Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Нашата мисия е да осигурим Интернет като глобален публичен ресурс, отворен и достъпен за всички. Интернет, който поставя хората преди всичко, в който хората могат да формират свой собствен опит, да бъдат силни, защитени и независими.

Ние в Mozilla, сме световна общност от разработчици, мислители и специалисти в областта на ИТ, работещи заедно с мисията да запазим Интернет свободно и достъпно място, където хората от цял свят да бъдат активни участници и създатели на Мрежата. Вярваме, че този акт на сътрудничество по отворена платформа е изключително важен, както за индивидуалното израстване на всеки един от нас, така и за общото ни бъдеще.

Прочетете Mozilla Манифеста, за да научите повече за ценностите и принципите, които водят до осъществяване на мисията ни.

Гледайте видеото по-горе, за да научите повече за нас - откъде сме започнали и как правим мрежата по-добра за Вас!