Живейте на ръба.

Бъдете между първите, които ще изследват бъдещите издания на настолната версия на Firefox, версията за Android и iOS.

Beta

Изпитайте възможностите, които ще влязат в следващата версия в най-стабилното предварително издание.

Firefox Beta — Български

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Firefox Beta — Български

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Firefox Beta автоматично изпраща обратна връзка до Mozilla. Научете повече

Дайте ни обратна връзка, за да помогнете в окончателното оформяне на производителността и функционалността в стабилна среда.

Developer Edition

Създавайте, изпитвайте, оптимизирайте и още много с единствения четец създаден точно за разработчиците.

Firefox Developer Edition — Български

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Firefox Developer Edition — Български

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Firefox Developer Edition автоматично изпраща обратна връзка към Mozilla. Научете повече

Nightly

Изпробвайте следващото поколение на четеца и участвайте в процеса на изработка на най-доброто на което сме способни: вземете Firefox Nightly.

Firefox Nightly — Български

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Firefox Nightly — Български

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Firefox Nightly автоматично изпраща обратна връзка до Mozilla. Научете повече

Виждате нещо неработещо? Кажете ни.

Пробвайте нашите последни експериментални функции и участвайте в определянето на бъдещето на Firefox.