Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Ri rutzijoxik Mozilla

Nab'ey taq tzij

Ri K'amaya'l jutaqil yalan rejqalem pa qak'aslem.

Ri Mozilla Nimasamaj jun aj ruwach'ulew kitinamit winaqi', ri nikinimaj chi ri tikirib'äl, tz'ukuj chuqa' ri samaj yalan kejqalem chi re ri raxnaqil K'amaya'l. Pa 1998 ojsamajinäq pe junam richin nijikib'äx chi ri K'amaya'l tinuk' richin rutzil ri winaqilem. Yalan etaman qawäch ruma xqanük' ri Mozilla Firefox ajk'amaya'l Okik'amaya'l.

Ri Mozilla nimasamaj nisamäj achi'el pa jun tinamït, akuchi' nunük' rukema' jaqäl b'itz'ib' yalan e ütz chuqa' yerunük' k'ak'a' to'onel taq samaj. Yeqanük' tinamït winaqi' akuchi' niqaq'i' qonojel jun utziläj etamab'äl pa K'amaya'l.

Ri q'i'on rik'in re taq uchuq'a' re', eqanuk'un jujun ruk'u'x taq tzij, ri niqana'ojij chi e k'atzinel richin chi ri K'amaya'l tajin keruto' achi'el ri ajwinäq wachinäq chuqa' ri k'ayin wachinäq pa k'aslemal. Ja re yeqacholajij qa re ruk'u'x taq tzij re'.

Ri taq rurayb'al Tzijoxïk ja re':

 1. tiya' retal jun rutzub'al K'amaya'l, akuchi' ri yeto'on pa Mozilla niqajo' chi troqaj ri Mozilla Foundation;
 2. yojtikïr yojtzijon kik'in ri winaqi', k'o o manäq etamel taq kina'oj;
 3. tiq'ï' chi ri e ruto'onela' Mozilla tikina' ki' chi rij ri tajin niqab'än richin chi tuyäk qak'u'x richin k'a yojsamäj; chuqa'
 4. tiya' jun tikirib'äl richin chi ri ch'aqa' chik winaqi' tikutzilaj re rutzub'al K'amaya'l re'.

Re taq ruk'u'x tzi re' man pa kiyonil ta xkeb'anatäj. Ye'ajowäx winaqi' richin nib'an chi ri K'amaya'l tok jun jaqäl chuqa' to'onel k'ojlib'äl, winaqi' ri yesamäj kiyonil chuqa' pa molaj chuqa' winaqi' ri ye'ok kik'amöl b'ey ch'aqa' chik. Ri Mozilla Foundation nuya' rutzij chi nib'iyin kik'in ri ruk'u'x taq tzij ya'on ketal pa re rutzijoxik Mozilla. Yeqapeyoj ch'aqa' chik chi ke'ok pa re nimasamaj re', richin ke ri' niqab'än chi re ri K'amaya'l jun utziläj k'ojlib'äl qichin qonojel.

Ruk'u'x taq tzij

 1. Ri K'amaya'l jun ütz k'ulel pa k'ak'a' k'aslem—jun nïm retal tijonïk, ri tzijonem, ri to'ïk, ri k'ayij loq'oj, ri etz'anem chuqa' chi re ri winaqilal pa ronojel.
 2. Ri K'amaya'l kisamajib'al winaqi' chijun ruwach'ulew, ri k'o chi jantape' jaqel chuqa' okel.
 3. Ri K'amaya'l k'o chi nrutzilaj kik'aslem ri winaqi'.
 4. Ri jikomal chuqa' ri ichinanem pa K'amaya'l yalan rejqalem chuqa' k'o chi man nitz'et ta achi'el choj cha'oj.
 5. Ri qawinaq k'o chi yetikïr nikib'än ruchojmil ri ketamab'al pa K'amaya'l.
 6. Ri rutzil K'amaya'l achi'el jun ajwinäq tob'äl ruchajin ri rusamajixik ri' (rub'eyal taq samaj, kib'anikil taq tzij, rupam), ri tz'ukuj chuqa' ri jachsamajinem to'ïk chijun ruwach'ulew.
 7. Ri jamäl kema' chuqa' ri jaqäl b'itz'ib' nuya' rutzijol runuk'ik ri K'amaya'l rik'in jun ajwinäq tob'äl.
 8. Ri ch'ajch'öj taq b'eyal epetenäq chi rij ri tinamït nikiya' rutzijol ri to'ïk, ri niman tzij chuqa' ri kuqub'äl.
 9. Ri ruk'ayixik K'amaya'l nuya' rutzil ri runuk'ulem, k'atzinel nipaj kij ri k'ayinïk taq rayb'äl chuqa' ri ajwinäq taq to'ïk.
 10. Kinimirisaxik ri taq retal ajwinäq rurayb'al K'amaya'l k'o chi jun nïm rayb'äl ri nrajo' qaramaj, qatzub'al chuqa' ximoj qatzij.

Nïm b'enäq chuwäch ri Mozilla rutzijoxik

K'o jalajöj rub'anikil richin yek'iyirisäx ri ruk'u'x taq rutzij rutzijoxik Mozilla. Niqaya' kiq'ij jalajöj ruwäch taq samaj chuqa' niqoyob'ej niqïl ri kina'oj ri yeto'on pa Mozilla pa ri ch'aqa' chik taq tanaj richin ri nimasamaj. Ri winaqi' man jumul ta tajin yeto'on rik'in ri Mozilla nimasamaj, jun jikïl rub'anikil chuqa' ütz nikito' ri tzijoxïk, ja ri tikokisaj Mozilla Firefox o xab'achike jun chik tikojil ri nuya' retal ruk'u'x taq tzij ri Tzijoxïk.

Ri nusüj Mozilla Foundation

Ri Mozilla Foundation moloj nusüj ruto'ik re Rutzijoxik Mozilla re' rik'in ri taq rusamaj. Jikïl niqasüj:

 • niqanük' chuqa' yeqab'än taq na'ob'äl rik'in jaqäl b'itz'ib' achi'el chuqa' taq tinamït ri nikitob'ej ruk'u'x taq rutzij ri Rutzijoxik;
 • niqanük' chuqa' yeqataluj utziläj taq tikomal, ri nikitob'ej ruk'u'x taq rutzij ri Rutzijoxik;
 • nokisäx ri taq ruwachinaq Mozilla (ajna'oj ruwachinaq, ri copyrights chuqa' ri tz'ib'an taq ruwachib'al, ri rucholnuk'ulem, ri taq rupwaq chuqa' ri retal rusamaj) richin nib'an chi re ri K'amaya'l achi'el jun jaqäl nuk'uche'el;
 • niya' kitzijol taq b'eyal richin yenuk' ajpwaq taq tob'äl richin ajwinäq to'ïk; chuqa'
 • niya' kitzijol ri ruk'u'x taq rutzij Rutzijoxik Mozilla pan ajwinäq taq tzijonem chuqa' pa ruk'iyb'anoj K'amaya'l.

Jujun taq rusamaj ri Moloj—wakami, ri kitz'ukik, kijachik chuqa' kitaluxik taq tokomal—jumul nib'anatäj ruma ri talüy ajk'aymoloj Mozilla Foundation, ri richin Mozilla Corporation.

Peyonïk

Ri Mozilla Foundation Moloj yerupeyoj konojel ri winaqi' chi kekito' ri ruk'u'x taq rutzij Rutzijoxik Mozilla chi ke'ok qik'in richin nilitäj k'ak'a' taq rub'anikil chi niwachij re rutzub'al K'amaya'l re'.