Манифест на Mozilla

Това са принципите, които ръководят мисията ни за популяризиране на откритост, иновации и възможности в Интернет.

Нашите 10 принципа

01 Интернет е неразделна част от съвременния начин на живот - ключов компонент в образованието, комуникацията, сътрудничеството, бизнеса, развлеченията и обществото като цяло.

02 Интернет е световен обществен ресурс, който трябва да остане отворен и достъпен.

Научете повече

Няма нужда от да се оправдавате за нещо, което е отворено. Необходимо е оправдание за това, което не е отворено.

Johnathan Nightingale, вицепрезидент на Firefox

03 Интернет трябва да обогати живота на всяко човешко същество.

04 Сигурността и защитата на личните данни в Интернет са фундаментални права за всеки и не трябва да се разглеждат като незадължителни.

05 Всеки трябва да има възможност да моделира Интернет и своето собствено преживяване в него.

06 Ефективността на Интернет като обществен ресурс, зависи от съвместимостта (протоколи, формати на данни, съдържание), иновациите и децентрализираното участие в световен мащаб.

07 Свободният софтуер с отворен код насърчава развитието на Интернет като обществен ресурс.

08 Прозрачни обществено базирани процеси насърчават сътрудничество, отговорност и доверие.

09 Комерсиалното участие в развитието на Интернет носи много ползи; балансът между комерсиалната печалба и публичните ползи е критично важен.

10 Увеличаването на аспектите на обществените ползи на Интернет е важна цел, достойна за внимание, ангажираност и време.

Кажете на приятелите си

Научете повече за…