Изтегляне на Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Бележка за поверителността на Firefox

Допълнение към манифеста на Mozilla

Обет за здрава Мрежа

Отворената глобална Мрежа е най-мощният ресурс за общуване и съвместна работа, който някога е имало. Тя въплътява някои от най-дълбоките надежди за напредъка на човечеството и позволява нови възможности за обучение, осмисляне на общата човечност и решаване на належащите проблеми, стоящи пред хората по целия свят.

През изминалото десетилетие видяхме изпълнението на това обещание. Също видяхме използването на силата на Мрежата за увеличаване на разделението, подбуждане към насилие, поощряване на омраза и съзнателно манипулиране на фактите и реалността. Научихме, че трябва по-явно да изложим нашите стремежи за човешкото преживяване на всеки в Мрежата. Това е целта нашия обет.

 1. Целта ни е Мрежа, включваща всички хора по света, без демографските характеристики да определят достъпа, възможностите и качеството на преживяването онлайн.
 2. Целта ни е Мрежа, насърчаваща открит разговор на гражданите, човешко достойнство и свободно личностно изразяване.
 3. Целта ни е Мрежа, въздигаща критичното мислене, разумните аргументи, споделеното знание и проверимите факти.
 4. Целта ни е Мрежа, стимулираща съвместна работа между разнообразни общности, насочени към общото благо.

Нашите 10 принципа

 1. Принцип 1

  Интернет е неразделна част от съвременния начин на живот - ключов компонент в образованието, комуникацията, сътрудничеството, бизнеса, развлеченията и обществото като цяло.

 2. Принцип 2

  Интернет е световен обществен ресурс, който трябва да остане отворен и достъпен.

 3. Принцип 3

  Интернет трябва да обогати живота на всяко човешко същество.

 4. Принцип 4

  Сигурността и защитата на личните данни в Интернет са фундаментални права за всеки и не трябва да се разглеждат като незадължителни.

 5. Принцип 5

  Всеки трябва да има възможност да моделира Мрежата и своето собствено преживяване в нея.

 6. Принцип 6

  Ефективността на Интернет като обществен ресурс, зависи от съвместимостта (протоколи, формати на данни, съдържание), иновациите и децентрализираното участие в световен мащаб.

 7. Принцип 7

  Свободният софтуер с отворен код насърчава развитието на Мрежата като обществен ресурс.

 8. Принцип 8

  Прозрачни обществено базирани процеси насърчават сътрудничество, отговорност и доверие.

 9. Принцип 9

  Комерсиалното участие в развитието на Мрежата носи много ползи; балансът между комерсиалната печалба и публичните ползи е критично важен.

 10. Принцип 10

  Увеличаването на аспектите на обществените ползи на интернет е важна цел, достойна за внимание, ангажираност и време.