Firefox FAQ

Ehekávo peteĩ kundahára ipya’e ha tembipurupyahu isãso omo’ãva ne ñemigua, ko’ã porandu py’ỹigua oĩ ko’ápe ombohovái hag̃ua umi mba’e oikovéva ha ojokupytýva Firefox ndive.