Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Runatab'al runimasamaj Mozilla

Ri Mozilla nimasamaj xok nuk'un pa 1998 rik'in ri roxq'opix ri ruxe'el rub'itz'ib' ri rucholjay Netscape okik'amaya'l. B'anon chi re chi nik'ul ri ruchuq'a' kina'ojib'al ri xo'iltäq kemonela' pa K'amaya'l chuqa' ri uchuq'a'il pa nima'q taq tz'ukuj pa ri kik'ayb'al ri okik'amaya'l. Chupam ri nab'ey juna', ri k'ak'a' ruwinaq molaj chijun ruwach'ulew kiya'on chik k'ak'a' taq samajib'äl, xe'utziläx ri taq b'anikil e k'o wi chuqa' xkiya' kitzij richin nikisamajij chuqa' nikinuk'samajij ri nimasamaj.

Rik'in runuk'ik jun jaqäl moloj, ri Mozilla tinamït xupo' ri' nïm chuwäch xab'achike nimamoloj. Ruwinaq ri tinamït xeto'on chuqa' xkinimirisaj ri ruchuq'a' ri qitzij taqanem rutzij nimasamaj — pa ruk'exel xa xe nisamajïx ri jun chik rokik'amaya'l Netscape, ri winaqi' xtikirisaj rub'anik jun ruwäch okik'amaya'l, rusamajib'al b'anïk chuqa' jun rucholajem ch'aqa' chik taq nimasamaj. Ri winaqi' yeto'on rik'in Mozilla pa jalajöj rub'anikil, xa xe chi qonojel nuyäk qak'u'x niqanük' ri jaqäl kema', ri nuya' q'ij chi ke ri winaqi' nikicha' rub'anikil nikina' ri K'amaya'l.

Chi rij k'ïy juna' tinuk' pe, Mozilla 1.0, ri nimaläj nab'ey ruwäch xelesäx pa 2002. Re ruwäch re' ruk'amon pe k'ïy taq rutzil okik'amaya'l, ruwinaq taqoya'l chuqa' ch'aqa' chik taq chokoy etz'aqatisan pa choljay, xa xe chi e k'ïy winaqi' man tajin ta nikokisaj. Richin ri juna' 2002, jotöl chuwäch ri 90% ruwinaq K'amaya'l ye'ok pa k'amaya'l rik'in Internet Explorer. Man k'ïy ta winaqi' xkiya' retal chi ri mej ri', ri nab'ey ruwäch Phoenix (k'a ri xkib'ini'aj Firefox) chuqa' xelesäx pe kuma ruwinaq ri Mozilla tinamït ri juna' ri', akuchi' nirayb'ëx niya' ri ütz etamab'äl pa ruwi' okem pa k'amaya'l chi ke ri tikirel k'ïy chi winaqi'.

Pa 2003, ri Mozilla nimasamaj xunük' ri Mozilla Foundation, jun jun jachon moloj ri man nrojqan ta ch'akoj rik'in kito'ik juyonil taq to'onela' chuqa' nimaläj jalajöj taq ajk'aymoloj. Ri k'ak'a' Mozilla Foundation xuk'wajb'ej kib'anikil q'ij q'ij rusamaj ri nimasamaj chuqa' xpa'e' chuwäch nusamajij nutaluj ri rutikirib'al, tz'ukuj chuqa' samaj pa k'amaya'l. Xub'än richin nojqäx rosq'opinik ri kema', achi'el ri Firefox chuqa' Thunderbird, chuqa' xapon pa k'ak'a' chik taq k'ojlib'äl, achi'el ri ruya'ik taq to'ikil richin nito' ri rutzijl okem pa Ajk'amaya'l.

Firefox 1.0 xelesäx pa 2004 chuqa' janila k'ïy xuq'i' — pa b'ama jun juna' xqasäx ik'owinäq chi re ri 100 t'ijtäq mul. Ri k'ak'a' taq ruwäch Firefox chi jutaqil e'elesan pe, ri b'anatajnäq chuqa' k'a rub'anon k'ak'a' taq etal. Ri ajtz'etel Firefox nito'on chi nicha' chik kuma ri winaqi'. Ri k'ak'a' junamaxik xutikirisaj ri tz'ukuj chuqa' ri rutzil K'amaya'l chijun ruwach'ulew.

Pa 2013 xqelesaj pe Firefox OS richin niqaq'alajisaj ronojel ri ruchuq'a' Ajk'amaya'l pa na'owinäq taq oyonib'äl, nusüj ri chajinïk chuqa' okinäq jun k'ak'a' kalk'walaxnem ri winaqi' ye'apon pa K'amaya'l.

Mozilla chuqa' xunimaq'ijuj ri 15 rujuna' pa 2013. Ri tinamït ruk'utun chi ri taq ajk'ayij k'o nikich'äk rik'in kito'ik pa taq nimasamaj richin jaqäl b'itz'ib' chuqa' chi ri nima'q taq rutikomal ruk'isib'äl winäq tikirel yeb'an achi'el rukema' jaqäl b'itz'ib'. K'ïy winäq tajin nikokisaj ri K'amaya'l chuqa' tajin nikitojtob'ej pa kich'ab'äl. Jun samajel molaj xnuk', ri nrokisaj taq rub'eyal k'ayb'äl richin nito'on pa ruwi' jun taqel taqanem richin kutzil winaqi' chuqa' re rub'eyal re' okisan kuma ch'aqa' chik richin yekiknük' jaqäl chuqa' e ütz taq moloj chuqa' to'ojri'ïl pa jun k'ïy ruwäch taq k'ojlib'äl.

Ri chwa'q kab'ij nojnäq chi junamaxïk chuqa' taq samaj, ri e junam kik'in ri ek'ulwachitajinäq. Man jikib'an ta chi ri K'amaya'l junelïk jaqäl, jeb'ël o ütz. Mozilla k'a xtisamäj na chi ri winaqi' tak'axäx ri ruch'ab'äl chuqa' tuya' retal ruk'aslem pa k'amab'ey. Qetaman chi man xa xe ta röj tajin yojsamajin re re'. Ri Mozilla tinamït, junam kik'in ch'aqa' chik taq runimasamaj jaqäl b'itz'ib' chuqa' ch'aqa' chik taq moloj yekito' winaqi', e k'o kuma ri winaqi', ri yeb'ano chi ri taq qarayb'al yek'ulwachitäj. We nawajo' yatok kik'in ruma ri taqel qataqanem, tab'ana' utzil katok qik'in.

Richin nak'ül ch'aqa' chik etamab'äl chi rij ri rub'anob'al Mozilla, tak'ulb'ej re':