Si ga'ue gi'iaj sun si sistema nga Firefox, sani ga'ue garahuet nga nej versión na.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Nitaj si aran' si agat' nga sa ni'ñan da' gi'iaj sunj nga Firefox.

Ganiko'nej nuguan' na da' gi'iaj sunt nga Firefox.

Nuguan huìi riña Firefox

Gahuin chrūn doj dàj hua rayi’î si sun ñûnj, nej sa ‘iaj sun ngà ñûnj nī nej chrēj girirà ñûnj da’ ga’ue rugûñu’ūnj nej ñûnj guìi da’ ga’ue garasun nej si da’ huā ngè nej sa màn riña línea da’ gi’iaj sūnu nej si.

Mozilla