Status van Mozilla

We zijn kampioenen van een web waar mensen meer weten, meer doen en beter handelen.
Mitchell Baker

Een web voor iedereen

Terwijl het web zich uitbreidt, miljarden nieuwe mensen bereikt en onze levens op nieuwe manieren beïnvloedt, is het een belangrijk onderdeel van onze individuele groei en collectieve toekomst geworden. En dat web is wat de Mozilla-gemeenschap heeft beloofd te beschermen en te bevorderen: een platform dat mogelijkheden, connectiviteit en inspiratie biedt voor iedereen.

We leven onze principes na door producten te maken, gemeenschappen te versterken, vaardigheden aan te leren en omgevingen te vormen om het internet te bouwen dat de wereld nodig heeft.

By de Mozilla Summit fan dit jier kamen 2000 minsken dy't 90 lannen en 114 talen fertsjinwurdigen byinoar om mienskiplike bewustwurding te ûntwikkeljen oer wa't wy binne en wat wy tegearre berikje sille. Hjirûnder fine jo in foarbyld fan perspektiven fan lieders fan it projekt.

Een video afspelen van Mitchell
Baker

Een video afspelen van Jay
Sullivan

Een video afspelen van Harvey
Anderson

Een video afspelen van Mark
Surman

Een video afspelen van Johnathan
Nightingale

Een video afspelen van Brendan
Eich

Mooglik makke troch Mozillians

Mozillians zijn een diverse groep denkers, bouwers, docenten en hackers met een gezamenlijk doel tot het brengen van openheid, vrijheid en deelname aan het internet. Onze collectieve wereldwijde inspanning tilde Firefox OS binnen twee jaar van concept naar telefoons in winkels, verzorgde 1600 evenementen voor het onderwijzen van het web in drie maanden, en veel meer verrichtingen. We vieren onze reis en het veelbelovende pad verder.

De "Ik ben een Mozillian"-video afspelen

Duurzaamheid

Samen met dit jaarverslag brengen we ons gecontroleerd financieel overzicht voor 2012 uit. Mozilla behoudt een goede positie, zowel financieel als organisatorisch, voor het bevorderen van onze missie.

Het grootste deel van onze inkomsten komt uit de zoekfunctionaliteit in de Firefox-browser via een aantal grote partners, waaronder Google, Bing, Yahoo, Yandex, Amazon en eBay. Dit financieel overzicht van 2012 bevat inkomsten van een wederzijds gunstige commerciële overeenkomst met Google, onze grootste zoekprovider, die in december 2011 is getekend en minstens 3 jaar duurt.

Een groeiend percentage van onze inkomsten is ook afkomstig van steun van het publiek, waaronder giften en individuele donoren zoals u. Deze donaties worden direct besteed aan belangrijke projecten zoals Webmaker, Open Badges en Mozilla-Knight Open News die Mozilla’s invloed op nieuwe gebieden uitbreiden.