Живейте на ръба.

Бъдете между първите, които ще изследват бъдещите издания на настолната версия на Firefox, версията за Android и iOS.

Beta

Изпитайте възможностите, които ще влязат в следващата версия в най-стабилното предварително издание.

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Beta е нестабилна платформа за изпитания и разработка. По подразбиране изданията на Beta изпращат данни към Mozilla, а понякога и към наши партньори, с цел справяне с проблеми и изпробване на идеи. Научете какво споделяте.

Дайте ни обратна връзка, за да помогнете в окончателното оформяне на производителността и функционалността в стабилна среда.

Developer Edition

Създавайте, изпитвайте, оптимизирайте и още много с единствения четец създаден точно за разработчиците.

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Developer Edition е нестабилна платформа за изпитания и разработка. По подразбиране изданията на Developer Edition изпращат данни към Mozilla, а понякога и към наши партньори, с цел справяне с проблеми и изпробване на идеи. Научете какво споделяте.

Nightly

Изпробвайте следващото поколение на четеца и участвайте в процеса на изработка на най-доброто на което сме способни: вземете Firefox Nightly.

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Nightly е нестабилна платформа за изпитания и разработка. По подразбиране изданията на Nightly изпращат данни към Mozilla, а понякога и към наши партньори, с цел справяне с проблеми и изпробване на идеи. Научете какво споделяте.

Виждате нещо неработещо? Кажете ни.