ભાવિ બાજુ પર બ્રાઉઝ કરો.

ડેસ્કટોપ, Android અને iOS માટે Firefoxના ભાવિ પ્રકાશનોનું અન્વેષણ કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો.

Beta

સૌથી વધુ સ્થિર પૂર્વ-પ્રકાશન બિલ્ડમાં લગભગ-થી-પ્રકાશિત સુવિધાઓનું પરીક્ષણ કરો.

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ગોપનીયતા

Beta એક અસ્થિર પરીક્ષણ અને વિકાસ પ્લેટફોર્મ છે. ડિફૉલ્ટ રૂપે, Beta એ Mozilla ને ડેટા મોકલે છે - અને ક્યારેક અમારા ભાગીદારો - અમને સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવામાં અને વિચારોનો પ્રયાસ કરવા માટે મદદ મળે. શેર કરેલું છે તે જાણો.

અમને પ્રતિક્રિયા આપો સ્થિર પર્યાવરણમાં કામગીરી અને કાર્યક્ષમતા પર અંતિમ ફેરફારોને મદદ કરવા માટે.

Developer Edition

બિલ્ડ, પરીક્ષણ, સ્કેલ અને વધુ માત્ર વિકાસકર્તાઓ માટે બાંધવામાં આવેલ બ્રાઉઝર સાથે.

Firefox Developer Edition — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox Developer Edition — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ગોપનીયતા

Developer Edition એક અસ્થિર પરીક્ષણ અને વિકાસ પ્લેટફોર્મ છે. ડિફૉલ્ટ રૂપે, Developer Edition એ Mozilla ને ડેટા મોકલે છે - અને ક્યારેક અમારા ભાગીદારો - અમને સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવામાં અને વિચારોનો પ્રયાસ કરવા માટે મદદ મળે. શેર કરેલું છે તે જાણો.

Nightly

અમારી આગલી પેઢીના વેબ બ્રાઉઝર પર ઝલક જુઓ, અને અમને તે શ્રેષ્ઠ બ્રાઉઝર બનાવવાની મદદ કરો: Firefox Nightly અજમાવો.

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ગોપનીયતા

Nightly એક અસ્થિર પરીક્ષણ અને વિકાસ પ્લેટફોર્મ છે. ડિફૉલ્ટ રૂપે, Nightly એ Mozilla ને ડેટા મોકલે છે - અને ક્યારેક અમારા ભાગીદારો - અમને સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવામાં અને વિચારોનો પ્રયાસ કરવા માટે મદદ મળે. શેર કરેલું છે તે જાણો.