Mozilla Firefox

Firefox Beta

آخرین ویژیگی دارای محیط پایدارتری است

فایرفاکس بتا به صورت خودکار بازخوردها را برای موزیلا ارسال می‌کند.بیشتر بدانید.

بازخورد خود رابیان کنید تا برای انجام آخرین نکات در مورد کارایی و قابلیت در یک محیط پایدار بیان کنید.

Firefox Developer Edition

ساخته شده برای کسانی که وب را می سازند

فایرفاکس آئورا و فایرفاکس نسخه توسعه دهندگان به صورت خودکار بازخورد ها را برای موزیلا ارسال می کند. بیشتر بدانید.