ભાવિ બાજુ પર બ્રાઉઝ કરો.

ડેસ્કટોપ, Android અને iOS માટે Firefoxના ભાવિ પ્રકાશનોનું અન્વેષણ કરવા માટે સૌ પ્રથમ બનો.

Beta

નવીનતમ Android સુવિધાઓ અજમાવી જુઓ, તે બાકીના વિશ્વને છોડવામાં આવે તે પહેલાં.

Firefox Beta — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ગોપનીયતા

Firefox Beta Mozilla ને આપમેળે પ્રતિક્રિયા મોકલે છે. વધુ શીખો

અમને પ્રતિક્રિયા આપો સ્થિર પર્યાવરણમાં કામગીરી અને કાર્યક્ષમતા પર અંતિમ ફેરફારોને મદદ કરવા માટે.

Nightly

નવા Android સુવિધાઓને તેમના પ્રારંભિક તબક્કામાં તપાસો. તમારા પોતાના જોખમે આનંદ લો.

Firefox Nightly — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ગોપનીયતા

Firefox Nightly Mozilla ને આપમેળે પ્રતિસાદ મોકલે છે. વધુ શીખો

એવું કંઇ છે જે કાર્ય નથી કરી રહ્યુ? અમને જણાવો.