સારા માટે ઝડપી.

2x ની સ્પીડ, આંતરિક ગોપનીયતા સુરક્ષા અને તેની પાછળ Mozilla, નવુ Firefox બ્રાઉઝ કરવા માટેની શ્રેષ્ઠ રીત છે.

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

અમે ઇન્ટરનેટને સુરક્ષિત, તંદુરસ્ત અને સારા માટે ઝડપી બનાવીએ છીએ.

Mozilla Firefox નફા માટે નથી, મૂળ વૈકલ્પિક બ્રાઉઝર. અમે ઉત્પાદનો અને લોકોની સેવામાં ઇન્ટરનેટ જાળવી નીતિ બનાવીઅે છીઅે, નફો નહીં.

અમારી અસર

જ્યારે તમે Firefox નો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે તમે Mozillaને ઓનલાઈન ખોટી માહિતી સાથે લડવા મદદ કરો છો, ડિજિટલ કુશળતા શીખવો અને ટિપ્પણીઓ વિભાગ વધુ માનવીય બનાવો. તંદુરસ્ત ઇન્ટરનેટ બનાવવા માટે શું મદદ કરે છે તે તપાસો.

અમારા સંશોધનો

પ્લેટફોર્મ તરીકે વેબનો ઉપયોગ કરીને, અમે ખુલ્લા, નવીન તકનીકો બનાવીએ છીએ જે વિકાસકર્તાઓને બંધ, કોર્પોરેટ ઇકોસિસ્ટમ્સથી મુક્ત કરવાની અને અમારા માટેના ઝડપી, સલામત વેબ અનુભવ બનાવવા માટે પરવાનગી આપે છે.