Firefox Linux peg̃uarã

Nemba’eteva’erã nde rekove ñandutípe.

Ikatu hína nde apopyvusu ndorekói Firefox ojeruréva, hákatu eipurukuaa peteĩva ãva rehegua:

Nde apopyvusu ndoguerekopái tekotevẽmby eipuru hag̃ua Firefox.

Nde apopyvusu ndoguerekopái tekotevẽmby eipuru hag̃ua Firefox.

Ejapomína ko'ã mba'e emohendávo Firefox mohendahápe.

Firefox Marandu’i Ñemigua
  • Ñemiguáva: ndaha’éi purureko año

    Nde rekove, ne ñemuha. Firefox ojoko kookie rapykuehoha mbohapyháva Linux-pe

  • Mokõi jevy ipya’eve

    Ipya’e ha hekorosã. Firefox ipya’eve mokõi jey 30% imandu’arenda’ivérõ jepe Chrome-gui.

  • Ayvu ijurujáva

    Ehecha porãke. Linux-icha avei, Firefox ijayvu juruja.