Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Firefoxnuchajij ri awichinanem pa jujun tikojil

Firefox Browser

2,000+ q'aton ojqanela' — pa ruyonil

Ri ojqanem xupo' ri' pa jun kematz'ib'il yab'il: ri taq ajk'aymoloj nikojqaj ri nab'än, napïtz' chuqa' yaloq'on, chuqa' yekimöl taq tzij richin nikinab'ej chuqa' nikib'än chawe achike ri k'o chi nab'än. Niqana'ojij chi itzel chi re ri awichinanem. Ruma ri' ri ajoyonib'äl chuqa' ajkematz'ib' okik'amaya'l Firefox kik'wan ri chajinïk chuwäch ri utzirisan ojqanem ri k'o chik pe chupam.

We nawajo' natz'ët achike ch'akulal yeq'at ruma ri Firefox, tab'etz'eta' re ruxaq pa ri ajch'atal awokik'amaya'l richin Firefox.

Tatz'eta' achike ruq'aton ri Firefox awuma rat

Tik'ul Utzirisan Chajinïk chuwäch Ojqanem

Tak'exa' ruwäch Firefox okik'amaya'l

  • Man tz'etel ta chi kiwa ri nima'q ojqanela'

    Niqak'üt chawäch ri kaji' ruwäch chi jutaqil ojqanela' — richin man xke'awïl ta.

  • Junelïk k'o pan aq'a'

    ¿La nawajo' nawichinaj ri naq'ät? Ri anuk'ulem naqaj k'o wi rik'in ri pitz'oj.

  • Chajinïk näj chuwäch ojqanem

    We k'o jun Firefox Account awik'in, chuqa' yatikïr natz'ët achike rub'eyal yatqato' richin niqachajij ri taq awetamab'al chuqa' ri ewan taq atzij.

Mozilla Monitor

When you enter your email address in Mozilla Monitor, we forget it immediately after we’ve checked for a match in known data breaches — unless you authorize us to continue monitoring new breaches for your personal information.

Ke'akanoj taq tz'ilanem

Pocket

Pocket yeruchilab'ej jeb'ël taq wachinäq, cha'on kuma qitzij taq winäq, akuchi' man yemöl ta ri taq rutzij runatab'al awokem pa k'amaya'l chuqa' man nikomonïx ta ri awetamab'al kik'in kajk'aymoloj taq eltzijol.

Tik'ul Pocket

Firefox Account awichin

Ronojel ri awetamab'al ximon rik'in Firefox Account — pa ri runatab'al awokem pa k'amaya'l k'a ri ewan taq tzij — ewan kisik'ixik. Ri ewan rutzij rub'i' ataqoya'l, xa xe rik'in ri' yatikïr yatok chupam.

Tak'waj ri awichinanem chuqa' taq ayaketal xab'akuchi' rik'in jun Firefox Account

Tatz'ib'aj ataqoya'l richin yatok pa Firefox Accounts.

Toq nasamajij el, nawojqaj ri Rojqanib'al Samaj chuqa' Runa'ojil Ichinanem.

Tasik'ij ri Runa'ojil Ichinanem kichin ri taq qatikojil