یک مرورگر رام نشده را آزمایش کنید.

در کنار اولین کسانی باشید که از انتشارهای آینده فایرفاکس برای رومیزی، اندروید و iOS استفاده می‌کنند.

Beta

امکانات در نزدیکی انتشار را در پایدارترین نسخه پیش از انتشار بررسی کنید.

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

Please follow these instructions to install Firefox.

حریم شخصی فایرفاکس

فایرفاکس بتا بطور خودکار برای موزیلا بازخورد ارسال می‌کند. بیشتر بدانید

بازخورد خود را ارسال کنید تا به ما کمک کنید آخرین تغییرات را در کارایی و عملکرد در نسخه پایدار را اعمال کنیم.

ویرایش توسعه‌دهندگان

بسازید، تست کنید، توسعه دهید و حتی بیشتر با تنها مرورگر ساخته شده برای توسعه‌دهندگان.

Firefox Developer Edition — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

Firefox Developer Edition — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

Please follow these instructions to install Firefox.

حریم شخصی فایرفاکس

فایرفاکس توسعه دهندگان بطور خودکار برای موزیلا بازخورد ارسال می‌کند. بیشتر بدانید

Nightly

امکانات جدید را به صورت روزانه (یا… شبانه) آزمایش کنید. لذت ببرید.

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

Please follow these instructions to install Firefox.

حریم شخصی فایرفاکس

فایرفاکس Nightly به طور خودکار برای موزیلا بازخورد ارسال می‌کند. بیشتر بدانید

چیزی مشکل دارد و کار نمی‌کند؟ به ما اطلاع بدهید.

آخرین امکانات آزمایشی را بررسی کنید و به آینده فایرفاکس کمک کنید.