ดาวน์โหลด Mozilla VPN

คุณสามารถดาวน์โหลด Mozilla VPN ได้สูงสุดถึง 5 อุปกรณ์เพียงสมัครสมาชิก

Mozilla VPN offers safe and secure protection for all major operating systems.

ดาวน์โหลด Mozilla VPN สำหรับ Windows

ตามอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ

Windows 10/11 (64 บิตเท่านั้น)

รับ Mozilla VPN

ดาวน์โหลด Mozilla VPN สำหรับ Mac

ตามอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ

รุ่น 10.15 ขึ้นไป

รับ Mozilla VPN

ดาวน์โหลด Mozilla VPN สำหรับ Linux

ตามอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ

Ubuntu 20.04 ขึ้นไป

รับ Mozilla VPN

ดาวน์โหลด Mozilla VPN สำหรับ iOS

ตามอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ

รุ่น 13.0 ขึ้นไป

 รับ Mozilla VPN

ดาวน์โหลด Mozilla VPN สำหรับ Android

ตามอุปกรณ์ปัจจุบันของคุณ

รุ่น 8.0 ขึ้นไป

 รับ Mozilla VPN

ยังมีให้ใช้กับ:

ความเป็นส่วนตัวที่คุณวางใจได้

From the maker of Firefox, Mozilla VPN uses the advanced WireGuard® protocol to encrypt your online activity and hide your location.

เราจะไม่บันทึก ติดตาม หรือแบ่งปันข้อมูลเครือข่ายของคุณ