Интернет за хората,
не за изгода.

Здравейте! Ние сме Mozilla, организацията с нестопанска цел - поддръжници на Мрежата, поддържайки я в добро здраве, отворена и достъпна за всеки.

Нашето въздействие

Работим над това да запазим Мрежата здрава, отворена и достъпна за всички, учим на уеб-грамотност, предоставяме инструменти и сме застъпници на всеки, който цени Интернет като глобален публичен ресурс.

Нашите нововъведения

Използвайки Мрежата като платформа ние изграждаме отворени, новаторски технологии, които позволяват на разработчиците да работят извън затворените, корпоративни екосистеми и да създават по-бързо и по-защитено изживяване в Мрежата за всички нас.

Разкрийте силата на Интернет

Освободете мрежата, а с нея и своя ум.

Вземете Firefox днес