორივე – კი და არა. რამდენიმე მოწყობილობა, შესაძლოა სარგებლობდეს საერთო გარე (საჯარო) IP-მისამართით, მაგრამ თითოეულს ექნება შიდა (ადგილობრივი) IP-მისამართი. თქვენი ISP (ინტერნეტის მომწოდებელი), სახლში ქსელის შემოყვანისას, გაძლევთ მხოლოდ ერთ გარე IP-მისამართს. ვინაიდან ინტერნეტში როუტერით გადიხართ, ეს გარე IP სწორედ, როუტერს ენიჭება. როუტერი კი შემდეგ არიგებს შიდა IP-მისამართებს, მასთან დაკავშირებული მოწყობილობებისთვის. გარე IP-მისამართი გამოიყენება საჯაროდ, მსოფლიოსთან კავშირისას. შიდა IP-მისამართები კი გარედან არაა ხილული, მხოლოდ სახლის ქსელში ჩანს.

შესაძლოა, ამოიწუროს?

თავდაპირველად, როცა ინტერნეტი ჩამოყალიბდა, გამოიყენებოდა „მე-4 ვერსიის“ მისამართები. ვინაიდან 32 ბიტისგან შედგება, ნიშნავს, რომ შესაძლებელია 4.2 მილიარდი მისამართით სარგებლობა. ჯერჯერობით საკმარისია, მაგრამ დიდი დრო არ იქნება დარჩენილი ამოწურვამდე, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა თუნდაც ამერიკაში, თითოეულ ოჯახს, საშუალოდ 11 მოწყობილობა აქვს დაკავშირებული.

უკვე გვაქვს მე-6 ვერსიის IP-მისამართებიც, რომლებიც 128 ბიტისგან შედგება. სამწუხაროდ, მე-4 და მე-6 ვერსიები, პირდაპირ ვერ ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან, ამიტომ მე-4 ვერსიის მისამართების გამოყენება, კიდევ დიდხანს იქნება საჭირო.

აუცილებელია IP-მისამართის დაფარვა?

აუცილებელი არაა IP-მისამართის დაფარვა, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა გამოსადეგია. უმეტესად, საჭიროა ხოლმე პირადულობის დასაცავად. შეერთებულ შტატებში, კონგრესმა ჩააგდო დადგენილებები, რომლებიც განკუთვნილი იყო პირადი მონაცემების დასაცავად, მაღალგამტარიანი ქსელის მომხმარებლებისთვის. ინტერნეტის მომწოდებელს, შეუძლია გაეცნოს თქვენს ჩვევებს, გვერდების მონახულებისას, თუ რას საქმიანობთ ინტერნეტში, რამდენ ხანს ყოვნდებით თითოეულ ვებგვერდზე. ვინაიდან, ეს კავშირი დაუშიფრავია, გარეშე მხარეებსაც შეუძლია იხილოს, რომელ საიტებს ეწვიეთ. ერთ-ერთი გზა ამის ასარიდებლად არის DNS-გადაცემა-HTTPS-ით (DoH). შედეგად, დაიშიფრება თქვენი DNS-ის (Domain Name System — საიტის დასახელებების გადამყვანი) კავშირები და გაუძნელდება ISP-ს იხილოს, რომელი ვებსაიტების მონახულებას ცდილობთ. ამერიკელი Firefox-მომხმარებლებისთვის, ნაგულისხმევადაა ჩართული DoH-მოთხოვნები და გადამისამართებულია სანდო DNS-მომსახურებებთან, რითიც რთულდება თქვენი ვინაობის დაკავშირება მონახულებულ საიტებთან.

ზოგიერთი გარემოებაც საჭიროებს ხოლმე, IP-მისამართის დამალვას. შესაძლოა, ადგილსამყოფლის შეცვლის გამჟღავნება არ გსურდეთ. აგრეთვე, VPN უზრუნველყოფს მეტ პირადულობას, დაუცველი WiFi-ქსელების მეშვეობით ვიდეოების გადასაცემად ან საყიდლების შესაძენად, გარეთ სეირნობისას.

როგორ ხდება მისი დაფარვა?

VPN ერთ-ერთი საშუალებაა, IP-მისამართის დასაფარად. როდესაც იყენებთ VPN-ს, თქვენი ადგილსამყოფლის გარე IP-ის ნაცვლად, გამოჩნდება VPN-მომსახურების გარე IP-მისამართი. ასე რომ, თუ VPN, რომელთანაც ხართ დაკავშირებული, მდებარეობს კალიფორნიაში, თქვენი გარე IP-მისამართიც იქნება კალიფორნიის, იმისდა მიუხედავად, სინამდვილეში სად იმყოფებით. ამასთან, ინტერნეტში თქვენი საქმიანობა იქნება დაშიფრული, VPN-მომსახურებასთან კავშირისას, რაც დამატებით უზრუნველყოფს უსაფრთხოებასა და პირადულობას. Mozilla VPN ერთ-ერთი გზაა, IP-მისამართის დასაფარად. ჩვენ არ აღვრიცხავთ ქსელში თქვენი მოქმედებების ჩანაწერებს და არც იმ გარეშე მხარეებთან ვთანამშრომლობთ, რომლებიც თქვენი დახასიათების შედგენას ცდილობენ, ინტერნეტში საქმიანობის საფუძველზე. გთავაზობთ სრულ დაცვას ხუთ მოწყობილობამდე სერვერებით 30-ზე მეტ ქვეყანაში, შედეგად, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ნებისმიერ ადგილას გექნებათ წვდომა.